Referater fra ture og møder


2019-2020 - 2018-2019 - 2017-2018 - 2017-2008


2019 - 2020

Ringsted Å - Årstidstur 1- Helgoland - Hønsehalsskoven - Saltholm - Årstidstur 2

 


Anden årstidstur til Tamosen - 26. juni 2019

Efter et par dages hedebølge mødtes 8 motiverede deltagere i en behagelig temperatur med frisk vind til den sædvanlige tur gennem skoven, langs søen til Susåen videre til fugleskjulet og retur til parkeringspladsen.
Gennem skoven så vi bl.a. på de gamle udgåede træer og træer mærket med et Z der så vidt vides betyder at de er bevaringsværdige. Vi så også efter Ramsløg men deres tid var forbi.
Ved Susåen så vi ustyrlige mængder af Nældesilke (har aldrig set så mange før). Videre mod fugleskjulet gik en Gøg på en nyslået græsmark formodentligt efter insekter.
Efter en tur i fugleskjulet med kaffepause gik turen tilbage til parkeringspladsen som vi nåede kl. 20.15

På fugle listen kan nævnes: Tårnfalk, Landsvale, Solsort, Ringdue, Gråkrage, Musvit, Rødhals, Munk, Bogfinke, Tornsanger, Løvsanger, Knopsvane, Blishøne, Troldand, Gråand, Grågås, Toppet Lappedykker, Rødben, Gøg, Hvid Vipstjert og Musvåge.

På flora listen kan nævnes: Alm. Bjørneklo, Hulsvøb, Haremad, Hvid Okseøje, Gul og Hvid Snerre, Burresnerre, Bingelurt, Stinkende Storkenæb, Nældesilke, Græsbladet Fladstjerne, Aften-Pragtstjerne, Blæresmælde, Korn valmue, Løgkarse, Alm. Mjødurt, Feber-Nillikerod, Hare-Kløver, Sneglebælg, Muse-Vikke, Tofrøet Vikke, Kællingtand, Alm. Katost, Prikbladet Perikon, Læge- Oksetunge, Skov- galtetand, Liden Skjalder, Baldrian, Ensidig Klokke, Hjortetrøst, Eng- Brandbæger og Skovløg.

- Poul Erik 

Se billeder fra turen.

 


Tur til Saltholm 21. juni 2019

Bestemt af kapaciteten på de to mindre både, der skulle fragte os til Saltholm,  var der desværre kun mulighed for 25 deltagere.  Der var således en del på venteliste, men de får forhåbentlig chancen en anden gang. 8:15 gik bussen fra Ringsted til Kastrup, og her var der tid til at nyde havnen i sol indtil afgang mod Saltholm. Sejlturen tog godt en halv time, og vi ankom ca. 10:30. Fint vejr det meste af dagen med en hel del sol og kun en enkelt lille byge lige før hjemturen.

Jon havde planlagt en 5 km. rundtur, men da restriktionerne af hensyn til fuglene stadig var i kraft (til 15. juli), kunne den ikke gennemføres, men vi fik alligevel en fin tur på den nordlige del af Saltholm. En hel del tid blev brugt på at lede efter den sjældne Blå Iris. Jon fandt omsider bladene fra den, men ingen blomster. (Vi hørte senere af Skipper, at den nu var afblomstret).

I myldretidstrafikken gik det ved 16-tiden atter mod Ringsted.

Man kan arrangere en tur derover med minimum 6 personer a 200 kr. t/r.

Fra fuglelisten kan nævnes: Bramgæs med gæslinger (mange), Fiskehejre, Hættemåge, Svartbag, Stormmåge, Sildemåge, Rødben, Svaler (by-, land- og dige-), Mursejler, Sortklire, Hvidklire, Grågæs, Knortegæs, Stor Præstekrave, Strandskade, Engpiber, Storspove, Gærdesanger, Dværgterne, Vibe, Lærke, Gråkrage og sikkert en del flere.

Floralisten var også omfattende, her er et udpluk: Strand-Karse (i store mængder), Vild Kørvel, Krybende Potentil, Alm. Bulmeurt, Pindsvin-Kartebolle, Rød Kveller, Strand-Gåsefod, Skov-Løg, Rødtop, Mark-Hindeknæ, Sandkryb, Liden Tusindgylden, Horse-Tidsel, Rød Gåsefod, Strand-Kogleaks, Gærde-Kørvel, Kruset Skræppe, Alm. Torskemund og Blå Iris (dog kun bladene).

En fin midsommertur på denne årets længste dag til natur-oasen Saltholm. - John

Se Jons komplette floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

 


Tur til Hønsehalsskoven (Tuse Næs) - Torsdag d. 6. juni 2019

Efter ankomst til Hønsehalsskoven bød Finn Bjerregaard de 10 deltagere velkommen. Han fortalte om området, som man mener er et dødislandskab. De mange bakker består af lag af kalkholdigt grus og sand. Her er relativt uspolerede enge, kær- og overdrevsskrænter med plantesamfund, som i dag er sjældne pga. dræning, gødskning, pesticider, opdyrkning og tilgroning. På engen ned mod Udby Vig vokser sjældne orkideer, heriblandt Hvidgul Gøgeurt og Tætblomstret Trådspore.
Området er fredet, og  Natura 2000 beskyttelsesområde.


Herefter tog torden og regn fat, så resten af turen i det spændende område blev præget af regnen. Inde i skoven fandt vi den gamle brønd, hvis historie rækker helt tilbage i oldtiden som helligkilde. I dag er det kreaturerne, der nyder godt af det gode vand.
Referentens noter kig lidt i opløsning af regnen, men lidt fra floralisten kan da tydes f.eks.:
Druehyld, Skovsalat, Kæmpe Knippe Sporesvamp, Plettet Gøgeurt, Kærtidsel, Trevlekrone, Kær-Fladstjerne, Tvebo Baldrian, Gåsepotentil, Eng-Nellikerod, Eng-Forglemmigej, Vinget Perikon og Vellugtende Guldaks.

Efter et par timer havde vi fået nok (alle var vist noget våde), og vendte efter tak til Finn næsen hjemover.

Hele området var spændende og nok en ny tur værd (i tørvejr). - John

Se billeder fra turen.


Helgoland og Nordtyskland - Onsdag d. 29. maj - Lørdag d. 1. juni 2019

Onsdag d. 29 maj

Solen skinnede da vi mødtes på Ringsted station for at tage til Sydslesvig og Helgoland. Det tegnede godt!

5 minutter før planlagt var vi klar til afgang kunne vores chauffør Per starte bussen og efter at have samlet de sidste deltagere op i Sorø fortsatte turen sydpå.

Der blev holdt et kort toiletstop på Kildebjerg og et lidt længere ved Oksekjær. Det sidste sted var der tid til at gå lidt rundt i områder og her blev gjort de første fugleobservationer (bl.a. munk og løvsanger) til den fugleliste Jon havde delt ud.

Efter at have passeret grænsen gik turen mod Nordstrand, hvor vi på en p-plads på dæmningen spiste vores frokost og derefter kørte lidt tilbage til en fuglerig sø. Her så vi bl.a. grågæs, gravænder, taffeland og blåhals.

 

Næste punkt på dagens program var Friedrichstadt, Tysklands svar på Amsterdam med kanaler og gavlvendte huse, hvor der først var tid til at bese byen og måske få en is. Kl. 16 var der arrangeret kanalrundfart, hvor en meget vidende og vittig bådfører underholdt os på dansk.

Efter en sidste køretur nåede vi dagens sidste stop - vandrehjemmet i Tönning, hvor vi blev indlogeret for de kommende dage.

Vi fik tildelt et lokale, som var vores under resten af opholdet og hvor vi indtog aftensmaden, der sluttede med en speciel grøn gelédessert uden megen smag… Herefter gik nogle en aftentur i byen og andre blev bare og hyggede sig inden køjesengene kaldte. - Bodil

 

Torsdag d. 30. maj

Vejrudsigten for denne dag havde været ret dårlig med udsigt til regn og blæst, det var jo ikke det mest spændende for vores tur til Helgoland, men heldigvis gik det ikke sådant. En del blæst, og kun lidt regn på over til Helgoland.
Morgenmad kl. 7:00, og planteparade 8-8:15, hvorefter der var busafgang til Büsum, som vi nåede kl. 9. Der var mange andre end os, der skulle til Helgoland, men det var jo også starten på Kr. Himmelfartsferien.
Sejlturen i Funny Girl tog 2½ time og trods lidt vippen klarede de fleste det vist uden søsyge. Den sidste del til øen gik i mindre både. (Måske for at beskæftige nogle, for der er ellers en rigtig havn med kaj).
Hovedøen er 1 km² og den mindre Düne 0,7 km². Den er meget turistet med (dyre) hoteller og ferielejligheder. Byen ligger i 2 etager med elevator mellem de 2 dele. De fleste tog dog trappen op, og nød udsigten til Düne undervejs.

Med knap 4 timers ophold var der god tid til en fin tur øen rundt langs klippekanten. De færreste havde vist regnet med at komme så tæt på de ynglende suler, der lå lige på den anden side af rækværket. Blæsten gjorde, at fuglene blot svævede stille foran os. Ud over suler var der rider, lomvier og nogle få alke. Jon fandt også en del spændende planter. I kikkerten kunne ses, at der var mange sæler på stranden på Düne. Der er en shuttle færge derover, men det rakte vores ophold ikke til.

Helgoland er toldfrit område, men der var vist ikke nogen, der fik tid til indkøb.

Kl. 16 gik det atter hjemad, og vi nåede aftensmaden på vandrehjemmet, der havde været så venlige at holde maden varm til vi nåede hjem (19:15). - John

 

Fredag d. 31. maj

Dagen startede kl. 7.30 med morgenmad, derefter planteparade kl. 8.45 og afgang kl. 9.00 mod storkebyen Bergenhusen.  I bussen fortalte Jette om storkene i byen - man havde simpelt hen lavet storkereder for at tiltrække dem, da man havde masser af fødemuligheder lige rundt om, så den plan viste sig at være god. I dag er der ca. 20 reder med storke i byen. 

Vi fik sandelig syn for sagen, da vi ankom til Bergenhusen - overalt stak de efterhånden store ungers sorte næb og dunede hoveder op af rederne, mens den “voksne” spejdede ud over byen. En enkelt rede havde hele 4 unger, der på skift rejste sig og bredte vingerne lidt ud, uden dog at forsøge at flyve.

Bergenhusen var i øvrigt en smuk by med gamle velholdte huse hvor det slesvig- holstenske blå, hvid og røde flag vajede overalt i vejsiderne. 

Efter en times tid fortsatte turen til Dannevirke. Bodil fortalte lidt om Dannevirkes historie i bussen så vi var velforberedte, da vi nåede museet, hvor vi blev sat af. Vi gik langs Dannevirke volden til skanse 14 en skanse - bygget til 2. slesviske krig 1864 og nu rekonstruereret. Enkelte steder stod den gamle munkestensmur, Valdemarsmuren fra 1200 tallet frem - ellers virkede det som en stor græsvold.  Let at forestille sig Dannevirke som fæstningværk i vikingetiden. Hærvejen blev kontrolleret vha. Dannevirkes port, der for godt 10 år siden blev opdaget lige overfor hvor museet ligger i dag. Muren ligger på det smalleste sted af det der dengang også var Jylland. Muren gik 35 km fra Slien til marskområderne vestpå ved Treene og Eideren. Det var en vigtig placering også for trafikken mellem Nordsøen og Østersøen, da man kunne sejle op ad floderne, og i ly af Dannevirke transportere varer tværs over ladet. Man sparede hele den lange tur omkring Jylland. 

Herefter gik turen til Hedeby/på tysk Haithabu. Bodil fortalte i bussen om byens betydning: Hedeby omtales første gang i i skriftlige kilder i 804. Den blev tidens vigtigste by for handel og også samlingssted for flåden. Havnen lå beskyttet i noret og da man byggede den 1.3 km lange og over 10 m høje vold omkring byen var man også sikret mod land. Byen har rummet op til 2000 mennesker og der var en livlig handel og meget håndværk. F eks var der snedkere, tømrere, pottemagere, bådebyggere. Man har fundet en glasovn, så man har lavet glasperler. Der har været kunsthåndværkere, så der er blevet lavet smykker – og nordens første mønter er lavet i Hedeby. Byen nedbrændte i 1066 for aldrig mere at blive genopbygget – den nye by blev bygget på den anden side af Slien – det nuværende Slesvig.

 

Volden rundt Hedeby

Vi nåede museet kl. ca. 12.00 - startede med at spise frokost på borde og bænke i området. Efter at have fået udleveret billetter til museet, delte vi os i 2 grupper - den ene gik rundturen omkring Haddeby Nor (Hedeby Nor) på ca. 5,5 km, den anden gik tur på toppen af Hedebys ringvold, og til de rekonstruerede Hedebyhuse ved vandet.  Interessant at se, hvordan vikingerne havde boet i lerklinede huse med lerovne, hævede “senge” med skind direkte på brædder, og en lille opdyrket have omkring huset der var afgrænset af hegn i pileflet.

Der blev set en enkelt nilgås, en fiskehejre og et par skarver samt en del sangfugle, bl.a. tornsanger, munk og bogfinke.  Der var smukke engområder med ranunkel og en del græssende får.

 

De 2 hold passerede lige hinanden efter Hedebyhusene, hvor det andet hold fortsatte over en bro og videre rundt om Haddeby Nor. Noget af vejen var med noget anstrengende op- og nedstigninger, noget af turen gik langs vejen, men med en meget smuk natur. Der blev ser et par majgøgeurter og canadagæs.

 

 

Mange mødtes derefter på museets cafe, nogle gik ind på museet om Hedeby.  Meget interessant med et stort vikingeskib, beskrivelser af handelsvejene fra Trene til Slien, og aktiviteterne i Hedeby med smykker, mønter, pottemageri etc.

 

Kirken på Holm

Kl. 16.45 var der afgang mod Schleswig by. Her besøgte vi Holm en lille tidligere ø med meget gamle huse, små og med gavlen mod gaden.  Vi besøgte også et tidligere nonnekloster fra 1200 tallet, St. Johannis Kloster, det bedst bevarede middelalder klosterkompleks i Slesvig-Holsten. Det har efter reformationen fungeret som adeligt jomfrukloster til den slesvig-holstenske adels ugifte døtre. I dag er det almindelige udlejningsboliger. Vi så også klostrets bibelske have med mange urter, figentræer, oliventræer bl.a.

 

Kl. 18.15 sluttede turen på Holm - nu var det spisetid. Vi kørte til Wikingturm Restaurant - en meget fin restaurant på 26 etage med flot udsigt over Slien, Gottorp Slot og Schleswig by. Midtnatur bød på en lækker middag med et glas vin eller øl - flottere afslutning på dagen kunne man ikke tænke sig.  Det blev bemærket, at når man sad på toilettet kunne man nyde en flot udsigt til Gottorp Slot😊 -Ebba

 

 

Lørdag d. 1. juni

Turens sidste dag – årets første officielle sommerdag - gråvejr.

Farvel til Tønning Vandrerhjem efter morgenmad og laaang planteparade leveret af Jon i sædvanlig kompetent og gemytlig stil.

Bussen læsset forneden og foroven – af sted til tiden med kurs mod vest - småsøvnig stemning.

Solen slipper igennem skydækket – grønne vidder, vindmøller, får, ungkvæg - våde engdrag farvet i gule og lyserøde toner af vandranunkel og trevlekrone – blandet skovvækst hist og pist – vejen der bare fortsætter ud mod vest …

Vi når frem til Vesterhavet, der holdes i skak bag mægtige diger, og Ejderen, der bred og mægtig glider mod havet. Hvor de mødes, troner det gigantiske sluseværk Eidersperrwerk bygget (1967 – 1973) - efter en oversvømmelse i 1962, hvor de ødelæggende vandmasser trængte helt frem til Rendsborg.

Nye livsbetingelser er skabt – på slusen stortrives havterner og hættemåger i tætte kolonier med havternerne som de uforfærdede vogtere af området, der angriber alt og alle med både næb og klatter. Hættemågerne tager det lidt mere med ro og kigger efter de små dunede, brun- og sortplettede unger, som dukker op alle vegne, når først man har set det.

Turen fortsætter langs dæmningen mod nord til Katinger Watt Naturzemtrum – en herlig lille oase med naturoplevelser og -opgaver for børn og voksne og kaffe på kanden. En lille vandring fører ad en fin og afskærmet sti med fortællinger om insekter og blomster til fugleskjule med kig til ferskvandssø til den ene side og saltvandssø til den anden. Livlig fuglelebend – havørn, grågås med gæslinger, klyde, strandskade, tornirisk m.fl.

Videre gennem landskab, der er fladt og frodigt med store velbjærgede gårde og kirkespir, der rager op. Vi gør holdt ved Roter Haugbarg (Røde hø-bjerg) (Røde - muligvis fordi den tidligere ikke var kalket) – den største og flotteste af alle gårdene med et formidabelt stråtag, bygget med grundplan som et kvadrat og med små 20 meter til lønningen – porten så stor og høj, at hølæsset kunne køres direkte ind i loen, som befandt sig i midten af huset omkranset af beboelse, staldbygninger m.m. Nu udstillingsbygning og restaurant, hvor kaffe og lækker, men meget rigelig kage indtages.

Mætte af kager og indtryk overlader vi ansvaret for hjemtransport til vores gode chauffør, mens vi kan småsove og småsnakke og ind imellem i fællesskab konstatere, at vi har set eller hørt i alt 95 fuglearter!

Kl. 19.00 lander vi planmæssigt i Ringsted efter først at have sat et hold af i Slagelse og dernæst i Sorø.

TAK FOR EN HERLIG TUR TIL TURLEDERE OG CHAUFFØR OG FOR GODT SELSKAB TIL ALLE! - Gertie

 --------------------

Se floraliste fra turen her.

Se fugleliste fra turen her.

Se billedgalleri fra turen her.


Første årstidstur til Suserup Skov og Tamosen - Onsdag d. 24. april 2019

På denne dejlige aften hvor vi startede med 17 graders varme fik de 13 deltagere, der var mødt op en dejlig tur. Først gik turen gennem Suserup Skov ned til Tystrup Sø, der var nogle gamle træer der ikke havde klaret stormen dagen før. Derefter gik turen langs søen til Susåen og videre til fugleskjulet, hvor der blev holdt pause.
Videre gik turen til udgangspunktet hvor vi sluttede kl. 20.10

På florasiden kan nævnes trods mangel på ekspertviden: Gul og Hvid Anemone, Vedben-Ærenpris, Storkronet-Ærenpris, Løgkarse, Græsbladet- Fladstjerne, Hulrodet Lærkespore, Ramsløg, Ager-Stedmoderblomst, Vår-Gæslingeblomst, Hyrdetaske, Alm. Brandbæger, Eng-Kabbeleje, Slåen i blomst.

Af fugle var der mange bl.a. Stær, Tårnfalk (på rede), Gransanger, Tornsanger, Løvsanger, Halemejse, Musvit, Blåmejse, sangdrossel, Toppet Lappedykker, Gråand, Grågås, Skeand, Troldand, Krikand, Pibeand, Gravand, Knopsvane, Vibe, Landsvale, Isfugl og turens højdepunkt en Fiskeørn der kredsede over Suså området.

Poul Erik  

 


Vandretur langs Ringsted Å - Torsdag d. 11. april 2019

Årets første tur gik langs Ringsted Å fra Korsevænget til Høm Mølle. 12 deltagere fik en fin tur på denne kølige forårsaften, hvor solen dog forsøgte at lune os lidt.
Af noterede fugle kan nævnes: Rørhøg, Grågås, Gråand, Blishøne, Gransanger og Jernspurv.
Med deltagernes og Jons sans for detaljer voksede floralisten, og kunne byde på: Storkronet Ærenpris, Rød Hestehov, Følfod, Lodden Dueurt, Vorterod, Ager-Padderok, Rørgræs, Hvid Anemone, Solbær, Hæg, Krat-Viol, Hulrodet Lærkespore (hvide og røde), Dansk Arum, Mark-Frytle, Nikkende-Star, Top-Star, Slåen (der endnu ikke var i blomst), Roset-Springklap, Rød Tvetand, Krybende Potentil, Vår-Gæslingeblomst, Hyrdetaske og Vedben-Ærenpris.

Vi vendte ved Høm Mølle, hvor der var masser af vand, og Jette så vist endda en Vandstær. - John

Se billeder fra turen.2018 - 2019

Kulebjerg - Årstidstur 1 - Gundsømagle Sø - Tuse Enge - Falster - Årstidstur 2 - Store Åmose - Samsø - Sønderjylland - Årstidstur 3 - Flagermus-tur - Fugletur - Island Foredrag - Julehygge - Afrika Foredrag - Generalforsamling


Generalforsamling - Mandag 4. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen kan ses her (PDF)

Formandens beretning kan ses her (PDF)

Regnskab for 2018 kan ses her (PDF)

 

 

 


Indtryk fra Afrika v. Jette og John - Onsdag d. 16. januar 2019

 

Foreningens årlige lysbilledforedrag med vores to dygtige naturfotografer Jette og John havde 27 deltagere. Denne gang gjaldt det billeder fra ture til Afrika især Namibia, Sydafrika og Kenya.

Namibia havde været særlig spændende, ikke mindst pga. de store ørkener, megen natur og ganske få mennesker, kun 2 mill. i det kæmpestore land. Landet har lidt under regnmangel i mange år og derfor er der lavet kunstige søer, ved at man har lavet grundvandsboringer ned til over 100 meter. Ved de søer kommer dyrene for at drikke, og der var der mange fine fotos derfra. Rigtig mange forskellige antiloper og hjortetyper, zebraer, store grupper af elefanter mm. Jette fortalte bl.a. at zebraer fødes sorte og at løverne kunne finde på at bruge safaribilerne som skjul for at komme tættere på byttet.

Vi så mange forskellige fugle - isfugle, hejrer, solfugle, trapper, biæder, væverfugle – ja idet hele taget utrolig mange skarpe og smukke billeder af de ofte farvestrålende fugle.

Også masaier var der billeder af – smukke mennesker i deres traditionelle farvestrålende dragter og smykker. Og landskabsfotos var der – fx af røde ørkener, af klippeområder i det nordlige Sydafrika og fra Victoria vandfaldet – og smukke morgen og aftenstemningsbilleder!

Tak for en rigtig dejlig aften! - Bodil

 

 


Julehygge - Torsdag d. 6. december 2018

28 af foreningens medlemmer deltog i årets jule-hyggemøde, der nu foregik i Kulturhuset. Vi startede med gløgg og æbleskiver. Derefter skulle John og Jette egentlig have vist billeder, men da de var blevet forhindret, blev det i stedet Jon, der så viste islandsbilleder fra sine forskellige ture i landet.

Herefter var der kaffe, småkager og guf. Bodil havde lavet en tipskupon til alle med relation til årets ture. Efter optælling af antal rigtige gæt, var vinderen Kirsten Steffensen, som fik overrakt præmien.

I Kulturhuset skal vi stille borde/stole op, når vi kommer og ligeledes rydde op og gøre rent efter os. Kaffe, gløgg og æbleskiver blev lavet i køkkenet på 1 sal, men der er heldigvis, en lille elevator så man ikke skal bære tingene op/ned - alligevel er der en del arbejde med det – Men rigtig mange deltog i oprydningen, så det gik rigtig fint. Tak for det!

Ref. Bodil Feilberg

 


Foredrag om Island v. Torben Rasmussen - Tirsdag d. 13. november 2018

Det programsatte novembermøde var ”Glæden ved Naturen” mandag d. 12.11 med Vicky Knudsen. Men Vicky meldte desværre afbud, så vi bad Torben Rasmussen om at fortælle om Island. Det kunne ikke lade sig gøre mandag, men tirsdag var OK. Ved hjælp af opslag på hjemmesiden, gentagne mails, telefonopkald og annonce i avisen lykkedes det at få budskabet ud, så ca. 40 medlemmer og ca. 30 ikke-medlemmer mødte op.

 

 

Torben lagde ud med at fortælle om sin egen tilgang til landet. Dernæst generelt om Island via et – med tape ophængt – landkort. Om starten som en lille vulkanø for 12 mio år siden, og om de utallige vulkanudbrud, der undertiden medførte død og ødelæggelse. Island vokser til stadighed med nogle cm om året – en fascinerende tanke! Dernæst hørte vi om de store erhverv i landet: Fiskeri, turisme og industri af den energitunge slags.

 

 

Så var tiden kommet til en række skønne billeder af naturen og mangfoldige eksempler på varme kilder med bademuligheder. Torben fortalte levende om landet. Han har den sjældne evne at besvare de spørgsmål med sidder med i hovedet – endnu inden de bliver stillet.

Under den lange pause var der lidt trængsel for at få kaffe og kage, men folk var tålmodige, så det gik fint.

Torben sluttede lysbillederne af med en række smukke billeder af islandske fugle. Endelig var der en række gode spørgsmål.

Det var vores første møde i Ringsted Kulturhus. Der var et stort arbejde med at slæbe stole op og ned, men med mange friville hænder gik også det fint. En dejlig aften, som gav nogle nye medlemmer. - Jon

 


Fugletur sammen med KFV - Søndag d. 7. oktober 2018

Efter nattens regn blev det en flot efterårsdag med masser af sol til de 13 deltagere. Turen gik til Gyrstinge Sø, der sammen med Haralsted Sø og Ringsted Å danner det største sammenhængende område i Ringsted kommune. I 2015 overtog kommunen søen, restaurerede til- og af-løb og sikrede dermed at vandet igen kan passere søen og videre til Ringsted Å. Ved afgræsning, rydning af pilekrat på søbredder m.v. er der skabt mulighed for bedre miljø for fisk og fugle.
Arne Hastrup var turguide, og han kunne ud over fuglene berette meget om området, da han var kommet der helt fra drengetiden af.
Turen startede ved Dæmningen og gik til Kyringe Holm, hvor nogle af bilerne var blevet parkeret. Turen blev således på godt 6 km.

Da Jon var forhindret i deltagelse får floralisten stå tom, men trods fraværet af havørnen kom der mange på fuglelisten:
Krikand, Almindelig Ryle, Taffeland, Troldand, Grrågås, Hættemåge, Hvinand, Lille Lappedykker, Toppet Lammedykker, Brushane, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre, Skarv, Vibe, Skovskade, Halemejse, Kvækerfinke, Stor Flagspætte, Knarand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Canadagås og et mindre træk af Musvåger.

En dejlig efterårstur - John

Se billeder fra turen.


Flagermus-tur ved Sorø Sø - Fredag d. 14. september 2018

På Sorø Torv mødte vi 17 deltagere vores guide Julie Dahl Møller og gik gennem Klosterporten ned i Akademihaven. Jon havde fra Naturfredningsforeningen lånt et antal ultralydsdetektorer, så mange selv kunne registrere lydene fra flagermusene. Julies udstyr var noget mere avanceret, da det også kunne optage og afspille i langsom hastighed. Hun startede med en introduktion til flagermusene og deres brug af ultralyd. Der er 17 arter i Danmark, og i hele verden er der omkring 1000 arter. Bestanden i Danmark er presset, da der mangler levesteder i form af gamle løvtræer med huller. De kan blive op til 30 år gamle og får kun én unge om året. Alle flagermus er totalfredede i Europa.

Allerede inden solnedgang så og hørte vi de første, som var de ret store brunflagermus (billedet ovenfor), der udsender ultralyd med en frekvens på godt 20 kHz. Der var livlig aktivitet især rundt omkring de store træer. Mange af os troede vist, at flagermus fangede insekterne med munden, men de bruger huden mellem bagbenene som fangstnet og spiser de indfangede insekter herfra.
Vi gik lidt omkring, og især nede ved søen registrerede vi de små Dværg- og Trold-flagermus. De bruger en noget højere frekvens på omkring 40-50 kHz, og er lidt svære at skelne fra hinanden. Det var nu så mørkt, at vi ikke kunne se dem, men Julie kunne lyse dem op med en kraftig lygte. Det lykkedes ikke at finde vandflagermus, der jager insekter tæt ved vandoverfladen.

En rigtig spændende og informativ aften. - John

Se billeder fra turen.


Tredje årstidstur til Humleore - 6. september 2018

Det var nærmest som en sommeraften med sol og varme på denne sidste årstidstur, hvor der var 11 deltagere. Turen var på godt 6 km. og tog 2½ time. Blomsterne var tydeligvis på retur, men ret mange benyttede den seneste tids regn til en fornyet opblomstring efter sommerens tørke.

Fra floralisten kan nævnes: Læge-Ærenpris, Almindelig Gyldenris, Mørk Kongelys, Hjortetrøst, Liden Klokke, Løgkarse, Småblomstret Balsamin, Almindelig Pengeurt, Hyrdetaske, Benved, Humle, Døvnælde, Hanespore Røn, Kæmpe Støvbold, Mangeblomstret Gåsefod, Skov-Viol, Tveskægget Ærenpris, Haremad, Sump-Evighedsblomst, Ager-Mynte og Gederams.
Nogle rådyr så vi også, men bortset fra lyde fra Ravn og Skovskade var fuglene meget stille. - John

 

Se billeder fra turen.


Sønderjylland - 1. - 2. september 2018

På denne årets første efterårsweekend var vi 35 deltagere til busturen, der gik til Als og Sønderjylland. Vejrguderne var med os, så begge dage var lune og med megen sol. Det medbragte regntøj blev der ikke brug for.

Lørdag
Turen til Als gik over Bøjden - Fynshav, og mens vi ventede på færgen var der mulighed for at se efter fugle i Bøjden Nor. Det kunne byde på: Skarv, Fiskehejre, Rødben, Hjejle, Gravand, Brushane m.fl. Engen var desuden helt rød af Salturt (=Kveller).
På Als startede vi med en tur på 3 km. i Nørreskoven. Her gik vi ad Fjordmosevej langs kysten på strandvolden forbi Fjordmosen og Troldsmosen til Fladbækvej. En utrolig flot kyststrækning ud mod Lillebælt, volden er bygget af havet og i vandhullerne bag den skulle den grønne løvfrø leve.
Bussen bragte os herefter nordpå til Mjels Sø. Frokosten blev indtaget inden vi fulgte stien nord om søen. Der var 3 km. til Mjels Vig, hvor bussen holdt, og de, der havde fået nok, tog den til Dyvik Havn. De fleste gik dog de 2 km. langs Mjels Vig til Dyvig Havn og indtog en fortjent is.
Dagen var ikke slut endnu, idet vi kørte sydover til Augustenborg og havde knap en time til at se slottet, parken og byens gamle huse.
Efter indkvartering på vandrehjemmet i Sønderborg og efterfølgende middag (flæskesteg og jordbærgrød med piskefløde !) var der hyggeaften med kaffe, kage og rødvin.
 

Fuglelisten fra dagens ture på Als omfattede bl.a.: Grågås, Svane, Gråand, Pibeand, Taffeland, Skeand, Lille Lappedykker, Grønbenet Rørhøne, Fiskehejre, Blishøne, Skarv og Troldand.

Planteparade for lørdagens høst, blev afholdt søndag morgen, og her kan nævnes: Bukketorn, Lodden Dueurt, Vand-Pileurt, Almindelig Bjørneklo, Prikbladet Perikon, Almindelig Røllike, Glat Hunderose, Skov-Galtetand, Almindelig Pimpinelle, Tykbladet Mælde, Strand-Arve, Gåsepotentil, Strand-Karse, Baltisk Strandsennep, Strand-Mælde, Strandkål, Almindelig Torskemund, Almindelig Sankthansurt, Strand-Limurt, Strand-Engelskgræs, Strand-Storkenæb, Kær-Fladbælg, Klæbrig Brandbæger, Rejnfan, Kær-Svinemælk, Almindelig Svinemælk, Ager-Svinemælk, Almindelig Mangeløv, Engelsød, Skov-Star, Vingevalnød, Ceder og som rosinen i pølseenden en snogeham.

Søndag
Efter at have tømt vandrehjemmets morgenbord (i hvert fald for rugbrød) gik vi et stykke af Gendarmstien fra Trillen udenom Vælddam til Høruphhav (ca. 2,6 km). Vælddam var nærmest udtørret, men fra fugletårnet fik vi set bl.a. Sortkrage, Islandsk Ryle, Hvid Vipstjert og Vibe. Jon fandt også de forholdsvis sjældne Strand-Natskygge og Strand-Loppeurt.
Ude på Broagerland ved Iller Strand besøgte vi Cathrinesminde Teglværksmuseum. Teglværksindustrien udgør et væsentligt kapitel i Broagerlands historie, især fordi der her langs Flensborg Fjord findes ler af en særlig fin kvalitet. I museet kunne vi se udstillinger om produktionen, den gamle ringovn, tørreladerne, arbejderboligerne og en informativ film.
Efter kombineret frokost og museumsbesøg kørte vi til Kollund og brugte en times tid på en tur frem og tilbage ad Gendarmstien med de imponerende regnvandskløfter. På skrænterne var der masser af Skov-Rørhvene og Jon fandt også en Smalbladet Høgeurt.
Kursen blev herefter sat hjemover med et stop ved Tørning Mølle. Vandmøllen er en af Danmarks ældste og har fungeret som turbinemølle fra 1200 til 1970. Efter kaffen og en stor flødekage var der guided rundtur i møllen, hvor man i mere end 500 år har udnyttet vandkraften. Møllen er i dag et af Danmarks få vandkraftværker og dens Francis-turbine producerer ca. 120 kW (når der er vand nok). På turen rundt i parken med de mange forskellige og sjældne træer havde vi fornøjelsen af en passerende fiskeørn.
Klokken 17 gik det nonstop hjemad. Helt nonstop blev det altså ikke, da der havde været uheld på Storebæltsbroen, men det gav os så rig mulighed for at se på Sprogø. Ringsted nåedes ved 20-tiden.

Fin tur. Tak til Bodil og Jon - John

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Samsø - 10. -12. august 2018

Fredag
Der var med 45 deltagere fuldt hus til årets traditionelle ø-tur, der gik til Samsø. Den fremrykkede afgangstid var en enkelt ikke blevet opmærksom på, men det løste Jon og Bodil, ved at hente ham, og køre til Kalundborg. Der var jo varslet nærmest storm, så mange var lidt spændte på overfarten, men den gik fint uden den helt vilde søgang, og vi ankom med kun lidt forsinkelse. Den kraftige vestenvind gav dog anledning til justering af programmet, så vi startede med en tur fra Stavns (ved Peters Plads) til Kanhave Kanalen. I det flade vand havde vi forventet mange vadefugle, men de var nok ligesom vandet blæst væk. Lidt blev det dog til: Fiskehejre, Storspove, Hvidklire og Strandskade. Frokost indtog vi i sol og læ ved Naturskolen (på Langørevej).
Næste punkt var Dyret, der med sine 51 m, er det højeste punkt på det sydlige Samsø. De 69 trappetrin var lidt af en udfordring, men så blev man også belønnet med en enestående udsigt. Vi forsatte sydover til Vesborg Fyr, hvor der blev lejlighed til en opstigning i det 19 m høje fyrtårn. Plancher på toppen viste, hvad man kunne se, af såvel Fyn, Jylland og mellemliggende øer. Nogle nåede en tur ned langs kystens flotte stejle skrænter.
Herefter var det på tide at vende næsen mod Tranebjerg for indkvartering på Flinchs hotel. Bussen måtte lige en ekstra tur til Ballen og hente en ny chauffør, da Fladså Turist vist troede, det var en endagstur. Efter planteparaden og en udsøgt middag var de fleste vist færdige for den dag, da alle jo skulle tidligt hjemmefra.
Bortset fra blæsten var det fint vejr hele dagen.

Lørdag
I gråvejr og let ophørende regn kørte vi til Ballebjerg, der med sine 64 m er Samsøs højeste punkt. Det giver yderligere et par meter, at bestige det ottekantede hvidkalkede udsigtstårn fra 1920. På marken var køerne gået i gang med de gode samsøkartofler, om det så var ekstra kosttilskud, eller fordi græsset var visnet bort, fandt vi ikke ud af. Forbi Nordby gik turen nu til Vandstedet. Det ligger for enden af Nordby Bakkers mest markante smeltevandsdal, Langdalen. Ad en kort sti kom vi ned til kysten med næsten lodrette, blottede kystklinter, hvor vi kunne se ind i bakkernes jordlag. De var lige noget for digesvalerne, men også Havterne, Stor Præstekrave  m.fl. fik vi fornøjelse af.
For at komme til Issehoved på toppen af Samsø måtte vi tilbage gennem Nordby. Mange af vejene er ret smalle, så vores chauffør havde sit at se til på turene. Der var heldigvis et par timer til at gå rundt og se på Nordby Bakker. Der skulle være fine bademuligheder, men det blæste stadig noget, så det fristede ikke rigtigt nogen. Der var Sandløber, Splitterne, Skarv, Edderfugl, Ryle, Stor Præstekrave og Stormmåge. Vi nød så den fine frokost fra hotellet, inden en kraftig tordenbyge nåede frem til Issehoved.
Vel gennem tordenbygen var det tid for en bytur i Nordby. Den blev i 1990 kåret til Danmarks bedst bevarede landsby, og dens sammenbyggede stråtækte bindingsværkshuse med stokroser er idyllisk placeret rundt om landsbyens gadekær.
Efter et par timer kørte vi til Møgelskår - Samsøs smukkeste skår, hvor det blev til 1½ times tur i de flotte bakker. De fleste tog turen ned gennem Espedalen til den stenede strand, tog den sydover og gik retur op gennem Møgelskår. Masser af digesvaler og Rødrygget Tornskade.
Inden hjemturen blev der tid til at nyde en is i Mårup Havn.
Atter planteparade og en udsøgt middag.

Søndag
En del regn i nattens løb, men blæsten var nu taget meget af. Vi havde af Ole Dybkjær fået tilladelse til at gå en tur på den private Hesselholm. Den har været i familiens eje siden 1960, og al beplantning var foretaget siden da. Holmen består af bakker og strandenge. Ole gik med os rundt og underholdt med forskellige historier. Tuer med gule engmyrer i hobetal, Storspove, Engpiber, Fiskehejre, Grågæs og Strandskade.
Efterfølgende en tur på Besser Rev i stort set tørvejr, men så var det også ved at være slut med tørvejret. Frokost blev derfor indtaget i Naturskolen, der venligst stillede et "lille" rum til rådighed. Efter en lille pause ved Langør kørte vi til Samsø Museum i Tranebjerg. Det er indrettet i det gamle mejeri med en tilhørende museumsgård, der i 1917 er opført som kopi af en gammel Nordbygård. Et interessant og informativt besøg.
Kaffepause i Ballen inden afgangen fra Ballen Færgehavn. Let forsinkede nåede vi hjem til Ringsted ca. 20:30.

Floraliste - Fredag:
Skov-Løg, Almindelig Torskemund, Mark-Krageklo, Eng-Svingel, Ager-Svinemælk, Håret Natskygge, Eng-Brandbæger, Prikbladet Perikon, Navr, Ager-Snerle, Stilket Kilebæger, Gåseurt, Strand-Malurt, Gåsepotentil, Strand-Trehage, Vadegræs, Strandasters, Tykbladet Mælde, Sandkryb, Strandarve, Eng-Rødtop, Engelskgræs, Gul Snerre, Asparges, Peberrod, Korbær, Sølv-Potentil, Blåhat, Vild Gulerod, Arum (Ingefær), Kirtel-Kortstråle.

Floraliste - Lørdag:
Nikkende Limurt, Salatsennep, Strand-Sennep, Katteurt, Alm. Torskemund, Rød-Kløver, Sodaurt, Strand-Bede, Læge-Oksetunge, Krumhals, Honningurt, Mark-StenkløverBukketorn, Aften-Pragtstjerne, Galle på Krageklo, Strand-Mælde, Dusk-Syre, Liden Klokke, Bleg Pileurt, Hanespore, Lucerne, Segl-Sneglebælg, Sølv-Mælde, Blodrød Storkenæb, Stor Knopurt, Mark-Bynke, Gipsurt (udsået), Svinemælk, Røllike Snebær, Hjertekarse, Glat Hunde-Rose.

Floraliste - Søndag (ikke komplet):
Stor Gyvelkvæler, Hanespore-Tjørn, Almindelig Vadegræs, Mark-Krageklo, Blåhat, Hjertegræs.

Atter en vellykket tur - John

Se billeder fra turen.


Store Åmose - Søndag d. 1. juli 2018

På denne strålende og varme søndag mødte 15 deltagere op til en tur i den Store Åmose, nærmere defineret Verup og Sandlyng Mose, der begge indgår i et naturgenopretningsprojekt "LIFE Østdanske Højmoser", som løber i perioden 2013-18.

Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe de mere end 400 ha højmoserester i Horreby Lyng på Falster (som vi besøgte på forrige tur) og Store Åmose på Sjælland.

Store Åmose var tidligere Danmarks største lavmose dannet i et smeltevandsbassin fra sidste istid. Den udgravede Åmose Å løber midt igennem Åmosen og afvander området. Åen er kommunegrænse mellem Sorø i syd og Holbæk mod nord. Åmosen er berømt for fund fra Maglemosekulturen (Ulkestrup Lyng i Holbæk) og Kongemosekulturen (Sandlyng Mose i Sorø). Store Åmose indgår i den 8.000 hektar store  Naturpark Åmosen.

 Projektområderne i Verup Mose og Sandlyng Mose omfatter 220 ha med de sidste store højmoserester i Sorø Kommunes del af Store Åmose. Naturen er præget af udtørring fra dræning og tilgroning med skov af især birk og fyr. Selvom størstedelen af højmoseresterne i dag er beskyttet mod opdyrkning af naturbeskyttelseslovens §3, forsætter nedbrydningen af tørven.

Flere steder er der nedgravet spunsvæge (plastik) og lukket kanaler for at stoppe afvanding og således fastholde vandet i højmosen. Der er vist lang vej tilbage i Sandlyng Mose, da det nærmest ligner en skov.

Vi startede i Verup Mose og udover floraen kan nævnes af fugle: Musvåge, Munk, Skovpiber, Bynkefugl, Ravn og Havesanger. Sommerfugle: Dukatfugl, Ildfugl, Skov Randøje og Skov Randøje.

Fra den omfattende floraliste kan nævnes: Sæbeurt, Blåhat, Læge-Oksetunge, Japansk Pileurt (invasiv), Rajgræs, Stakløs Hejre, Høgeskæg, Hundepersille, Kruset Tidsel, Hamp-Hanekro, Hjortetrøst, Pastinak, Haremad, Sideskærm, Kål-Tidsel, Finbladet Vejsennep (Barberforstand), Skovsalat, Ensidig Klokke, Knold-Rottehale, Rød Tandbæger, Fersken-Pileurt, Hvid Stenkløver, Skov-Hullæbe, Bingelurt, Kær-Tidsel, Ager-Tidsel, Stor Skjalder, Druehyld, Benved, Slangehoved, Gul Snerre, Jordrøg, Canadisk Bakkestjerne, Løgkarse, Filtet Burre, Prikbladet Perikon, Muse-Vikke, Foder-Kulsukker, Hvid Snerre, Svaleurt, Cikorie, Horse-Tidsel, Hvid Gulerod, Høgeskæg og Kløvplade.

Efter frokost gik turen til Sandlyng Mose (lavmose).
Her fandt vi: Pengeurt, Stakløs Hejre, Tudse-Siv, Tørst (almindelig moseplante), Almindelig Gedeblad, Gyldenlak-Hjørneklap, Femradet Ulvefod, Mosebølle, Sump-Evighedsblomst, Liden Toskemund, Klæbrig Brandbæger, Tofrøet Vikke, Sand-Karse, Gul Kløver, Klatrende Lærkespore (sjælden), Blåtop, Dunet Steffensurt, Lyng-Snerre, Blåtop, Bølget Bunke, Hvene, Sandkarse, Gul Kløver, Krybende Hvene, Fløjlsgræs, Glat Dueurt, Hyrdetaske, Småblomstret Balsamin, Kær-Galtetand, Rørgræs, Eng-Rørhvene, Brunelle, Krybende Baldrian, Kløvplade, Sandarve, Klatrende Lærkespore og Rød Tandbæger.

Ud over ovennævnte havde vi i begge områder stor "fornøjelse" af myg og hestebemser.

De to ture var på hhv. 4 og 5 km, og vi var tilbage i Ringsted ved 16-tiden. - John

Se billeder fra turen.


Anden årstidstur til Humleore - Tirsdag d. 19. juni 2018

En skøn sommeraften med sol, lidt blæst og ca. 20 ºC gav grundlag for en fin tur for de 12 deltagere. Det var samme rute som første tur, men det så jo nu noget anderledes ud. Trods formandens fravær fik vi i fællesskab mange spændende planter på listen.

Fra floralisten: Almindelig Knopurt, Pastinak, Grønblomstret Bjørneklo, Cypres-Vortemælk, Krageklo, Mørk Kongelys, Skovsalat, Haremad, Feber-Nellikerod, Bingelurt, Almindelig Kællingetand, Hjortetrøst, Liden Klokke, Prikbladet Perikon, Sød Astragel, Muse-Vikke, Skovmærke, Knoldet Brunrod, Galtetand, Liden Dueurt, Forglemmigej, Småblomstret Balsamin, Skovsyre, Nikkende Flitteraks, Skov-Kohvede, Blåhat, Gul Snerre, Almindelig Hulsvøb, Læge-Oksetunge, Korn-Valmue, Stor Konval, Dunet Steffensurt og Skov-Hullæbe.

Fuglesangen var noget på retur, men nogle fik vi da på listen: Gulspurv, Musvåge, Løvsanger, Solsort, Gransanger, Rødstjert, Bogfinke, Skovskade, Sangdrossel, Havesanger, Munk og Rød Glente.

Vi så også en del rådyr og dådyr. Turen varede ca. 2½ time. - John

Se billeder fra turen.


Bustur til Falster - Søndag d. 10. juni 2018

Trods en lidt blandet vejrudsigt blev det en fin dag for de 34 deltagere. Lidt blandet sol, overskyet og passende temperatur på ca. 23º. Efter et kort stop ved Farøbroerne nåede vi ved 10-tiden frem til Bøtø Skov, der dannede ramme for vores første tur. Den Danske Naturfond har købt det 153 ha store område, for at gøre det et levested for flere af de sjældne arter i den danske natur. Med et projekt til 15 mio. kr. skal mørke granbevoksninger omdannes til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste.
Turen gik gennem skoven med de ryddede lysninger og retur ad diget mod Østersøen. I alt ca. 5 km.

Fuglelisten kunne her byde på: Løvsanger, Bogfinke, Skovskade, Havterne, Tornsanger, Gulspurv og Munk.

Floraliste: Almindelig og Bredbladet Mangeløv, Knop-Siv, Tørst, Stor Skjaller, Nøgle-Skræppe. Sværtevæld, Stor Nælde, Tigger-Ranunkel, Tudse-Siv, Glat Ærenpris, Svinesennep, Liden Andemad, Fingerbøl, Klæbrig Brandbæger, Lyse-Siv, Vandranunkel, Alsike-Kløver, Vellugtende Guldaks, Rødknæ, Almindelig Kongepen, Liden Klokke, Blåmunke, Smalbladet Høgeurt, Gul Snerre, Almindelig Hvene, Fløjlsgræs, Draphavre, Bølget Bunke, Bidende Stenurt, Blæresmelde, Rejnfan, Kællingetand, Tofrøet Vikke, Krybende Potentil, Rød Svingel, Tadder-Vikke, Muse-Vikke, Hjelme, Marehalm, Stivhåret Kalkkarse, Tårnurt, Prikbladet Perikon, Due-Skabiose, Sct. Hansurt og Kær-Tidsel.

Efter frokost og en kort tur i bussen nåede vi hen til fugletårnet ved Bøtø Nor, der kunne byde på:
Grågæs med unger, Blishøne med unger, Knarand med unger, Vibe, Stor Præstekrave med unger, Vibe, Gøg, Fiskehejre, Gråand, Stær, Knopsvane, Krikand, Bysvale, Rørhøg, Hvid Vipstjert og Lærke, men ingen Traner.

Herefter gik turen til Horreby Lyng, der er Falsters eneste højmose. Guldborgsund kommune er i gang med et stort naturopretningsprojekt i området. Der er etableret flere stier og vi tog den "hvide" på ca. 3 km. Man skal holde sig til stierne, da der kan være meget vådt og sumpet udenfor disse. Midtvejs på "Torvet" var der tid for en kaffepause.

Denne naturtype byder på en lidt anden vegetation end skoven og på floralisten er noteret:
Foder-Kulsukker, Bævreasp, Hasselbrombær, Gul Fladbælg, Smalbladet kæruld, Krageklo, Kongebregne, Stenkløver, Ru Svinemælk, Skovsalat, Rundbladet Soldug, Tørvemos, Bukkeblad, Tue-Kæruld, Vandnavle, Femradet Ulvefod, Tranebær, Dynd-Padderok, Spæd Pindsvineknop, Humle-Sneglebælg og Almindelig Hvidkløver.

Efter en udbytterig og spændende dag var vi tilbage i Ringsted kl. 18. - John.

Se billeder fra turen.


Tur til Tuse Enge - Torsdag d. 7. juni 2018

Tuse Enge er et ca. 8 ha stort område, som består af en delvis tilgroet mose, græssede enge og en lille elleskov. En trampesti går hele vejen rundt om den græssede eng, og man kan lave en afstikker ind i mosen, som er tilgroet med pilekrat. Her er der anlagt primitive broer på de mest våde steder, og her er også et fugletårn.

De 14 deltagere mødtes ved Tuse Kirke, der var åben og imponerende med mange kalkmalerier. Turen gik herfra først ad den nyslåede trampesti langs Tuse Å ned til Kalvemose Å, og tilbage mod kirken ad den spændende sti gennem elleskoven. Det var en varm sommeraften med en del myg. Ved fugletårnet holdt vi spisepause og en rigtig planteparade tilbage ved Tuse Kirke.

Fra fuglelisten kan nævnes: Tornsanger, Musvåge, Bogfinke, Gøg, Kærsanger, Lærke.

Lidt blandet: Pragt Vandnymfe, Rådyr med kid.

Den imponerende floraliste ser nogenlunde således ud: Læge-Oksetunge, Pyrenæisk Storkenæb, Korn-Valmue, Foder-Kulsukker, Vej-Guldkarse, Vejsennep, Hundegræs, Eng-Rapgræs, Almindelig Rapgræs, Draphavre, Eng-Rævehale, Rørgræs, Almindelig og Enårig Rapgræs, Rottehale, Almindelig Pengeurt, Blød Hejre, Kær-Star, Skovløg, Hulsvøb, Gold Hejre, Krybende Baldrian, Mose-Bunke, Mark-Forglemmigej, Græsbladet Fladstjerne, Fløjlsgræs, Sødskærm, Bredbladet Mærke, Eng-Forglemmigej, Skjolddrager, Kruset Skræppe, Nøgle-Skræppe, Almindelig Katteost, Døvnælde, Filtet Burre, Haremad, Hvid Okseøje, Almindelig Kællingetand, Ager-Snerle, Lyse-Siv, Kugle-Museurt, Ægte og Lugtløs Kamille, Nat-Limurt, Røllike, Esparsette (foderplante), Eng-Kabbeleje og Kornblomst.

Et spændende område en fin aftentur. - John

Se billeder fra turen.


Aftentur til Gundsømagle Sø - Onsdag d. 16. maj 2018

Trods lidt blæst i starten var det en rigtig sommeraften på denne tur med 16 deltagere.
Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev købt af DOF/Fugleværnsfonden i 1985. Op gennem 1950erne og 60erne modtog søen store mængder urenset spildevand, hvilket til slut tog livet af Nordsjællands måske mest fuglerige sø. Den lider fortsat under fortidens synder, og desværre er der ikke udsigt til forbedring i de næste mange år. Selv om det ser sort ud for søen er der stadig meget at opleve ved Gundsømagle Sø.
Vi fulgte stien der leder gennem fuglerig naturskov, ellesump, pilekrat, eng og rørskov til gangbroen gennem rørskoven. Fra de 2 fugletårne fik vi fantastisk udsigt over søen.

Der var måske ikke så mange fugle på vandet, men lidt fik vi da samlet sammen:
Grågæs, Gråand, Fjordterne, Rørsanger, Fiskehejre, Gråstrubet Lappedykker, Allike, Råge, Gråkrage, Blishøne, Taffeland, Rødstjert, Løvsanger, Havesanger, Stær, Vibe, Hvid Vipstjert, Gøg, Bogfinke, Nattergal, Sivsanger, Troldand og Knopsvane.

Floralisten var da heller ikke så dårlig:
Fjeld-Ribs, Nyrebladet Ranunkel, Kornet Stenbræk, Gul Iris, Engkarse, Bidende Ranunkel, Eng-Kabbeleje, Lav Ranunkel, Tveskægget Ærenpris, Solbær, Baldrian, Høj Nellikerod (krydsning mellem Feber- og Eng- nellikerod), Almindelig Mangeløv, Kragefod, Tvebo Baldrian, Kærmangeløv, Kær-Svinemælk, Kær-Svovlrod, Bredbladet Mærke, Eng-Rørhvene, Kær-Høgeskæg og Grå-Pil.

Bortset fra, at vi ikke så, men kun hørte (delvis med hjælp af Poul Erik) pungmejsen, var det en fin tur. - John

Se billeder fra turen.


Første årstidstur til Humleore - Mandag d. 23. april 2018

På denne noget luftige forårsaften var der 20 deltagere til den første årstidstur i Humleore. På Bjergvej går turen langs og på noget af Køge Ås. Det højeste punkt er Kylsknap, der for tiden lider under slid fra mountain bikerne. Den sidste del af turen gik på den nye del af Oplevelsesstien langs Stængebæk.

På florasiden kan nævnes: Blå-, Gul- og Hvid-Anemone, Almindelig Guldstjerne, Liden Lærkespore, Krat-Ærenpris, Desmerurt, Skov- og Krat-Viol, Gæslingeblomst, Berberis, Liljekonval, Majblomst, Mahonie, Fladkravet Kodriver, Løgkarse, Hulrodet Lærkespore, Rødeg og Weymouth-Fyr. Sidstnævnte har nogle flotte kogler, og de bløde nåle sidder i knipper af 5.

Blæsten gjorde det svært med fuglestemmerne, men lidt kom der da på listen: Ravn, Bogfinke, Spætmejse og Rørhøg.

Vi var efter godt 6 km. tilbage ved startstedet kl. 20:15. - John

Se billeder fra turen.


Forårstur til Kulebjerg Overdrev -Tirsdag d. 17. april 2018

Så var foråret omsider på vej, og det blev en rigtig lun aften for de 12 deltagere. Jon havde varskoet om, at gummistøvler ville være en god ide, og det havde de fleste iført sig. Den sidste uge havde dog tørret så meget, at man sagtens kunne klare sig uden vandtæt fodtøj. P. O. Hansen er barnefødt i området, og vi fik en introduktion til barndomshjemmet fra 1893. Det var et flot område, og især Kulebjerg Overdrev er et utroligt spændende område, der ligger næsten urørt som dannet af istiden, da der er for mange sten til at opdyrkning har kunnet svare sig.

Floralisten ser nogenlunde således ud: Hvid Anemone, Vorterod, Guldstjerne, Lungeurt, Hylster-Guldstjerne, Liden Lærkespore, Feber-Nellikerod (kun bladene), Desmerurt, Mark-Frytle, Læge-Ærenpris, Håret Høgeurt, Tykbladet Ærenpris og Milturt.

Fuglene sang også lystigt, og det blev en længere liste: Stor Flagspætte, Musvåge, Sangdrossel, Bogfinke, Spætmejse, Solsort, Gransanger, Blåmejse, Musvit, Fiskehejre, Rød Glente, Gærdesmutte, Gulspurv og Havørn.

Vi var tilbage i Ringsted ca. 20:00. - John


Se billeder fra turen her.2017 - 2018

Bævertur - Oplevelsesstien 1 - Maglesø - Gotland - Gyrstinge - Allindelille - Oplevelsesstien 2 - Enehøje - Lavringe Å - Ø-tur Orø - Store Vrøj - Oplevelsesstien 3 - Söderåsen - Fugletur - Bo Tureby foredrag - Julehygge - Globetrotternes Foredrag - Generalforsamling

 


Generalforsamling med billeder fra årets ture - 5. februar 2018

Se referat fra generalforsamlingen (PDF).

Se årets regnskab (PDF).


Fra Globetrotternes dagbog - Mandag d. 15. januar 2018

Også til dette foredrag var der med 36 deltagere stor tilslutning. Jette fortalte først om deres tur til Svalbard og dernæst om en tur til Japan. Fra Svalbard var der rig illustration fra såvel natur som fauna. De var kommet rigtig tæt på både isbjørne og hvalrosser.  En del fugle kunne der også ses, selv om mange allerede havde forladt Svalbard for sommeren.
 

Turen til Japan var af Albatros Rejser annonceret som en Natur-tur, og det var meget dækkende, da der ikke var afsat tid til kultur ud over en enkelt dag i Tokyo. Det var spændende at se sneaberne bade i den varme kilde. Hokkeido kunne byde på de flotte hvide Japanske Traner, Stellers Havørn (eller Berings som den nu hedder på dansk). En Fiskeugle blev det også til, samt mange andre svømmefugle.

 


Julehygge - Torsdag d. 7. december 2017

Der var stor tilslutning (næsten en tredjedel af foreningens medlemmer) til dette årets sidste jule-hygge møde. Mens snakken gik livligt, startede vi med glög og æbleskiver, inden Jon med billeder forsøgte at lære os om forskellen mellem én- og tokimede planter. (Hvor godt det lykkedes er nok et godt spørgsmål). Jette fulgte op med billeder af havens fugle med et par sidespring til udlandet. Nu var det tid for kaffe og knas, inden Bodil diskede op med en konkurrence med spørgsmål om foreningen og årets ture. Her gik præmien til Lise med 10 rigtige, hvor de nærmeste kun kunne klare 6 rigtige. Så gik snakken atter, indtil vi var nødt til at bryde op, da lokalet skulle forlades inden kl. 22.
En hyggelig og vellykket aften. - John

 


Fugle fra nær og fjern - Bo Tureby - Onsdag d. 15. november 2017

På sæsonens første foredrag mødte knap 30 op for at høre Bo Turebys spændende foredrag. Med flotte billeder tog han os en tur med året rundt, viste og fortalte om fuglene omkring os. Han kom ind på såvel fugle der yngler her som nogle af vores trækgæster. Lidt sommerfugle var også på programmet, og vi fik endda et lille indslag fra den canadiske provins Quebec.
En spændende og lærerig aften. -John

 


Fugletur til Borreby mose og Stigsnæs - Søndag d. 8. oktober 2017


I sol og let skyet vejr mødtes vi 10 personer på Ringsted station for at tage på fugletur. I to biler kørte vi først til Borreby mose, hvor det vi først så i søen og langs bredden mest af var grågæs. Efter en stund lettede enorme flokke af bramgæs, der som ”sort sol” fløj frem og tilbage en stund. Selvom solen skinnede var vinden kold og vi gik derfor forholdsvis kort efter ned til Skælskør inderfjord. Undervejs opdagede Jon en plante han aldrig tidligere havde set – tæt på vejen men desværre helt ude i vandt – Firkløft, der havde masser af små gule blomster. På markvejen begyndte vi at se træk af musvåger – i løbet af dagen blev det til utallige, langt over 1000, det var utrolig flot. En enkelt forsinket hvepsevåge blev også observeret. Inden vi kom til Inderfjorden så vi bl.a. stor flagspætte, vindrossel, rødhals, blåmejse og engpiber.

Ved inderfjorden blev der set en masse svaner, en stor flok hjejler, toppet skallesluger, en spurvehøg, masser af hejrer i træerne på den modsatte side, igen både grå- og bramgæs, krikænder, brushøns mm.

En virkelig oplevelsesrig formiddag og god information om fuglene af Arne Hastrup.

Herefter gik turen til Stigsnæs, (og Karin stødte til gruppen), hvor vi startede med at spise vore madpakker i sol og læ, mens musvågerne fortsat trak hen over vore hoveder. Mætte begav vi os derefter langs kysten mod vest, hvor vi ikke så så meget nyt, men dog en spurvehøg. Naturen viste sig fra sin smukkeste efterårsside, så det blev en fin tur langs vandet ud til skanseanlægget (der stammer fra svenskekrigene i 1658), inden vi gik tilbage gennem skoven til bilerne - og hjemad.

Alt i alt er meget dejlig tur, der var annonceret som fællestur med Kværkeby Fuglereservat - der deltog dog ingen, der ikke var medlemmer af MNF. - Bodil

Se fugleliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Tur tïl Söderåsen - Søndag d. 24. september 2017

Da Jon besluttede sig for en bustur i stedet for private biler, kom der gang i tilmeldingerne, og vi blev så 34 deltagere på den fine "søndagstur" til Söderåsens Nationalpark. Præcis kl. 9 kørte vi med Fladså bussen i gråvejr fra Ringsted, og efter en opsamling i Kastrup gik det med tiltagende opklaring nordøstover til Skäralid, der er hovedindgangen til Söderåsens Nationalpark.
Vi var her også på turen i april 2013 til Kristianstads Vattenrike, hvilket blev diskuteret en del.

Efter ankomst ca. 11:20 gik det stejlt op til Kopparhatten (142 m.o.h.), hvor der var møde med bussen, der venligst havde transporteret madpakken herop. Efter frokost gik det ned langs Skärån retur til udgangspunktet. I det flotte efterårsvejr havde mange andre også fundet vej til Söderåsen, og det var også en flot tur op og ned langs åen. Der var mange stenskrænter (ur), og løvtræer i efterårsfarver. Plantemæssigt var der en hel del mere eller mindre giftige svampe, og Jon fandt da også andre spændende planter.

Nogle så en bjergvipstjert ved Skärån, hvor vi også hørte spætmejse og ravn. Fra bussen så vi en hel del røde glenter.

Ved 14-tiden var vi efter ca. 6 km. tilbage ved Skäralid, hvor der er et spændende Naturum og mulighed for få kaffe m.v.

Kl. 15 kørte vi sydpå til Röstanga for at gå ind til Odensjön. Den er rund, har en diameter på 150 m., 19 m. dyb, menes at være en glaciærformet issø og har fået navn efter Odins øje. Turen frem og tilbage var ca. 2,5 km.

16:30 gik det atter hjemad med ankomst til Ringsted ca. 18:20.

Atter en vellykket og dejlig tur. - John

Se floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


 

 

Tredje årstidstur ad Oplevelsesstien - Torsdag d. 7. september 2017

Trods heldagsregnen mødte 7 op for at deltage i denne tredje årstidstur på Oplevelsesstien. Det blev dog en fin tur uden nævneværdig regn. Udvalget af blomster var naturligvis på retur, men vi fandt dog en hel del spændende. I Haraldsted sø observeredes en enlig skallesluger, der vist har været alene sommeren, gråænder, musvåge, en enkelt blishøne, fiskehejre og svalerne havde heller ikke forladt os.
Her er et udpluk af floralisten: Mangeblomstret Rose (klatrerose), Angelik, Champignon (store og Jette fik dem med hjem til middagen), Pyrenæisk Storkenæb, Tagrør, Blågrå Siv, Horse-Tidsel (der stadig blomstrer), Hundepersille, en bleg Lådden Dueurt, Tornet Salat, Kær-Galtetand, Humle, en meterhøj Skov-Hullæbe, Hanekro med hvide blomster, Uldbladet Kongelys, Klæbrig Brandbæger, Nælde-Silke, Kalmus, Ru Bittermælk, Spring-Balsamin og i Vrangeskov sandelig en Hvid Anemone i blomst!

Det blev således en værdig afslutning på sæsonens årstidsture. - John

Se billeder fra turen.


Store Vrøj ved Saltbæk Vig - Søndag d. 27. august 2017

Trods morgenens kraftige regnbyge mødte 16 op for at deltage i dagens tur, og vi havde flot vejr hele dagen. Efter de godt 55 km. fra Ringsted til Store Vrøj mødte vi de sidste deltagere ved parkeringspladsen ca. 10:20, og her bød tilmed en ung havørn os velkommen. Herefter kørte vi ad vejen mod Niels Poul Dreyers sommerhus. Undervejs studeredes vandhullerne, men der var ikke det store fugleliv. Niels Poul og Anne Marie bød os velkomme  og fortalte om reservatet.

Store Vrøj og Krageøen er et 101 ha stort strandvoldssystem, der afgrænser Saltbækvig ud mod Sejrøbugten. Mellem strandvoldene, der er bevoksede med overdrevsplanter, er der laguner omkranset af tagrør.
I oktober 1965 købte Niels Pouls morfar, Poul Tholstrup arealet af Kalundborg Kommune for 200.000 kr. med henblik på at etablere et privat fuglereservat. To år senere blev arealet overdraget til en selvejende fond ved navn Poul Tholstrups Fond.
Fonden har til formål at opretholde ejendommen Store Vrøj som naturejendom først og fremmest til brug som fuglereservat til ornitologisk forskning, herunder ringmærkning af fugle, men også botaniske og andre økologiske studier.
Det blev fredet i 1992 og er lukket for offentlig adgang. Der er ingen jagt i området, der afgræsses af kvæg, hvortil der fås tilskud i form af EU-midler.
(Er man interesseret i yderligere information om Store Vrøj, har Niels Poul skrevet et indlæg på Pandions hjemmeside i forbindelse med reservatets 50 års jubilæum - Søg på Store Vrøj).

Vi startede med en tur ud til den kunstige høj, der vist var tænkt som et "fuglefjeld", men som efterhånden bliver nedbrudt af havet. Efter de godt 2 km. var det sammen med Niels Poul og Anne Marie tid for en god frokostpause ved sommerhuset med masser af snak og historier fra nær og fjern.
Herefter videre til Museet (forskelligt indsamlet fodtøj og svalerede), hvor Poul Erik håndfangede en landsvaleunge, ser blev intenst fotograferet.

Retur til indkørslen med nogle udkigsstop undervejs. Her var vi ved 15.-tiden og kørte så hjemad.

Selv om det ornitologiske udbytte måske ikke var så højt som ventet, kom der dog lidt på listen: Havørn, Grågås, Skarv, Svane, Storspove, Hvidklire, Mudderklire, Stenvender, Splitterne, Lille Lappedykker, Brushøne og Skallesluger.

De flotte strandenge bød  på mangt og meget, og her er lidt af floraudvalget: Bakke- og Strand-Nellike, Klæbrig Brandbæger, Kongepen, Hare-Kløver, Nikkende Limurt, Salturt i rød og grøn variant (også kaldet Kveller), Strandasters, Sværtevæld, Sølv-Potentil, Slangehoved, Engelskgræs, Røllike, Bruskbold (støvbold), Eng Brandbæger, Strandbede, Hundetunge, Strand-Kamille, Strand Arve, Kær-, Ager- og Ru Svinemælk, Pimpinelle, Tangurt (sjælden), Strand-Gåsefod, Vingefrøet Hindknæ, Rød Gåsefod, Strand-Fladbælg og Strand-Siv.

- John

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Orø - Søndag d. 13. august 2017

En meget fin bus fra Fladså Turistfart trillede ind på Ølby Station i god tid. Kun 5 deltagere var mødt op. To ventede i Ringsted- vidste vi, men der manglede 2. Efter telefonopkald var sagen klar. De mødte os ved Hammer Bakke, der hvor færgen til Orø gik fra. Og det gjorde de sammen med et medlem fra MidtNatur.

I Ringsted stod der en stor flok og ventede på os, og deltagertallet endte på 39 personer. Vi kørte af sted i det dejlige sommervejr (ellers ikke noget sommeren 2017 kan prale af). Halvskyet, lidt vind, men fint.

Straks efter ankomst til Orø begyndte vandringen langs østkysten, ca. 4 km. Der er etableret vandrestier hele vejen rundt om øen, 14,5 km i alt. Vores var nogle steder en græssti, som var slået, andre steder blot en fugtig sti. Ved Forklædet, ja, det hed et meget interessant engområde, kunne man forlade stien og gå ned på engen. Den blev afgræsset af kreaturer. Jon har haft en finger med i spillet, da han i sin tid arbejdede for amtet. Og det har givet pote. To orkidéarter, Maj-Gøgeurt og Sump-Hullæbe. Andre interessante er Kugle-Museurt, Leverurt og to sjældne indslæbte arter: Kransbladet Katost og Grå Mynte.

Bussen holdt på aftalt sted – havde bakket et langt stykke, flot! Maverne rumlede, mange havde været tidligt oppe, så vi kørte til Hestebedgård, hvor vi havde en aftale om at spise vores frokost og drikke kaffe med kage. Der var dækket op i haven med duge på bordene og blomster. Og så var der læ. En regnbyge truede, og dryp faldt, men heldigvis holdt det op igen, inden det blev til noget. En del af selskabet nåede også øens højeste punkt, Margrethebakken, hvor også der stod en rund silo, hvis indhold rummede et indvendigt maleri hele vejen rundt med Orøs historie beskrevet. Andre gik ind og studerede Hestebedgårds mindestuer, som står med få ændringer uforandrede i de sidste 100 år, og der var ting, der mindede os om vore bedsteforældres hjem.

Eftermiddagen tilbragte vi ved Næsset, hvor der var en campingplads med isbod og tilbud om vandretur langs kysten rundt om Næsset. Her kunne man være heldig at se nogle fugle. Vi så havterne, edderfugle og 10 flotte canadagæs, som kom flyvende hen over hovederne på os.

Turen hjem med kabelfærgen gik nemt, deltagerne var opfyldt af en dejlig dag i naturen. 120 plantearter havde Jon på sin floraliste. Orø var bedre end forventet.

 Karen Margrethe

 Se floraliste fra turen (PDF)

 Se billeder fra turen.


Vandretur langs Lavringe Å - Onsdag d. 5. juli 201´7

Til en forandring var turen en hverdag i dagtimerne. Det var næsten sommervejr og 12 deltagere mødte op til turen fra Gl. Kongsgård Museum ad stien Gudernes Stræde / Skoldungestien forbi Lejre til Hovedvejen. En meget afvekslende tur og ikke mindst det sidste stykke inden Hovedvejen bød på en utrolig variation i plantevæksterne. Turen var ca. 6,5 km. og der blev lige tid til en lille kaffepause tæt ved Lunen.

Fra faunasiden kan nævnes: Stor Præstekrave, Fiskehejre, Grågæs, Mudderklire, Tornsanger, Munk og Gråand. Pragt Vandnymfe, Græshopper, Engrandøje m.fl.

Her er så et større udpluk af fra florasiden: Mark-Krageklo, Skive-Kamille, Lugtløs Kamille, Vellugtende Kamille, Hulsvøb, Vinget Perikon, Gul Fladbælg, Lodden Dueurt, Butbladet Skræppe, Rottehale, Rørgræs, Kål-Tidsel, Almindelig Hundegræs, Almindelig Torskemund, Prikbladet Perikon, Mjødurt, Pengebladet Fredløs, Kær-Galtetand, Dunet Steffensurt, Feber-Nellikerod, Rosen-Katost, Bredbladet Mærke, Sideskærm (Smalbladet Mærke), Sødskærm (kørvel), Brudelys, Pindsvineknap, Gul Iris, Kær-Storkenæb, Hejrenæb, Tornet Salat, Læge-Jordrøg, Tofrøet Vikke, Aften-Pragtstjerne, Blåhat, Stor Knopurt, Græsbladet Fladstjerne, Horse-Tidsel, Skjalder, Kær-Padderokke, Bugtet Kløver, Vejbred-Skeblad, Skjolddrager, Vand-Ærenpris, Kattehale, Krybende-Potentil, Vand-Ærenpris, Kanadisk Bakkestjerne (invasiv), Tårnurt, Frøstjerne, Bittersød Natskygge og sikkert mange flere.

- John

Se billeder fra turen.


Bustur til Enehøje - Søndag d. 25. juni 2017

Se referat fra turen (PDF)

Se floraliste fra turen (PDF)

Se billeder fra turen.

 


Anden årstidstur ad Oplevelsesstien - Tirsdag d. 20. juni 2017

En dejlig sommeraften lokkede 11 deltagere til at møde op til denne tur ad Oplevelsesstien. Der var meget at se på vejen, ved Vrangeskov vendte en del om for at tage turen retur ad stien, mens Poul Erik kørte de øvrige deltagere retur til startstedet.

Af fugle på Haraldsted Sø og omegn kan nævnes: Toppet Lappedykker med unge på ryggen, Gråænder, Skallesluger, Munk, Rørsanger, Gulspurv, Havesanger, Gransanger og Landsvale.

Jon havde øjnene på stilke, så her er et lille udpluk af hvad der blev fundet: Mangeblomstret Rose, Rørgræs, Høj Slåen, Bredbladet Dunhammer, Dueurt, Krybende Potentil, Kællingetand, Hvid Snerre, Kalmus (hvis rodskud føres rundt og giver formering), Dynd-Padderok, Muse-Vikke, Vand-Skræppe, Eng-Svingel, Draphavre, Uldbladet Kongelys, Nikkende Star, Lysesiv, Knoldet Mjødurt, Fladstjerne, Bakke-Soløje, Smalbladet Timian,  Knold-Ranunkel, Knold-Rottehale, Vellugtende Gulaks, Fløjlsgræs, Gold Hejre, Mark-Krageklo, Tandfri Vårsalat, Korn-Valmue, Søkogleaks (anvendes til sivsko), Skærm-Vortemælk, Blågrå Siv, Skov-Galteand, Bidende-Ranunkel, Almindelig-Bjørneklo og Sød Astragel.

 

Se billeder fra turen.


Insekttur i Allindelille Fredskov - Mandag d. 12. juni

På den blæsende og lidt kølige "sommer"-aften mødte 13 deltagere op for at se, hvad Fredskoven kunne byde på. Insekter blev det nu ikke til så mange af. Turen gik rundt om Småskifte Sø og ad tværvejen forbi Storke Mose tilbage til parkeringspladsen. Regnen indhentede os det sidste stykke, men ellers var det en inspirerende tur. I Småskifte Sø var der Blishøns og Gråstrubet Lappedykker med en stor unge.
Af insekter kan nævnes: Myg, Vandnymfe, Netvinge, Vårflue.
Ud over flueblomsterne, der nu sang på sidste vers fandt vi også andre orkideer: Skov-Hullæbe, Hvidgul Skovlilje, Ægbladet Fliglæbe, Rød Skovlilje, Hvidgul Skovlilje og Rederod.

Der blev registreret mange andre spændende planter f.eks.: Liden Vintergrøn, Honningsvamp, Sannikel, Hulsvøb, Firblad, Bingelurt, Bredsået Blækhat, Dueurt, Storkonval, Svømmende Vandaks, Skovskræppe, Nældebladet Klokke, Enblomstret Flitteraks, Forskelligblomstret Viol, Haremad, Skov-Galtetand, Druemunke, Aftenstjerne, Skavgræs, Eng-Forglemmigej, Vandranunkel, Vand-Karse, Tykbladet Ærenpris, Billebo Klaseskærm, Angelik, Løgkarse med en larve af Aurora, Blåtoppet Kohvede, Pebertræ, Engblomme, Skjaller, Stor Pimpinelle og Trenervet Snerre.

Turen varede ca. 2,5 timer. - John

Se billeder fra turen.


Fugletur til Gyrstinge Sø - Torsdag d. 8. juni 2017

Trods et lidt ustabilt vejr mødte ca. 25 medlemmer fra MidtNatur og Kværkeby Fuglereservat op for at se, hvad Gyrstinge Sø kunne byde på. Første indtryk var havørnen, der sad og lurede på en stolpe ved nordvest enden af søen. Det var måske nogle af de 6 søde svaneunger den havde kik på, men svanefar holdt nu vagt. Vi gik også en tur frem og tilbage i Store Bøgeskov langs søen. Undervejs så vi 3 havørne i luften - stor oplevelse. Skoven gav læ og det holdt tørvejr til vi ved 19-tiden nåede tilbage til bilerne.

Af observerede fugle kan nævnes :  Havørn, Svane med unger, Gravand med unger, Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Gråand, Fjordterne, Gøg, Sumpmejse, Gulspurv og Skarv.

Af floralisten kan nævnes : Vild Kørvel, Astragel, Krybende Baldrian, Kær-Tidsel, Krybende Læbeløs, Læge-Ærenpris, Alm. Jomfruhår, Skov-Star og Skavgræs (padderokke). Dertil 2 orkideer: Langsporet Gøgelilje og Rederod.

 

 

 


Stortur til Gotland - Søndag d. 28. maj - Lørdag d. 3. juni 2017

Se referat fra turen (i PDF).

Floralister efter lokation (alle i PDF):

Barnakälla Station - Fårø - Galtsjön - Hoburgen - Kalgatburg - Klintehamn - Kungsladugårdshällarna
Muskmyr - Närsholmen - Stora Karlsö - Visby - Öja Prästänge

Fugleobservationer (PDF).

Se billeder fra turen.


Maglesø og Mørkemose Bjerg - Mandag d. 08. maj 2017

Trods den lidt kølige forårsaften var vi 23 deltagere til turen ved Maglesø. Søen er en af Danmarks reneste søer og vandspejlet ligger 51 moh. Da vi startede noget højere, var der lige en pæn nedtur ad en trappe til søen. Herefter gik det rundt om vestenden af Maglesø, og ad sporet op gennem Grønholt Overdrev. Ved østenden holdt vi spisepause og planteparade. En kølig vind fristede dog ikke til en længere pause, og da tiden ikke var så fremskreden gik videre langs sydsiden af søen for at tage sporet vest for Maglesø. Det gik langs og mellem indhegninger og op til et flot udsigtspunkt, som nok var næsten lige så høj som Mørkemose Bjerg. På vej ned plankede vi den gennem hegnene ud til vejen, og kunne så tage en let opstigning til turens højdepunkt - Mørkemose Bjerg 105 moh. Fin og kølig udsigt nordover, herfra var der ikke langt til parkeringspladsen, som vi nåede ved 20-tiden. Rundturen var ialt ca. 7 km.

Af fugle som vi så og hørte kan nævnes: Gråstrubet Lappedykker, Blishøne, Gråand, Sangdrossel, Løvsanger, Gransanger, Gulspurv, Rørsanger, Vandriks, Munk og Bogfinke.

Trods formandens frafald nåede vi ved fælles hjælp sat navn på en hel del planter: Løgkarse, Græsbladet Fladstjerne, Hønsetarm, Skovmærke, Hvid Anemone, Korsknap, Vorterod, Ørnebregne, Hulkravet Kodriver, Star, Majblomst, Eng-Nellikerod, Engkarse, Eng-Kabbeleje, Skov-Viol, Skovsyre, Forglemmigej og Bukkeblad.

- John

Se billeder fra turen.

 


Første årstidstur ad Oplevelsesstien - Mandag d. 24. april 2017

På trods af megen regn hele dagen var det klart, men køligt vejr, da vi mødtes ved Roklubben - alle 22. Vi gik via dæmningen til den nyligt istandsatte mole som strækker sig langt ud i søen. Herfra var der fin udsigt til søen og dens fugleliv. Vi bemærkede her årets første landsvaler. Det var skønt at høre deres optimistiske kvidren igen.

Derfra videre ad oplevelsesstien. På skrænten fandt vi Grynet Stenbræk og Almindelig Hønsetarm i blomst. I nærheden af Vrangeskov sad en Natugle helt frit fremme. Den lod sig villigt fotografere. Ikke lang derfra hang en stor kasse, som vi forestillede os, at uglen boede i. Vel fremme ved "traktørstedet" kl. ca. 20 vendte de fleste om og gik tilbage til Roklubben, mens en lille flok blev kørt til Roklubben af Jon, som havde sin bil udstationeret i skoven. Vi glæder os allerede til næste årstidstur d. 20. juni.

Jon

 


Bævertur til Nordsjælland - Torsdag d. 20. april 2017

Med ca. 30 deltagere blev bæverturen ved Pøleåen et tilløbsstykke. Flemming Rune gav en introduktion til området og de udsatte bævere. I 2009 blev der udsat 24 nordtyske bævere og man regner med, at der nu er omkring 40. Vindretningen var med os og på turen fra Fruebjergvej ned mod Strødam Engsø var vi så heldige at se mindst 2 bævere. Først en ung og senere en noget ældre. De unge ligger højere i vandet og de gamle ligger så lavt, at man kun lige kan se hovedet. Flemming Rune har skrevet 2 bøger om Gribskov, der kan anbefales for de interesserede og hans små video indslag på Naturkanalen kan ligeledes anbefales.

En rigtig vellykket tur. - John

Se billeder fra turen.Til toppen