Årets ture - 2019/20

 


Mandag d. 18. marts 2019 kl. 08.00

Telefonisk tilmelding til ture til Helgoland, Saltholm, Horsens Fjord og Fyn starter. Ingen tilmeldinger pr. SMS eller mail!

 


Torsdag d. 11. april 2019 kl. 18-20 - Vandretur langs Ringsted Å 

Vi tramper foråret i møde langs Ringsted Å fra Korsevænget til Høm Mølle. I alt 5,5 km t/r. (mulighed for transport tilbage til Korsevænget).

Mødetid og sted: Kl. 18.00 på P-pladsen over for Korsevænget 12. 

Turleder: Jon

Tilmelding: Ikke nødvendig.

Se referat fra turen.


Onsdag d. 24. april 2019 kl. 18-20 - Første årstidstur til Tamose (gentages i juni og september)

Vandretur i Tamosen. Vi går gennem skoven til Tystrup Sø og langs søbredden til Susåens udløb. Derfra via fuglekigget over Tamosen retur til P-pladsen. Mulighed for mange fugle. I alt: 3 km.

 

 

 

 

Mødetid og sted: Kl. 18.00 P-plads ved  Suserupvej 14 (Suserupgård).

Turleder: Jon.

Medbring: kaffe/the.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.


Onsdag d. 29. maj - lørdag d. 1. juni 2019 - Helgoland og Nordtyskland

Vi skal en tur til Nordtyskland og se på vadehav og på den helt særlige ø Helgoland (éndagstur). Den er en lille kalkhorst i Nordsøen med fine fuglefjelde og mange turister. Det tager 3 timer at sejle derover (husk evt. søsygetabletter). Vi går øen rundt (ca. 4 km) og ser på suler, lomvier og mange andre fugle. Færgen udgår fra Büsum. Vi skal bo på vandrerhjem i Tönning. Detaljeret program for de øvrige dage udsendes senere.

 

 

 

 

Mødetid og sted: Kl. 8.00 ved Ringsted Station (P-plads for turistbusser).

Medbring: Frokost til den første dag, praktisk tøj efter vejret, kikkert og evt. vandrestav.

Pris: For delt dobbeltværelse: ca. 3500  kr., for enkeltværelse: ca. 3800 kr.

Tilmelding: Tilmelding starter den 18. marts klokken 08.00 og slutter den 31. marts. Ring til Jon på 40 15 05 98 eller 57 60 01 25. Hele beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 6823-0001032373. Skriv kun jeres navn på tilmeldingen, kontoen er i år reserveret til denne tur.

Turledere: John, Jette og Bodil.

Se referat fra turen.


Torsdag d. 6. juni kl. 17-21 2019 - Tur til Hønsehalsskoven (Tuse Næs)

Skoven står på delvis næringsfattig bund, så der gror andre planter, end vi er vant til at se på Sjælland. Mulighed for fugle på fjorden. Vi indtager vores mad i naturen, så medbring evt. klapstol e.l. I alt 5 km.

 

 

 

 

Mødetid og sted: Kl. 17.00 på Ringsted Station

Turleder: Jon og Finn Bjerregaard.

Medbring: Vandtæt fodtøj samt mad og drikke.

Tilmelding: Senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.
 


Fredag d. 21. juni kl.  8.30-17 2019 - Bustur/sejltur til Saltholm

Vi skal en tur til denne natur-oase midt ude i Øresund. Der er ingen færgefart, men alligevel er lykkedes at arrangere et besøg. Fuglefredningen er stadig i kraft på denne tid, så vi skal holde os til den nordlige del af øen, men der er masser at se på alligevel: Blå Iris, Bulmeurt, Rovterne, andefugle og vadefugle m.m.

Pris: 420 kr som betales i bussen.

Mødetid og sted: Kl. 08.15 på Ringsted Station (turistbuspladsen).

Medbring: Mad og drikke til hele  dagen og kikkert.

Turleder: Jon Feilberg.

Bindende tilmelding: Senest 5. maj til Jon 40 15 05 98.
 

Se referat fra turen.


Onsdag d. 26. juni kl. 18-20 2019 - Anden årstidstur til Tamose

Samme mødested og -tid, som angivet under 24. april.

Turleder: Jon.

Medbring: kaffe/the.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.


Fredag d. 16. aug. - søndag 18. aug. 2019 - Ø-tur til Horsens Fjord

Årets ø-tur sammen med Natur-Øst går til Horsens Fjord, hvor vi skal besøge tre øer: Vorsø, Alrø og Hjarnø. Vorsø har i snart hundrede år været fredet, så vegetationen har passet sig selv. Der er én beboer, fuglemaleren Jens Gregersen, som har lovet os at vise rundt. Vi skal vade til øen og tilbage igen. Vandetur inkl. vadninger er ca. 6 km. Alrø er forbundet med fastlandet med en bro. Hjarnø har en færge, der udgår fra Snaptun. Vi skal bo på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg.

 

 

 

Mødetid og sted: Kl. 8.15 på Ringsted Station (holdeplads for turistbusser).

Medbring: Frokost til den første dag, praktisk tøj efter vejret, kikkert, evt. badetøj, stol og vandrestav.

Pris: For delt dobbeltværelse: 2300 kr., enkeltværelse: 2600 kr.

Tilmelding: Tilmelding starter den 18. marts klokken 08.00 og slutter den 5. juni. Ring til Jon på mobil 40 15 05 98. Hele beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 6823-0001029601. Skriv kun jeres navn(e) på tilmeldingen, kontoen er i år reserveret til denne tur.

Turledere: Jon og Karen Margrethe.
 

Lørdag d. 7. september 2019 kl. 08-17 - Bustur til Fyn

Vi skal på denne tur besøge nogle udvalgte lokaliteter i de Sydfynske Alper. Vi skal også se det fine rigkær ved Hudevad. Detaljeret plan udsendes senere.

 

 

 

 

Transport: Bus.

Pris: 300 kr.

Mødetid og sted: Kl. 08.00 ved Ringsted Station (perron 1, holdeplads for turbusser).

Medbring: Mad og drikke til hele dagen og kikkert.

Turleder: Bodil og Jon.

Tilmelding: 18. marts til 5. juni.

Ring til Jon på mobil 40 15 05 98 eller 57 60 01 25. Beløbet bedes - efter bekræftet tilmelding - indsat på konto 0400 4015918271  (Lån og Sparbank, Roskilde). Skriv kun jeres navn(e). Kontoen er i år reserveret til denne tur.
 

Lørdag d. 14. september 2019 kl. 10-12 - Tredje årstidstur til  Tamose

Samme mødested, som angivet under 24. april. Bemærk dog mødetid på denne tur!


Søndag d. 13. oktober 2019 kl. 9-15 - Fugletur (med KFV) til Avnø

Vi garanterer bl.a. tusindvis af gæs og store rovfugle.

Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted Station (P-plads ved Rundkørsel) .

Medbring: Mad og drikke samt kikkert.

Turleder: Jon og Arne Hastrup.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.
 

Til toppen.