Årets møder - 2020/2021

Hvis intet andet er anført afholdes møderne i:

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der kan købes the/kaffe med kage til 20 kr.


Torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.30 - Naturplejen i Allindelille Fredskov - Aflyst på grund af Corona

Jimmy Lassen fra plejegruppen fortæller om det store plejeprojekt i skoven.

Sted: Salen, Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

 


Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 19.30 - Julehygge - Aflyst på grund af Corona

Vi hygger os med æbleskiver, glögg, kaffe og juleknas og ser  billeder af den danske natur i stort og småt.

Tilmelding (af hensyn til  traktementet): Til Hanne 21 67 75 52.

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

 


Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 19.30 - Jette og John fortæller om og viser billeder fra deres tur til Ecuador og Galapagos - Aflyst på grund af Corona

Galapagoskrabben Sally Lightfoot

Turen var arrangeret af Albatros og hedder ”Drømmen om Ecuador og Galapagos”. Der indgik nogle dage i Amazonas og i hovedstaden Quito og krydstogt til nogle af de mange øer i Galapagos. 

Sted: Ringsted Kulturhus.

 


Torsdag d. 4. februar 2021 kl. 19.30 - Generalforsamling med lysbilleder - Udsat på grund af Corona - Ny dato senere

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Bestyrelsens beretning

4.  Kassererens beretning

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg er Poul Erik Weinreich og Hanne Trier, suppleanterne P. O. Hansen og Folke Ramskov og revisorerne Lise Neumann og Bente Jakobsen.

7.  Indkomne forslag 

8.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen ser vi medlemmernes egne billeder fra årets ture.