Årets møder - 2023/2024

Hvis intet andet er anført afholdes møderne kl. 19.00 i:

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der kan købes the/kaffe med kage til 20 kr. Medbring af hensyn til miljøet gerne egen kop/krus.


November 2023 kl. 19:00- Fugle og landbrug

Den erfarne foredragsholder Henrik Weidling fortæller om fuglene i det danske landbrugsland gennem tiderne.

Datoen udsendes senere pr. mail.
Sted: Ringsted Kulturhus.

 


December 2023 kl. 19:00 - Julehygge

Vi hygger os med æbleskiver, glögg, kaffe og juleknas og ser billeder af den danske natur i stort og småt.

Tilmelding (af hensyn til  traktementet): Til Hanne 21 67 75 52.
Datoen udsendes senere pr. mail.
Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

 


Januar 2024 kl. 19:00  - Jette og John: Kenya 2023

Flamingoer var målet for denne rejse, men meget andet blev fanget i telelinserne!

Datoen udsendes senere pr. mail.
Sted: Ringsted Kulturhus.

 


Februar 2024 kl. 19:00 - Generalforsamling

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.
  Valg af referent
3.
  Bestyrelsens beretning
4.
  Kassererens beretning
5.
  Fastsættelse af kontingent
6.
  Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg til bestyrelsen er Alice Thornsen, John Kristensen og Jon Feilberg.
7.  Indkomne forslag
8.
  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises medlemmernes billeder fra årets ture. Medbring gerne dine egne billeder fra årets ture!

Datoen udsendes senere pr. mail.
Sted
: Ringsted Kulturhus.