Referater fra ture og møder


2023-2024  2022-2023 2021-2022 2020-2021 - 2019-2020 - 2018-2019 - 2017-2018 - 2017-2008

 


2023 - 2024

Årstidstur 1 - Gyrstinge Sø - Torpet Mose


Torpet Mose langs Ringsted Å - 18. maj 2023

På denne halvkølige overskyede Kr. Himmelfartsdag mødte 7 morgenfriske deltagere op til turen ved Torpet Mose langs Ringsted Å. Der var mange planter at studere og et væld af fuglestemmer inklusive flere nattergale.
Sidst på turen brød solen frem, og det lunede.
Den fine morgentur varede godt 3 timer.

Af noterede fugle kan nævnes: Ravn, Gråkrage, Allike, Stor Flagspætte, Tornsanger, Munk, Solsort, Bogfinke, Havesanger, Knopsvane, Gråand, Blishøne med unger, Knopsvane med unger, Grågæs med unger, Fiskehejre, Sivsanger, Gøg, Vibe, Gransanger, Græshoppesanger og Landsvale.

Et par harer og et par rådyr blev også observeret.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Gyrstinge Sø rundt - 6. maj 2023

Med 10 deltagere på en noget blæsende forårsdag gentog vi næsten på årsdagen turen rundt om Gyrstinge Sø. Vi gik mod uret rundt om søen og startede således i Allindemagle Skov med de nyudsprungne bøge. Her var stadig mange Hvide Anemoner og tilmed et væld af Gul Anemone samt nogle få Blå Anemoner. Den påtænkte kaffepause ved Kildehøje (Søtoftedyssen) måtte på grund af blæsten udsættes til et sted med mere læ. Til frokost fandt vi en plads med læ lige efter kilden og pavillionen.


De 10 km. klarede vi i mageligt tempo fra ca. 9:15 til 14:00.

Der var liflig fuglesang på turen selv om blæsten dæmpede den noget.
Fra fuglelisten kan nævnes: Land- og Bysvale, Grågæs med gæslinger (ikke så mange), Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger Løvsanger, Bogfinke, Sangdrossel, Solsort, Spætmejse, Knopsvaner, Knarand, Pibeand, Gråand, Hvid Vipstjert, Vibe, Grønbenet Rørhøne, Klirer, Nattergal og på falderebet tilmed en Havørn.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Første årstidstur til Klosterskov - 11. april 2023

Regnbygerne stoppede og solen brød frem, da turen begyndte og vi var 16 deltagere til rundturen på ca. 4 km i Klosterskoven. En rigtig forårstur med et væld af hvide anemoner og fuglesang.

 

Fra plantelisten kan nævnes: Alm. Brunelle, Tusindfryd, Druehyld, Fladkravet Kodriver, Guldstjerne, Hylster Guldstjerne, Finbladet Mangeløv, Bingelurt, Følfod, Løgkarse, Alm. Engelsød, Lungeurt, Stavgræs, Hæg, Cypress og Thuja.

Og lidt fra fuglelisten: Dompap, Bogfinke, Sangdrossel og Ravn (der var vist mange flere).

Se billeder fra turen.


 


Til toppen


2022 - 2023

Årstidstur 1 - Generalforsamling - Munkholmskoven - Gyrstinge Sø - Auderød - Årstidstur 2 - Klosterskoven - Island - Korevlerne - Saltholm - HvenSkåne - Årstidstur 3 - Avnø - Glenter - Fugle i Zambia - Julehygge - Galapagos - Generalforsamling


Generalforsamling - 7. februar 2023

Der var med 32 deltagere god tilslutning til årets generalforsamling. Den blev med Poul Erik som dirigent gennemført i god ro og orden og med Bodil som referent.
Efter generalforsamlingen og kaffe med kage viste Jon billeder fra årets ture, og Jette fulgte efter med billeder fra Kværkeby Fuglereservat og fra Vesterhavet.

Se referat fra generalforsamlingen (PDF).

Se bestyrelsens beretning (PDF). Bilag 1.

Se årets regnskab. Bilag 2.


Ecuador og Galapagos - 16. januar 2023

Et spændende og oplysende foredrag for de 34 deltagere til mødet. Jette fortalte om Ecuador og Galapagos fra deres tur i marts 2020. Foredraget var rigt illustreret med flotte billeder. På Galapagos kommer man tæt på dyrerne, der ikke er sky, så det største problem er nærmest, at undgå at træde på dem.
Også på denne tur greb Coronaen ind, så Galapagos blev lukket ned et par dage før den planlagte hjemrejse.

 

 

For billeder fra turen kan henvises til Jette og Johns slideshow fra turen.

 


Julehygge - 6. december 2022

Det blev en rigtig god aften med julehygge for de 30 deltagere. Vi startede med gløgg og æbleskiver ved de fint pyntede borde, hvor der var god gang i snakken. Efterfølgende fik vi repeteret Skåneturen i september, da Annelise Høgh Hansen viste 2 fine videoer derfra. Til den efterfølgende kaffe og småkager optrådte Jette med bjørnebilleder fra forskellige ture rundt om i Verden.

 


Fugle i Zambia - 14. november 2022

Med godt 20 deltagere var der fin tilslutning til mødet, hvor Stig Jensen fortalte om sine oplevelser fra en tur i Zambia. På grund af coronaen er det for tiden sløjt med turister til nationalparkerne, så vi fik noget at vide om, hvad det betyder for mennesker og dyr i området. Landet har nogle fantastiske nationalparker med et rigt dyreliv, og et utal af fugle, hvilket hans billeder tydeligt viste.

Det blev desværre nødvendigt, at forcere mødet, da vi skulle være ude kl. 21 (i stedet for kl. 22), idet vores nøglebrik til ind- og udgang ikke virkede mere. Stig Jensen tog det dog i strakt arm og satte fart på snak og billeder uden pause, hvilket gik så godt, at vi nåede igennem programmet.

 


Vi ser glenterne gå til ro - 1. november 2022

Efter mødestedet i Ringsted kørte vi til Sæby Kirke ved sydenden af Tissø, hvor vi mødtes med de, der var kørt direkte derop. Det blev så til 19 deltagere på turen, der blev tilsmilet af et fint efterårsvejr med sol indimellem og ikke for megen vind.
En times tid (15 -16) blev her brugt til se, hvad Tissø kunne byde på, og det blev til en længere fugleliste (se nedenfor). I starten var der en flok sangsvaner, men en blå kærhøg fik dem til at fortrække. Mange viber var også at se. I det fjerne var der 3 badende rådyr.
Ifølge en artikel i DOF's blad Fugle og Natur er nogle rovfugle særdeles sociale i vinterhalvåret og danner ved mørkets frembrud store flokke som overnatter samlet, selv om de om dagen jager enkeltvis, det gælder også for Rød Glente, og det var jo det vi var kommet for at se.
Hanne havde været på spejdertur og førte os derfor hen til et højt punkt (på en lille vej) tæt ved Reerslev. Der sad allerede nogle glenter i et træ ikke så langt væk. De fløj dog, og det blev ikke rigtigt til nogen større samling, selv om der var nogle i luften lidt langt væk.
Vi fortrak derfor til et sted med udsigt tæt ved Sørninge og her så vi mange i luften (mindst 16 på én gang). Tilsyneladende havde de Røde Glenter til hensigt at overnatte i de træer vi havde udsigt til, men så lettede de og kredsede vestover, mens mørket, trods en lysende tiltagende halvmåne, faldt på. Ved 17-tiden var der ikke meget lys tilbage og vi sluttede derfor turen.

Fugleliste: Sangsvane, Vibe, Pibeand, Krikand, Knarand, Spidsand, Troldand, Taffeland, Almindelig Ryle, Fiskehejre, Stær, Bramgås, Grågås, Blå Kærhøg og Rød Glente (bortset fra glenten alle i/ved Tissø).

Se billeder fra turen.


Fugletur (med KFV) til Sydsjælland - 9. oktober 2022

En flot efteårsdag og hele 22 deltagere mødte op for at nyde denne fugletur, der gik Avnø Naturcenter. Sol og kun lidt vind til turene rundt i området. Det tog ca. 1 time at køre fra Ringsted til Avnø,  og da alle var fremme startede vi med en tur op i det gamle flyveledertårn, hvor der er udsigt over hele området.
Efterfølgende tog vi den Røde rute rundt med uret (ca, 3,5 km.). Ca. kl. 12:15 var vi retur ved centeret, hvor frokosten blev indtaget.
En større del af flokken tog nu den Blå rute (ca. 2,5 km), for at se om vi skulle være så heldige at møde Mosehornuglen, der ifølge rygtet var set om formiddagen. Den så vi nu ikke noget til, men ellers var turen fin, og der var tilmed en familie i gang med snobrød ved shelteret.

Der var mange Spættet Sæl på sten i fjorden, mange overflyvende Bramgæs, men ellers fuglene var lidt langt ude.

 

Fra fuglelisten kan nævnes: Havørn (siddende på sten), Rød Glente, masser af stære på højspændingsledningerne, store flokke af overflyvende Bramgæs, Tårnfalk, Knopsvaner, Grågæs, Gravand, Gråand, Skarv, Almindelig Ryle, Hjejle, Svartbag, Strandskade, Pibeand, Spidsand, Fiskehejre, Lærke, Stillits, Bogfinke, Huldue og Husskade.

 

Se billeder fra turen.


Tredje årstidstur til Allindelille Fredskov - 15. september 2022

Vejret var lidt ustabilt, og det forklarer måske det lille fremmøde: Kun 4 deltagere. Men det blev dog rimeligt vejr med sol, skyer og frisk vind.

Vi gik via skåltegns-stenen og Fandens Kedel til Thomas Park, hvor vi så mange planter i blomst: Almindelig Mælkeurt, Kalk-Øjentrøst, Leverurt, Merian, Kransbørste, Hjertegræs, Læge-Baldrian. Derefter gik vi over plankerne i Storkemose og rundt om småskiftesø tilbage til P-Pladsen. Undervejs kiggede vi på frø af Læge-Stenfrø og på Småblomstret Balsamin (mange) og Spring-Balsamin (få) som begge var i blomst.

Der var en flok halemejser der passerede os i Storkemose, men ellers var det småt med fugleobservationer. - Jon

Se billeder fra turen.


Bustur til Skåne - 5. - 8. september 2022

Se referat fra turen (PDF).

Se floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Hven - 19. august 2022

Ø-turen var selvfølgelig nøje planlagt, men vejrudsigten gav os grå hår i hovedet. Regn i stride strømme. Så galt gik det ikke, slet ikke. Så da medlemmerne fra MidtNatur og Natur-Øst steg af bussen på Nordre Toldbod, var vejret stille, gråt, diset og lunt. Ved kajen lå båden Jeppe parat. Vi gik ombord, de fleste tog plads på dækket. Desværre kunne vi kun se udsejlingen gennem havnen. Så snart vi var ude af den, var alt gråt, men lunt og vandoverfladen viste sig som det smukkeste sølvspejl.

Ved ankomsten i Bäckviken var vejret stadig smukt, så vi startede vandring langs kysten mod Hakens Fyr ad Hakenstigen, en meget idyllisk tur med smukke huse på den ene side og Øresund på den anden. I kanten lå der flere fugle, ederfugle, ænder, en af dem med ællinger og skarver. Her var der også nogle fine blomster, Rosen-Katost, Korbær,  Alm. Knopurt, Tornet Salat, og Prikbladet Perikon. Husene var også værd at kigge på, især var der et med en fantastisk smuk have med masser af blomsterende planter. Et andet hus havde en tobaksplante langs muren, og humlen snoede sig op ad et vejskilt. Ved Husvikvägen var der stop, her skulle vi samles op af den lokale bus, men inden da var der tid til en lille tur til den lille havn, Norreborg, hvor kaffen kunne indtages.

Bussen fragtede os tværs over øen til S:T Ibbs Kirke, som lå på kanten af skrænten, så udsigten herfra var meget smuk ned over Kyrkbacken. Vi kunne spotte en sæl, der lå på en sten i vandet ud for havnen. Kirken blev åbnet for os, og de fleste kikkede ind i den fine gamle kirke.

Frokosten nede i Kyrkbacken nåede vi også i tørvejr, men på turen tilbage fra en lille skræntvandring med Svalerod og bedre udsigt til sælen på stenen. Her begyndte det så småt at regne. Ind i bussen og videre til Tycho Brache Museet.

Her var der læ at finde, og muligheden for endnu en vandring var der, men en del tyede til den nærliggende Turistgård, hvor der var læ, hygge, kaffe og kage og godt selskab.

Igen med bussen det sidste stop tilbage til Bäckviken, det regnede stadig, men her var der også mulighed for læ, hvis man ønskede det. Nogle smagte på den dejlige is, som fås på havnen, andre drak en øl under parasollerne. Der var også en udmærket ventesal ved Landskronafærgen. Alle klarede sig, og Jeppe kom rettidigt. Tre stykker smørebrød stod parat til os, da vi sejlede klokken 18.05. Sultne og trætte var vi, og det var dejligt, at Fladså Turists bus holdt og ventede på os på Toldboden. - Karen Margrethe

 

Se floraliste for turen.

Se billeder fra turen.

 


Bustur til Saltholm - 3. august 2022

Vejret var fint på denne dag og bussen kom i god tid. 18 deltagere stod på i Ringsted, mens 6 stødte til i Kastrup. Vi var fremme kl. 9 og Warterbuss var klar til at sejle de første 12 deltagere kl. 9.30. De resterende 12 deltagere blev underholdt af tre unge mennesker, der baksede med en trailer og en lille motorbåd. Ved 10-tiden blev andet hold henter. Det var en hurtig båd med behagelige sæder både inde og ude. 

Samlet på Saltholm gik vi - efter en tur i fugletårnet - en lille tur ud over loer og strandenge mod nord. 

Så spiste vi frokost ved Barakgården, hvor der i øvrigt voksede den sjældne Hjertespand. Dagen sluttede med en lang vandretur over det smukke landskab forbi Harehøj og Østergård til Amager Batteri - et par bygninger på en høj omgivet af voldgrav. Batteriet var indhegnet, så vi måtte blive udenfor. På hjemvejen så vi den sjældne Smalbladet Hareøre på en kalkbakke. 

Undervejs fløj en ung Havørn og en Vandrefalk over vejen. En dag med rigelig frisk vind, drivende skyer og smukke strandenge. Vi var hjemme ved 18-tiden.  

Fugle set på Saltholm:  

Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Gråand, Pibeand, Toppet Skallesluger, Spurvehøg (Kastrup), Havørn, Vandrefalk, Strandskade, Stor Prææstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Rødben, Hvidklire, Dobbeltbekkasin (hørt), Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Havterne, Sanglærke, Landsvale, Bysvaleog Stær.

Se floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Sanddobberne og Korevlerne - 30. juli 2022

En herlig sommerdag og trods en forholdsvis lang køretur (2 x 70 km) mødte 16 deltagere op til turen. Vi startede ved Sanddobberne, hvor det primært var fugle, der blev observeret. En kaffepause blev der dog også tid til her, inden det gik videre nordpå til Korevlerne.
Her var håbet at se nogle af de mange skægmejser, der vides at være i området. Det blev der dog ikke noget af, men så var der tid til at botanisere en hel del. Ved fælles og eksperten (Google Lens) fik vi identificeret mange planter.
Mange sluttede af med en stor isvaffel i det nærliggende ishus, inden turen atter gik mod Ringsted, som nåedes ved 15:30-tiden.

Fuglelisten: Storspove, Skarv, Hættemåge, Strandskade, Ryle, Stær, Klyde, Skallesluger, Gravand, Lærke, Fiskehejre, Rørhøg, Knopsvane, Blishøne, Gråand og Gråkrage.

Floralisten: Evighedsblomst, Kær-Svinemælk, Strand-Sennep, Ager- og Kær-Svinemælk, Marehalm, Hjelme, Strandarve, Sankthansurt, Høgeurt, Torskemund, Vild Gulerod, Grå-Bynke, Sværtevæld, Hjortetrøst, Almindelig Engelsød, Blåmunke, Harekløver og Lådden Dueurt.

Se billeder fra turen.


Island - 28. juni - 7. juli 2022

Se referat fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Planteliste 29. juni (PDF)

Planteliste 30. juni (PDF)

Planteliste  1. juli (PDF)

Planteliste  2. juli (PDF)

Planteliste resten (PDF)


Klosterskoven - 17. juni 2022

Med introduktion til Klosterskoven af biologen Ole Hindsbo fik de 16 fremmødte lidt at vide om Klosterskoven, der oprindeligt havde tilhørt Antvorskov Kloster.

Ole går normalt den samme tur hver dag, så han kan følge med hvad der sker året rundt. Vi startede med runddyssen, der ligger tæt ved parkeringspladsen. Herefter fulgte vi Oles rute, idet den blev forlænget op til festpladsen (nedlagt i 50-erne). Rundede tilbage ad Midtervejen med masser af stop og historier undervejs. Det blev en tur i sol på knap 3½ time og en distance på ca. 4 km.

 

 

Lidt fugle hørte vi undervejs: Bogfinke, Munk og Gærdesmutte.

Det meste gik dog op i skovens flora, hvoraf kan nævnes: Springbalsamin, Vild Kørvel, Vranget Bøg (ifølge Ole p.g.a. genetik), Bidende Ranunkel, Stinkende Storkenæb, Skov-Vikke, Ørnebregne, Enblomstret Flitteraks, Forglemmigej, Skov-Galtetand, Feber-Nellikerod, Krybende Ranunkel, Skov-Padderok, Skovmærke, Dag-Pragtstjerne, Hulsvøb, Haremad, Almindelig Bjørneklo, Skov-Hullæbe, Skov-Storkenæb, Svovl Poresvamp (største svamp i Danmark), Engelsød, Skovstjerne, Sannikel, Liljekonval og Butbladet Skræppe.

Insekter: Larve af Skovvårflue, Stribetæge, Gåsebille, Tigerskyggebille og Skov Skarnbasse.

Lidt uden for nummer: Troldsmør - en art plasmodisk gul svampedyr, der kan bevæge sig lidt rundt.

Mange tak til Ole Hindsbo for en spændende tur i "hans" Klosterskov. - John

 

Se billeder fra turen.


Anden årstidstur til Allindelille Fredskov - 24. maj 2022

Lidt truende regn fik flere af de 9 fremmødte til at iføre sig regntøj, men i stedet for regn fik vi ind imellem endda solen at se. Det blev ellers en tur på kryds og tværs i skoven for at finde flest mulige orkideer. Det blev da også til nogle stykker: Rederod (i store mængder), Ægbladet Fliglæbe, Hvidgul Skovlilje og Flueblomst. Ikke alle var lige nemme at finde, så kikkerten var en god hjælp, når vi skulle holde os på stierne (hvilket stort set blev overholdt).
Ravnene hørte vi ikke noget til, så måske har de forladt området. Fra naboen kunne vi høre kvækkende grønne frøer, og en lystig sangdrossel gav musik på vejen.

 

Efter en lille spisepause gik det atter mod parkeringspladsen efter en tur på ca. 4 km., der varede 2½ time.

Den fulde planteliste kan ses her (PDF).

Se billeder fra turen.


Bustur til Auderød - 20. maj 2022

Der var god plads i den store bus, der bragte de 23 deltagere fra Ringsted til Arrenæs. Ca. 15:30 var vi fremme ved Naturcenter Auderød Havn, hvor der var kaffepause med en forbipasserende Fiskeørn. Herefter fulgte vi en markeret sti i Auderød Skov langs kanten af Arresø. Det er Danmarks største sø med et areal på 41 km². Ved Arrenæs Næb var der et fugletårn med flot udsigt, men ikke meget liv på søen. Her fandt Jon også en Maj-Gøgeurt. Der var megen fuglesang rundt om os, selv om det var svært at se fuglene i rørskoven og den nyudsprungne skov.
Fra 17:45 til 18:30 var der spisepause ved Arresøcentret. Her havde Jon lejet Vestlængen, så vi i tilfælde af regn havde et spisested inden døre. Vejret var nu så fint, at alle blev udenfor. (Så sparede vi også rengøringen!).

Herefter tog vi på bæverjagt i det oversvømmede område ved Dronningholm. Der var et kæmpe bo midt i søen, men bæverne glimrede ved deres fravær.

Det gik atter hjemad kl. 19:30 og vi var i Ringsted lidt før kl. 21.

Fin tur i herligt forårsvejr. - John

Jytte noterede 52 fuglearter på turen, og listen ser ud som følger:

Knopsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Taffeland, Skarv, Fiskehejre, Havørn, Fiskeørn, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjordterne, Huldue, Ringdue, Gøg, Stor Flagspætte, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Jernspurv, Nattergal, Sangdrossel, Solsort, Havesanger, Munk, Tornsanger, Gærdesanger, Sivsanger, Rørsanger, Gulbug, Løvsanger, Gransanger, Gærdesmutte, Musvit, Blåmejse, Træløber, Husskade, Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Gråspurv, Skovspurv, Bogfinke, Tornirisk, Grønirisk, Gulspurv og Rørspurv.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Gyrstinge Sø rundt - 7. maj 2022

De 16 deltagere (heraf var 4 kun medlem af KFV) fik en dejlig tur rundt om Gyrstinge Sø. Vi gik rundt mod uret, og startede således i Allindemagle Skov. Her var stadig mange Hvide- og Gule Anemoner. Blade fra Blå Anemoner var der også mange af. Jon fortalte, at mens de Hvide Anemoner kun har en blomst har de Gule Anemoner ofte 2 blomster, hvilket vi klart kunne observere. Som det fremgår af vedlagte floraliste var der meget andet at finde i skoven. Herunder en butsnudet frø, der blev grundigt studeret, da Poul Erik fangede den.
Vel forbi Søtofte nåede vi til Kildehøje (Søtoftedyssen), hvor formiddagskaffen blev indtaget.
I roligt tempo gik det videre mod kilden i Store Bøgeskov og i lysåbningen efter pavillonen indtog vi frokost mens den sjældne Rødlig Perlemorsommerfugl kunne iagttages (den findes kun et par steder i landet). Andre sommerfugle så som Citron, Blåfugl og Aurora var også på vingerne i det dejlige solskin.
På hele turen holdt vi øje med søen, for at se hvad den kunne byde på af fugle og andet godt. Af lystfiskere havde Gertie erfaret, at det nu var tid for leg (gydning) af Brasen, og det så vi også i en vig, hvor de for rundt og stak rygfinner op.

Havørnen så vi desværre ikke, men ellers er fuglelisten omfattende: Gærdesmutte, Gransanger, Løvsanger, Gærdesanger, Solsort, Bogfinke, Munk, Skovskade, Gøg, Tårnfalk, Stor Flagspætte, Rødben, Grågæs, Knopsvaner, Toppet Lappedykker, Gråand, Knarand, Mudderklire, Brushøns, Skarv, Hvinand, Troldand, Vibe og Fjordterne

Flot vejr i sol selv om vinden var lidt kølig. Vi brugte 6 timer til rundturens 10 km, men der blev også studeret og fortalt meget på turen.

Se floraliste fra turen.

Se billeder fra turen.


Munkholmskoven - 21. April 2022

Da der var indført betalingsparkering på østsiden af Munkholmbroen, blev turen flyttet til Munkholmskoven (Eriksholm Skov) på vestsiden af broen. Hanne sørgede for, at alle nåede frem til det nye sted (med lidt forsinkelse). De 15 fremmødte fik en skøn tur i den lune forårsaften. En del af de mindre bøge var sprunget ud, og det varer nok ikke mange dage før selv de store bøgetræer springer ud.
Et væld af hvide og blå Lærkesporer bød os velkommen i skoven, der ellers bød på store flotte Hvide Anemoner, lidt Gule Anemoner og endda nogle få Blå Anemoner. Hertil bl.a. Violer, Vorterod, Almindelig Guldstjerne, Hulkravet Kodriver og Løgkarse.

Liflig fuglesang fra Sangdrossel, Bogfinke, Spætmejse, Solsort m.fl.

Kaffepause på et højt punkt med udsigt over Bramsnæs Bugt, hvor der var Gråstrubet Lappedykker, Edderfugle (hanner) og Knopsvaner.

 

Turen varede et par timer og var på ca. 4 km. (Nogle fik dog en lidt længere tur, da de ikke tog genvejen som forenden fulgte).

 

Se billeder fra turen.


Generalforsamling - 7. april 2022

Under generalforsamlingen var regnen stoppet. De 12 deltagere gik herefter en lille tur i området og så masser af Skælrod og Gule Anemoner nede ved Haraldsted Sø.

Se referat fra generalforsamlingen (PDF).

Se beretning 2021/22 (PDF)

Se billeder fra turen.


Første årstidstur til Allindelille Fredsskov - 1. april 2022

På grund af det klare, men kølige vejr besluttede vi at gå en lidt længere tur end normalt - bare for at kunne holde varmen. Derfor gik turen fra P-pladsen forbi de første blå anemoner og ned langs Småskifte Sø til ridestien i Myrdeskov. Den fulgte vi langs Myrdeskovs sydlige bryn. Der var alle tre slags anemoner, Fladkravet Kodriver, Lungeurt, Almindelig Guldstjerne, Vorterod og Hulrodet Lærkespore i blomst. Vi så også to glenter lige over trætoppene. Flot syn. 

Vel ude på Kastrupvej gik vi et kort stykke på sognevejen og derefter ad de små stier gennem Myrdeskov tilbage til Allindelille Fredskov og ned gennem 'anemonestykket'. De blå anemoner stod flot trods det sene tidspunkt. Det lykkedes os at finde en håndfuld hvidblomstrede, blå anemoner. Her ved plankebroen holdt vi en kort pause, inden vi gik over broen og tilbage til P-pladsen ad den nordlige vej. Peberbusken stod flot lige i vejkanten. Der var 15 deltagere

Se billeder fra turen.


 

 2021 - 2022

Allindelille Fredskov - Ringsted Åsti - Boserup 1 - Tempelkrog - Arboretet - Generalforsamling - Boserup 2 - Møn - Vilde Blomster - Island - ÆrøBoserup 3 - Djursland - Fugletur - Naturplejen Alindelille

 


Naturplejen i Allindelille Fredskov - Møde 11. november 2021

Med et års forsinkelse fik de 18 deltagere fornøjelsen af at høre Jimmy Lassen fortælle om naturplejen i Allindelille Fredsskov. I løbet af 18- og 1900-tallet har den unikke natur lidt under tilplantning med især nåletræer og dræning. Det medførte, at de næringsfattige lysninger i skoven efterhånden forsvandt. Derved overtog grove græsser og træer de områder, der før var domineret af den lave lysåbne vegetation.
Man foretager derfor genopretning af de tidligere lysåbninger. Der er ryddet krat og skov, udført høslæt med fjernelse af græsset for at udpine jordbunden. I et større område er mulden også fjernet og man har lagt noget af det slåede græs ud for at gang i blomstervæksten, hvilket er lykkedes. Der er også afgræsning af 2 ponnier, 2 skotsk højlandskvæg og nogle geder, der er med til at holde vegetationen i lave.

Et godt og spændende foredrag, og spørgelysten var stor, men vi måtte bryde af, da vi skulle være ude kl. 22.


Fugletur (med KFV) til Stigsnæs og Borreby - 10. oktober 2021

Der var 16 deltagere til denne årets sidste tur i et dejligt om end køligt efterårsvejr. Fra Ringsted gik turen først til Borreby Mose, hvor vi var fra ca. kl. 10 til 12. Efterfølgende tog vi til Stigsnæs, hvor vi kiggede på fugletrækkene til ca. kl. 13:30. Arne Hastrup kunne ikke deltage som turleder, så Jørgen Madsen havde velvilligt stillet sig til rådighed, hvilket blev påskønnet med klapsalve og lidt druesaft!

Nu var det jo en fugletur, men et par spændende planter fandt Jon dog undervejs: Firkløft, Top-Star, Kæmpe-Svingel og dertil en del svampe.

Borreby Mose: Havørn, Musvåge, Tårnfalk, Rød Glente, Hjejle, Vibe, Stær, Stor Kobbersneppe, Alm. Ryle, Bramgås, Grågås, Gråand, Krikand, Taffeland, Brushøne, Ring- og Hul Due, Fiskehejre, Rødben, Stor Præstekrave, Lærke, Blishøne, Toppet Skallesluger, Sølvmåge, Knopsvane, Terne og Kragefugle.

Stigsnæs: Skarv, Stor Flagspætte, Vandrefalk, Knopsvane, Pibeand. Træk af: Huldue, Spurvehøg, Rød Glente, Stillits og Bogfinke.

Se billeder fra turen.


Bustur til Djursland 31. august - 3. september 2021

Dag 1 – tirsdag

Solen skinnede og vejrudsigten lovede sol for alle fire dage, hvor vi sammen med chaufføren Ken skulle til Djursland. Da alle 37 var ankommet, kørte vi med nogle stop undervejs til det sydligste punkt på Helgenæs, Sletterhage, et dejligt område, hvor det høje fyrtårn desværre kun var åbent i weekenderne.

Vi sad og spiste vore madpakker i vandkanten med næsten havblik foran – når da ikke lige hækbølgerne fra Molsfærgerne slog ind mod stranden. Nogle fik også set marsvin. Inden vi fortsatte turen, fik vi set resterne af et tidligere ral-værk, der nu er omdannet til en primitiv shelterplads og Jon viste os den sjældne Kost-nellike i sen blomstring.

Herfra gik turen til udsigtspunktet Ellemansbjerg, 99m oh. I det klare vejr var der en fantastisk udsigt hele vejen rundt fra Hjælm til Aarhusbugten.

Vænge sø var næste stop, en forholdsvis ny genetableret sø, hvor vi bl.a. så lille lappedykker, canadagæs, pibeænder, gråstrubet lappedykker og masser af skarver.

Herefter gik vi en tur op over Ryes skanser, der sammen med Dragsmuren blev etableret i 1848, som en mulighed for at den danske hær i krigen kunne trække sig tilbage hertil. Det blev der brug for, efter et slag ved Kolding fik Rye til opgave at lokke den preusiske hær nordpå, de skulle tro han ville helt til Limfjorden, men han drejede ud over Djursland og lykkede med den at komme til Helgenæs, hvorfra hæren blev udskibet til Fredericia, hvor de deltog i slaget 6. juli 1849. Slaget blev vundet, men Olaf Rye blev dræbt.

Det var dagens sidste programpunkt, derefter kørte vi til Danhostel i Ebeltoft, hvor vi blev indkvarteret og fik en udsøgt middag kl. 19.

 Dag 2 – onsdag

Endnu en solskinsdag! Efter morgenmad og en planteparade med rigtig mange planter kørte vi mod Stubbe Sø. Egl. var turen planlagt til at gå nord om søen, men Kens GPS viste, at grusvejen syd-om også var busvej, så den kørte vi. Landskabet er meget smukt og unikt, men en super busvej er det ikke – bussen fik en del ridser… Ca. 100 m fra den asfalterede vej var vejen pludselig spærret af en kreatursættevogn – uden lastbil foran! Nu var gode råd dyre, Jon og Ken undersøgte, om man kunne køre rundt om gården, der lå der, men en mødding var i vejen. Heldigvis fik de fat i bonden, der kunne fortælle, at vognen ville blive hentet 5 min senere – hvilket skete.

Fremme ved afsætningsstedet gik vi en lille km ind til et fint fugletårn ved Stubbe sø. Desværre var der ikke så mange fugle, men der blev da bl.a. set troldænder, hejre, skarv og svaler. De sidste havde en rede med unger inde i fugletårnet – ungerne måtte sulte, mens vi var der.

Næste stop var ved tre gamle fint restaurerede kalkovne ved Birkesig. Her blev formiddagskaffen nydt i solen.

Vi fortsatte til Jernhatten, en moræneknold på 49 m, der med sine mange troldebøge og fine udsigt var en rigtig god oplevelse. Nogle tog den stejle sti direkte ned til stranden fra toppen, mens andre   gik tilbage sammen vej vi kom op. Så var det frokosttid, Havmøllegården, der lå lige ved p-pladsen havde sagt ”ja” til at vi kunne være i deres have med borde og bænke, så under skyggefulde træer blev frokosten indtaget. Der stod en mærkelig ”installation”, der gav anledning til megen gætteri om anvendelsen, senere i bussen vi at vide, det var et tørrestativ til opvask – anvendt på en ø-lejr.

Derfra gik turen nordpå. Ca. 6 km nord for Grenå blev vi sat af for at gå en tur på et strandoverdrev langs stranden til Fornæs fyr. En meget smuk tur. Fremme ved Fyret og bussen havde Ken igen sørget for kaffe.

Næste programpunkt var Sangstrup klinter. Utrolig flot med de hvide op til 17 m høje klinter i solen. Kridtet indeholder masser af fossiler. Vi mødte et par, der i løbet af et par timer havde samlet vel en snes forstenede søpindsvin – men den ene var også en erfaren samler. Selvom vi gik og ledte, var der vist ingen, der fandt noget særligt udover smukke sten.

Sidste stop var ved Sostrup slot, hvor en enorm stor gårdsplads mødte os. De tidligere avlsbygninger er nu indrettet til ferie- og retreatboliger. Der var en enorm ro over stedet, og udover de oprindelige bygninger så vi udefra Marie Hjerte kloster og kirke, fra 1992, hvor slottet var et cistencienser-nonnekloster. Vi gik også tur i den store lidt vilde park.

Herefter kørte vi hjemad og satte undervejs nogle, der gerne ville bade, af ved stranden i Ebeltoft.

Igen fik vi en dejlig middag og i den lune aften sluttede mange dagen på balkonen udenfor spisesalen, hvor solnedgangen og senere den fine aftenhimmel over byen blev nydt.

 Dag 3 – torsdag

Efter den sædvanlige planteparade var formiddagens programpunkt Mols Bjerge, men inden vi nåede dertil sang Johanne og Svend for til en fødselsdagssang for Ingrid og Gertie, der begge fyldte år.

Gunnar Birkelund var vores guide om formiddagen. Vi startede i Øvre Strandkjær Besøgscenters udstillingslokale, hvor Gunnar fortalte om Nationalpark Mols bjerges udbredelse og dannelse samt om de forsøg med rewilding og overvågning af 20 forskellige arte, der bl.a. foretages der.

Herefter gik vi ad en flot sti til en højmose, hvor en hel del af gruppen vovede sig ud på gyngende grund, mens Gunnar med en lang kæp, 5 ½ m, gennem et hul skabt til demonstration, demonstrerede, hvor dybt der er under hængesækken af tørvemos,.

Tilbage ved Strandkjær fortsatte turen med bussen, forbi litorinaskrænten, og Egil Fishers ferieby, via Femmøller, hvor vi fik udpeget de tre af fire møller, der stadig eksisterer, til Den Danske Naturfonds nye arealer ved Basballe, hvor vi gik endnu en fin tur i det kuperede landskab. Næste stop var Trehøje, hvor der allerede stod 2 store busser, men Ken klarede fint at vende bussen, mens vi gik til den nærmeste top og der fik udpeget yderligere en lang række gravhøje i området.

Så var det tid at sige farvel til Gunnar, det gjorde vi ved Agri Bavnehøjs p-plads, hvor vi spiste frokost og derefter (de fleste) besteg toppen. Herefter kørte vi til Porskjær stenhus, Danmarks største runddysse. Overliggeren er én flad sten på 12 tons, hvis anden halvdel på 19 tons er overligger på en dysse to km nordligere. Rundt om dyssen er placeret 24 meget store sten.

Derefter var det kaffetid; kaffe og lagkage i Orangeriet på Molskroen fik smilene frem hos de fleste…

Dagens sidste tur gik fra landevejen ned til Ørnbjerg Mølle, der ligger smukt og hvor der er en udstilling om møllens historie. Herefter gennem skoven til opsamling af bussen.

Denne dag var der endnu flere, der stod af bussen for at bade (eller gå hjem), Ken havde lovet at hente dem senere.

Det var blæst op og vinden var kølig, så solnedgang og aftenhimmel blev mest nydt indefra.

 

Dag 4 – fredag

Kuffertene skulle pakkes, sengelinned tages af og i den dertil beregnede kontainer, bagagen ind i bussen og da det og morgenmad og planteparade var overstået, gik flokken til Skelhøj, 61 m, hvorfra der er en meget fin udsigt over Ebeltoft og Aarhusbugten, men også til Kattegat på den anden side. En lidt stejl sti gik direkte ned mod byen herfra og vel nede var der ”fri leg” til kl. 12, hvor bussen ville samle os op ved Fregatten. Nogle nød bare at slentre i den gamle smukke by, andre besøgte det nye spændende kultur- og folkehus Maltfabrikken, nogle så på Fregatten og igen andre var på Glasmuseet.

Så sagde vi farvel til Ebeltoft og startede hjemturen. Vi gjorde holdt ved Egå Engsø, hvor det var tid til frokost - og lidt tid til at se på fugle. Desværre kom vi for sent til at se havørne, hele 4 havde været der kort inden vort besøg…, men der var da en del andre bl.a. skeænder, canadagæs, viber, knarand, blishøns, troldænder og masser af grågæs og måger.

På hjemturen var der masser af trafik, heldigvis slap vi nogenlunde heldigt igennem. På Skærbæk rasteplads holdt vi en sidste kaffepause og derefter gik det problemfrit mod Ringsted, som vi nåede stort set på klokkeslæt 18, som forudsagt. Tak til alle og solen for en dejlig tur!

Ref. Bodil

Se floraliste fra turen.

Se billeder fra turen.

 


Tredje årstidstur til Boserup Skov - 26. august 2021

Turen startede med en kraftig regnbyge som varede godt en ½ time. De fleste af turens 11 deltagere havde dog fundet regntøj og paraplyer frem, men alligevel blev det en lidt klam tur.

Med efteråret om hjørnet er blomsterne på retur, men som det fremgår af vedlagte floraliste fra Jon, var der alligevel en hel del at byde på.

Vi så et par områder, hvor man forsøger sig med at lave stævningsskov. Det går i princippet på, at man fælder træerne inden de bliver for gamle til villigt at skyde nye skud, der får lov til at vokse op til nye stammer. De skyder fra "stødet" (stubben), og får derfor masser af næring med sig fra det store rodnet. Hvert år stævnes et nyt stykke, så der hele tiden er nye forsyninger og skov i forskellige stadier.

Der var pause ved shelterpladsen med udsigt til Roskilde Fjord.

Der blev ikke noteret så mange fugle, en grønbenet rørhøne ved Dyremose og en bjergand i fjorden.

Turen varede ca. 2 timer. - John

Se floraliste fra turen.

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Ærø sammen med Natur Øst - 12. - 15. august 2021

12. august - torsdag

Den årlige øtur med de 2 foreninger Midtnatur og Natur Øst startede 12. August med bus fra Køge station, opsamling på Ringsted station, videre til Svendborg til Ærøfærgen.  Ankomst til Ærøskøbing  kl 11.40,  hvorefter vi kørte til Bregninge til  Bibelhaven “Via Dolorosa” for at indtage vores frokost. Efter et studie i bibelcitater, religiøse opstillinger og flotte planter, bl.a. store skovhullæber, gik turen til Voderup Klint. Vi gik langs toppen og bevægede os nedad mod stranden, hvor vi rigtigt kunne se  “terrasserne” af  jordskred. Vi så masser af grønne frøer ved en lille sø, og ellers strandplanter som strandkål, marehalm, strandkamille etc.
Vi passerede Olde bakke med mindesten og en flot udsigt i 66 m over havets overflade.

Dagen sluttede på Urehoved, en tange ud for Ærøskøbing. Vi passerede de små badehuse, som er så karakteristisk for Ærø. Ude på spidsen så vi mange digesvaler i der fløj ud og ind af hullerne i klinten og vi så bl.a. strandkarse og strandmelde.

13. august - fredag

Startede ved Skjoldnæs Fyr - herefter Næbbet, der er en blanding af søområde og strandenge.
 

Siden nåede vi til Søbygård, hvor vi efter at have fået et foredrag om anlægget og lidt om Ærø nu, spiste frokost. Der var indlagt lidt tid til at studere bygningerne og voldanlægget - der blev bl.a. set lille lappedykker og gråstrubet lappedykker.

Herefter gik vi en flot tur langs Vitsø sø - vi så bl.a. fiskeørn og strandloppeurt i området.

Bussen samlede os op i den modsatte ende af søen og kørte os til bryggeriet, hvor direktøren Janne forklarede lidt om forretningen under kaffedrikningen.

Vi skulle hurtigt tilbage til hotel Ærøhus - aftensmaden skulle starte allerede kl. 17.30, så vi kunne nå natvægterturen kl 20.00. Det skulle vise sig at være en meget interessant histore om Ærø krydret med god humor og lidt “løgn”

14. august - lørdag

Efter den sædvanlige planteparade kørte vi vest på til Ommelshoved. Efter en lille time var vi i Marstal, hvor en del af os besøgte Søfartsmuseet. Der var fri tid i Marstal til kl. 14.30, hvor vi blev kørt til Erikshale i kraftigt blæsevejr. Heldigvis havde buschaufføren lavet kaffe, som vi kunne indtage sammen med den kage, vi blev opfordret til at købe i Marstal. Erikshales smukke badehuse kombineret med smuk natur var en god mulighed for at blive blæst godt igennem. Vi kørte hjem via flyvepladsen, der ligger ved Gråsten Nor, for at vi kunne fik indtryk af den forhenværende havbund med mange orkideer, som dog ikke kunne ses i august.  Men til gengæld viste en mand fra flyvepladsen os den meget sjældne Engensian, som der blev passet godt på.

Aftensmad kl. 19.00 på hotellet. Fantastisk 3-retters menu den sidste aften.

15. august - søndag

Efter planteparaden og bagage læsning på bussen, kørte vi til Ærø Naturpark, et smukt bakket landskab på nordsiden ca. midt på øen. Bussen satte os af ved Bølgemosen hvor der var en meget smuk sti til Vester Bregningemark. Her vidste, der var en havørnerede, og det lykkedes nogle af os at se en unge.

Bussen holdt ved Bregninge Kirke med det det smukke østsleskvigst prægede spir. Der var tid til at se lidt på kirken inden turen gik videre forbi Rise Kirke med et kort ophold, hvor Jon havde spottet en Slangerod.

Turen sluttede med egen tid I Ærøskøbing, hvor vi en sidste gang kunne se på de smukke gamle huse og “Skitten”. Kl. 14.45 sejlede færgen til Svendborg og ellers direkte med bussen til hhv. Ringsted og Køge. - Ebba

Fugleliste

Det var måske ikke lige tiden for at se mange fugle, men en hel del kom da på listen, og her er et udpluk: Havørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Fiskehejre, Blishøne med unger, Knopsvane med unger, Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Taffeland, Troldand, Grønbenet Rørhøne, Almindelig Ryle, Storspove, Stor Præstekrave, Land-, By- og Digesvaler, Gråand, Grågås, Edderfugl, Gråspurv, Lærke, Engpiber og Bomlærke .

Se floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Stortur til Island - 24. juni - 2. juli 2021

Dag 1, torsdag

Endelig afsted! Det var 23 forventningsfulde og maskeudstyrede deltagere, der mødtes i lufthavnen i god tid inden det officielle mødetidspunkt kl. 12. Efter bl.a. sikkerhedskontrollen, hvor også de store vandrestøvler måtte af, lettede Icelandair stort set planmæssigt 14.20. Undervejs fil nogle af os et hurtigt glimt af den nyeste ildspyende vulkan, Geldingadalur.

Ved ankomsten til Keflavik var vejret stille og gråt. Vi fik udleveret bagagen og så var der ellers en laaang kø for at komme ud og blive testet – i både mund og næse, det sidste ret ubehageligt. Udenfor lufthavnen stod Torben, der skulle være vores guide på hele turen og ventede og han viste os frem til bussen og vores chauffør Oscar.

Indtil vi havde fået testsvar, skulle vi være ”i karantæne”, dvs. ikke sammen med andre end vores gruppe, så vi kørte med Torbens ”speak over” mod syd og øst gennem lavamarker og senere store landbrugsområder. Turen gik forbi Den Blå Lagune og gennem fiskerbyerne Grindavik og Thorlakshöfn til Hotel Örk i Hveragerdi. Undervejs havde vi en spændende afstikker til Krýsuvík (et hotspot med dampende svovlkilder). Jeg ville gerne have kigget efter Azorisk Slangetunge ved Krýsuvík, men der var en del turister på stedet, så det gik ikke (også corona-karantænen), vi måtte se og lugte fra bussen. Undervejs så vi fra bussen også en masse mennesker, der vandrede mod den nye vulkan – en tur der ville tage 1 ½ -2 timer hver vej – det var der desværre ikke tid til i vores program.

På hotellet, hvor vi først havde fået at vide, at vi ville få maden serveret på hvert vores værelse, blev vi indkvarteret og fik en overdådig 3-retters middag kl. 20 i en afsondret spisesal, så vi ikke havde kontakt med hotellets andre gæster, og inden vi skiltes torsdag aften, havde de fleste af os – under klapsalver - modtaget sms’er med ”negativt covid-svar”. Så var de i det mindste klar til at indtage Island ”uden filter”. Da vi brød op, manglede der kun 2 klarmeldinger!

 Mon ikke alle var godt trætte, dagen havde jo pga. tidsforskellen været to timer længere end i DK. - Jon

Dag 2, fredag

Morgenmad på hotellet i Hveragerdi – første opvågnen til en dag i Island. Corona-adgang til Island, viser sig besværligere end som så, da Ellen – efter først at have fået sms med bekræftelse på negativ test i går aftes ligesom alle andre – senere på aftenen modtog mail fra sundhedsmyndighederne med besked om, at hun skulle testes efter 5 dage og indtil da befinde sig i isolerede omgivelser… Ellen og Torben i løbende kontakt med myndighederne med opnået tilladelse til, at hun indtil videre må opholde sig sammen med gruppen, men skal bære mundbind. Belastende for alle, men mest for sagens hovedperson.

Vejret gråt og diset, men ingen regn. Temperaturen ligger på omkring 8-9 grader, så hue og vanter er ikke at foragte på en islandsk sommerdag. Turen går mod syd, hvor fjeldene anes mod nord, men kun stenede skråninger toner frem oplyst af blåtlysende Alaskalupiner, der over alt har vundet indpas på selv de mest ugæstfrie højdedrag – med delte meninger til følge. Vi når frem til et naturgenoprettet fuglereservat, hvor blandt andre sangsvane, edderfugle, strandskade, rødben, toppet skallesluger, stor kobbersneppe og vindrossel stiller sig til skue. Odinshaner og et par rødstrubede lommer bliver det ornitologiske højdepunkt. Der er i området større projekter i gang med at naturgenoprette tidligere agerbrugsjord, der har været drænet med grøftegravning.

Vi kører igennem byen Sellfoss, der er Islands største indlandsby og landets landbrugscenter. Siden igennem en tidligere aktiv havne- og fiskeriby, Eyrabækki, som udviklingen er gået uden om. Den har således ført en hensygnende tilværelse, indtil driftige folk på det seneste har opkøbt huse og istandgjort dem til små nydelige sommerboliger. Her ser vi for først gang tæt på den særlige islandske byggestil, hvor huse opført i beton beklædes med bølgeblikplader såvel på sider som tag - ofte malet i klare farver. 

Herefter sættes kursen mod nord - igennem store flade og grønne områder, der er Islands gartnerihøjborg. Gårdene ligger i spredt fægtning i læ af fjeldsiden eller ude i det åbne land – typisk gråhvide bygninger i små enklaver med landbrugsmaskiner dumpet i tilfældig orden rundt omkring. Hist og her ses mindre flokke af får og islandske heste på bjergskråninger og i det åbne land.

Fra bussen ser vi havterner, småspover og enkelte kjover. Torben fortæller om kjovernes lømmelagtige optræden, hvor de bla. jagter terner og småspover med mad i munden, indtil de giver slip på byttet, så kjoven kan tage over. Men også orkidéer – herunder plettet gøgeurt - opdages fra busvinduet.

Vi gør holdt ved vandfaldet Gullfoss, som henter sit vand fra Tingvallasletten og gletcheren Langjökull. For at nå frem skal vi vandre lidt, men ledes på vej af den brølende lyd fra vandmasserne, der presses sammen, før de styrter ned i en dyb kløft. En fascinerende oplevelse at blive konfronteret med de formidable kræfter, der kommer til fri udfoldelse - og et vidunderligt skue. 

10 kilometer længere fremme finder vi området med gejseren Strokkur. Det er fortsat gråvejr og lidt småregn, men dampene fra det kogende vand, der ligger tæt under overfladen, ses tydeligt over klippeblokkene. Den oprindelige gejser springer ikke mere, så den anden har taget over som den mest fotograferede, hvis man ellers når det... Imponerende ser det ud, når den kogende vandsøjle over få sekunder rejser sig mange meter op i luften. I piblende strømme siler vandet ned over de rødbrune klipper prydet med lysende gule ranunkler og strålende blå lupiner for ind imellem at passere hulninger, hvor det antager en klar turkisblå farve. Endnu et betagende syn.

Undervejs i bussen sørger Torben for at holde os i ånde med inspirerende beretninger om det gamle Island - hvordan landet geologisk set er ungt land med sine 17 millioner år på bagen og først blev befolket at nordboer fra Norge i 874, hvor de som storbønder med frihedstrang drog til Irland og hentede sig keltiske slaver for siden at tage landnam i Island. Om hvordan Altinget blev stiftet til afholdelse på Tingvallasletten i 930, hvor der var omkring 60.000 indbyggere i landet – og kom til at bestå af 39 goder (stormænd), hvoraf en blev udpeget til lovsigemand for de næste fire år for herefter at være på valg. Om hvordan Altinget havde en lovgivende og dømmende funktion, men ikke en udøvende, således at en, der var dømt fredløs, gjorde bedst i at forlade landet, da alle kunne og ville stræbe ham efter livet. Og endelig om, hvordan der i år tusind blev truffet en pragmatisk løsning om, at man i Island overgik til kristendommen, men fortsat godt måtte dyrke de gamle aser, hvis man gik stille med dørene...

Nu med retning mod syd kører vi mod vores opholdssted for de næste 3 dage – gården Solheimahjáleiga, som vi når frem til ved 19-tiden. Spredte hvide bygninger i grønne og frodige omgivelser – smukt og tiltalende. Højbede med kartofter og grønsager, drivhuse med tomater og have med blomstrende engkabbeleje. Fårene går frit omkring og har ”forkørselsret”. En lækker og veltillavet middag i hyggelige lokaler afslutter en begivenhedsrig dag – sikkert og godt ført igennem alsidige landskaber af vores stoute islandske chauffør Oskar. - Gertie

Dag 3, lørdag

En hel dag med flot vejr, høj sol og kun lidt vind.

Traditionen tro startede dagen med en planteparade, hvor Jon gennemgik gårsdagens høst.

Klokken 9 kørte vi mod øst til Seljalandsfossen, mens Torben underholdt om Islands historie. Vi fik tilstedt en ½ time (9:45-10:15) til at se fossen. Seljalandsfoss er flot og speciel ved at man kan gå rundt om den. Man kan altså stå bag ved den strålende fos.

Klokken 10:45 var der afgang med den elektriske færge fra Landeyjahöfn til Vestmannaeyjar. Efter en sejltur på 35 minutter ankom vi til Heimaey, der er Islands næststørste ø og en del af Vestmannaøerne. En bus stod klar til at køre os rundt på øen.

Efter indkøb til frokost var der picnic i det grønne, inden bussen kørte os til øens højeste punkt, hvor vi brugte ½ time til en lille rundtur. Der var fuglefjeld og nogle få indflyvende lunder kunne observeres.

Herefter kørte vi til vulkanen Eldfell, der især er kendt for et stort udbrud i 1973, hvor en stor del af øen blev dækket af lava og aske. Det sidste stykke op til toppen (200 m.o.h.) foregik dog til fods, hvilket de fleste var med på. Den side af krateret, hvor lavaen flød ned mod byen, er åben, og fra toppen er der storslået udsigt over byen og havnen.

Efterfølgende var mange inde på museet for vulkanudbruddet, hvor man bl.a. kunne se et af de begravede huse.

Bussen havde forladt os, så resten af dagen var til fri disposition indtil færgen kl. 17:00 atter bragte os til fastlandet.

Fra Landeyjahöfn var der 1 times kørsel hjem til endnu en udsøgt middag. - John

Dag 4, søndag

Uventet flot vejr ved det varme bad i Seljavellir hvor vi badede. Turen hen til badet var godt stenet og krævede lidt balancekunst. På vej tilbage til bussen så vi en sneppe og en engpiber. Der blev set andre fugle i løbet af dagen som vi, der skriver, ikke kan gøre rede for. I bussen fortalte Torben detaljeret og engageret om fugle i Island, og senere om pattedyr. Endnu senere på dagen fortalte Jon om bræer og gletschere.

Næste stop var museet i Skógar hvor vi spiste frokost, champignonsuppe med hjemmebagt hvedebrød og friskkærnet smør. Torben fortalte om den mand, Þórður Tómasson, der havde samlet de tusinder af genstande på museet om alle aspekter af livet på landet og ved havet i Island: mange gamle maskiner og biler, redningsbåde med grej, postudbringning, først til hest og senere med en flot rød postbil, telegraf- og telefonsystem og om opmålingen af Island omkring år 1900.

Næste stop var vandfaldet, Skógafoss hvor vi så mallemukker i par oppe på klippehylderne. Ordet mallemuk kommer af nederlandsk mallemok, første led af mal 'tåbe', fordi fuglen lader sig fange let, andet led mok 'måge'.

Næste stop var bræen Sólheimajökull som vi så på nært hold. Den havde slæbt en del jord med i striber, som sikkert kan inspirere en grafiker. På vej tilbage til bussen fik Jon øje på flere små sjældne orkideer, hjertebladet fliglæbe og poselæbe.

Næste stop var Reynisfjara, Black Beach, også kaldet “Asian take-away”. Den var med søjlebasalt og et utal andre store og vilde formationer plus en kolossal brænding.

Til sidst aflagde vi to besøg på øen Dyrhólaey, som hverken er en ø eller et nøglehul. Først var vi højt oppe i let tåge med kik ned til “nøglehullet”. Andet udkigspunkt var noget længere nede, hvor der havde været havn. Vi så undervejs en “mågetop”, der lignede en grøn brystvorte. Med udsigt over vandet så vi en hidsig dværgfalk som jagede en måge, nok væk fra falkens rede. Der var udsigt til enkelte lunder og edderfugle som var i gang med at tabe fjerene, en enlig hun stavrede alene hen over den sorte strand.

Tilbage til gården, vores sidste og tredje overnatning dér, hvor vi fik blomkålssuppe med kvan og kyllingebryst med grøntsager. Efter maden blev vi underholdt af Einar Freyr Elínarson, søn af gårdens ejer, som akkompagneret af sin guitar sang to hjemmedigtede og -komponerede sange om sin bedstefar og forfar. Et dejligt ophold var det på den gård. - Una og Birgitte

Dag 5, mandag

Efter morgenmaden kørte vi kl. 8, ud på rejsens længste køretur, ca. 425 km. Johanne og Svend lærte os en lille morgensang, i højt humør fortsatte vi mod vest, og efter 1½ times kørsel stoppede vi ved Selfoss, der skulle købes snacks og snaps, og flere i bussen benyttede lejligheden til at få lidt motion.

Vi gjorde holdt ved et af 3 vandkraftværker og her så vi Islom, som kan veje op til 3½ kg.

Derefter fortsatte turen i et meget varieret landskab med landbrug, skov og sommerhusområder mod Thingvallarsøen, som er 480 kvadratkilometer stor og på det dybeste sted 100 m. For at komme til Thingvallasletten går man gennem en slugt omgivet af stejle vægge af sten og vulkansk lava. Stedet er Altingets historiske mødested, det ligger ved brudlinjen mellem den nordamerikanske og den europæiske tektoniske plade. De tektoniske plader flytter sig 2 cm fra hinanden om året, så Island bliver større. Det er et af de få steder, man kan se sprækken, normalt ligger den under vand.

Fremme ved sletten ser man et frodigt område med træer og mindre vandløb og den islandske præsidents sommerbolig. I år 930 Samledes islændingene for første gang for at løse stridigheder og vedtage nye love. Der er bygget en mindre scene, hvor vi sad, og Torben fortalte levende om, hvordan Altinget fungerede fra begyndelsen og op til vores tid.På dette historiske sted blev den Islandske Republik udråbt den 17. juni 1944.

På vej til bussen kom vi forbi Drekkingarhylur (dødehullet), som var et henrettelsessted, hvor man druknede kvinder, som en form for dødsstraf.

Efter Drekkingarhylur gik vi over en bro og i vandløbet var der 10 strømænder.

Herfra kørte vi gennem Kaldidalur (den kolde dal), som er en 40 km lang fjeldrute. Det er et øde sted med mange store sten i forskellige farver og få planter planter. Enkelte steder så vi mindre vandløb, og nogle steder lå der sne på Fjeldene. Vejen var iflg. chaufføren og Torben fin at køre på, men den var noget ujævn, og vi havde en kæmpe støvsky bag os. På højlandet, 750 m over havet, holdt vi frokostpause, og spiste vores medbragte mad i solskin og med pragtfuld udsigt til gletsjeren Langjökull. Under køreturen var der udsigt til flere gletsjere, Geitlandsjökull og Eiriksjokull. Jon fortalte om en tidligere gletsjer, ved navn Ok (udtales ork) i samme områder, der for år tilbage smeltede væk formentlig pga. klimaforandringerne. Samtidig fortalte Jon også om tilblivelsen og afsmeltning af en gletsjer.

Herfra fortsatte vi til Hraunfossar og Barnafoss, en lang mur af vandfald formet af underjordiske kilder af gletsjervand, som løber mellem lavalagene, og danner dette fantastiske syn af mange vandfald. Det var nemt at komme til at se, fint anlagte stier og platforme, hvorfra vi havde et fantastisk udsyn. Der er faktisk tale om 2 vandfald, Hraunfossar som betyder lavavandfald og Barnafoss, børnenes vandfald. Torben fortalte at 2 børn fra en nærliggende var faldet i elven og druknede, da de krydsede en bro. Moderen fik derefter broen ødelagt.

Nu var det sidst på dagen, og vi satte kurs mod vores næste overnatningssted. Først kom vi til Borgarnes, som er en by på et lille næs på nordsiden af fjorden, Borgarfjörður - inden vi kørte over landets næstlængste bro. Her gjorde vi et fuglestop, Vi så bl.a. skallesluger, præstekrave og ryler. Vi fortsatte gennem et meget varieret landskab med landbrug, enge, stenede marker og skov. Enkelte steder så vi græssende køer og får, og i baggrunden fjelde med sne på toppen, som lyste op.

Omsider nåede vi frem til Kast Gest House, vores nye overnatningssted de næste 3 dage. Det ligger midt på sydsiden af Snæfellsnes og langt ude på landet, nærmeste naboer er en gård med mange rideheste og en skole med udendørs bad.

Foran hotellet lå et stort engareal med græssende heste og mange fugle, og i det fjerne, kunne man skimte Atlanterhavet, og hører dets brusen, når der stormer rigtig meget. På bagsiden rejser fjeldene sig.

Endnu en fantastisk og oplevelsesrig dag med mange fugle og varierende landskaber var slut. - Alice.

Dag 6, tirsdag

Overnattede i Kast Guesthause, vågnede til let regn og da vi kørte, var det diset – hvordan blev mon vores sejltur?

Byen Stykkisholmur, hvor båden gik fra, lå på den anden side af Snæfellsnes og da vi kom op på toppen af fjeldet, kom solen til syne, det fik stemningen i bussen til at stige.

Der blev lidt tid på havnen i Stykkisholmur, her kiggede vi på en bassaltsøjle klippe, der var gul af lav med bevoksning af bla. Engelskgræs.

På himlen bemærkede flere en helt rund sky.

Tid til at komme ombord på båden Sæferdir, en forholdsvis stor båd og flere andre turister til Viking Sushi undervejs.

Båden sejlede forholdsvis langsomt ind i skærgården med fuglefjelde, på et tidspunkt sejlede den ganske tæt på klipperne, hvor mange Lunder sad og kiggede på os og på afsatser var der flere Topskarv med unger i reden.

Meget flot landskab at sejle i, med små lave øer og højere med klipper, hvor fuglene havde reder.

Midt på turen blev der serveret Viking Sushi med Kammuslinger, et net blev hejst ind på dækket og åbnet over en stålplade, ud over kammuslinger, var der søstjerner, søpindsvin og snegle.

På hjemturen sejlede vi hurtigt og der kom mere vind, den runde, nu mere aflang sky var der stadig og Jon fortalte at på Grønland varslede det orkan og alle skulle tage sig i sikkerhed.

Vi kom godt i land og 3 mand blev sendt i supermarkedet, for at handle ind til frokost, denne gang mere rugbrød. Dejligt med Skyr og frugt og lidt til den søde tand.

Vi fandt læ bag svømmehallens husmur og til slut kom Torben med en overraskelse, vi skulle smage en Islandsk specialitet, tørret Grønlandshaj (Havkarl) i små tern. Komme det i munden uden at lugte til det og lade det være i munden lidt inden det blev tygget og spist. Samtidig fik vi snaps til, nok det bedste.

I byen lå et museum, tidligere bibliotek, højt oppe. Bygningen havde en buet ende med vinduer, med panorama udsigt over fjorden og havnen.

Iført filttøfler kunne vi gå på det fine gulv og se udstilling af: Roni Horn, Vatnasafn/Library of water med 24 store gennemsigtige plastikrør fyldt med is (nu vand) fra forskellige Gletsjere i Island, vandet gav sjov spejleffekt.

Derefter kørte vi til byens nyere kirke fra 1990, bygget i beton og lå højt med udsigt over fjorden. Stort kirkerum med vinduer på hver side af alteret, Altertavlen et stort maleri af Maria med jesusbarnet, malet på flot himmelblå baggrund og Maria som ung lyshåret Islænding.

Hjemturen blev ændret til samme vej tilbage over fjeldet, da det stormede rundt om Snæfellsnes, Jons erfaring fra Grønland med runde/ovale skyer, der varslede orkan, gjaldt også her på Island.

Sikkert hjemme på Kant Guesthause, var der tid til at gå til skolens termiske bad, det var der 6 der benyttede sig af.

Dagens middag var let paneret, stegt torsk med grøntsager og kartofler. Dessert gulerodskage med ostecreme.

Fyldt af gode oplevelser, blev det sengetid. - Bente

Dag 7, onsdag

Dagen begyndte overskyet med dis og regn. Vi kørte fra Kast Guest House kl. 9 mod vest langs sydkysten af Snæfellsnes. Dagens tur går rundt om Snæfellsjökul, som siges at være et center for kosmisk energi. Undervejs i bussens fortæller Torben, at “Rejsen til jordens indre” af Jules Verne faktisk starter i en grotte ved netop Snæfellsjökul og ender i vulkanen Stromboli. Vi får ligeledes en introduktion til islandsk litteratur og ikke mindst til Halldor Laxness som grundlægger af moderne islandsk litteratur. Han var på alle måder en farverig og kontroversiel personlighed og blev en slags uofficiel kulturel diplomat ude i verden. Han modtog Nobelprisen i 1955. 

Dagens første punkt er - ud over søer og fuglekiggeri - en gåtur fra Arnarstappi langs den forrevne lavakyst med mange fuglefjelde og større og mindre grotter, som er eroderet ud i klippevæggen. Den første del af turen foregik på en planeret sti og tilmed i tørvejr. De, der havde lyst, fortsatte langs kysten i et noget mere uvejsomt, men ikke mindre smukt terræn til Hellnar, hvor bussen samlede os op og kørte os tilbage til Arnarstappi, netop som det begyndte at småregne.  I Arnarstappi spiste vi en forrygende lækker frokost bestående af fish’n chips på en ret stilfuld restaurant, som vi tilførte en vis råhed, da vi indtog lokalet i regntøj og mudrede vandrestøvler. Men det er man helt sikkert vant på de kanter! Fra restauranten havde vi den smukkeste udsigt, bl.a. til Snæfellstrolden Bardur, som er ca. 5 meter høj og bygget af skiferagtige lavaskiver.

Herefter afgang mod grotten i Vatnshellir. Efter at være blevet forskriftsmæssigt udstyret med hjelm og håndlygte blev vi introduceret til besøget under jorden af en guide og derefter ledt ad vindeltrapper ned til dybet ca. 35 meter under jorden, hvor temperaturen er på 3 - 4 gr. Her befandt vi os i en skakt eller et rør, som er dannet på den måde, at en overjordisk lavastrøm er afkølet og størknet, og derved har dannet et “skjold”, hvorunder lavastrømmen har fortsat sit løb, indtil strømmen er døet ud, og røret så at sige er blevet tømt. I grotten sås slibespor parallelt med grottens bund i lavaens flyderetning, rød/brunlige, skinnende partier af størknet lava og stalaktitter, som er nedhængende spidser af dryppende lava fra “loftet”.  I grottens mørke er der intet liv bortset fra en særlig bakterievækst. Guiden demonstrerede for os øjets evne til at tilpasse sig mørke og derefter - i hans lygtes skær - i nogle sekunder kunne skelne farver, som ellers ikke var synlige. Efter opstigningen kørte vi videre rundt om næsset ca. 14.30. 

Skyerne hang lavt, så Snæfellsjökul var ikke synlig fra sydlig og vestlig retning. Det var heller ikke muligt at køre op mod gletsjeren, som det ellers havde været planen. Gletsjeren er under voldsom nedsmeltning, så det er et spørgsmål om tid, førend den er helt væk og måske har fået en mindeplade i stål. Så det ville helt sikkert have været en særlig oplevelse at komme tættere på. 

Næste stop Djupalonssandur, en strandkyst med opskyllede afrundede lavasten. Den kraftige brænding har skyllet en stenvold op til stor højde. På stranden lå deforme rustne jernstykker, vragrester fra et skib, som strandede i 1948. Det har tidligere været muligt at fiske fra kysten, men det var ikke for smådrenge. De mænd, som ville gøre sig håb om at få plads som rorskarle på fiskebådene, skulle først bevise deres styrke ved at løfte eller bære særdeles tunge sten. 

Ca. 15.30 videre med bussen i svagt opklarende vejr gennem grøn/brune lavamarker med rester af keglevulkaner. Ad smal snoet grusvej ud til det orange fyr ved Saxholsbjarg. Også her viste Oskar sig som en særdeles habil chauffør. Fint udkigspunkt, hvor teleskoperne blev luftet og lomvier set. Flere var nu blevet sultne og spiste rester fra tidligere indkøb, som bussen havde i bugen. På tilbagevenden gennem lavamarken stoppede vi for at se orkideer. Sidste stop i Rif, hvor vi så Odinshaner. 

Efter en meget oplevelsesrig dag gik turen nord om Snæfellsjökul mod Kast Guesthouse. Nu var der huller i skydækket, så gletsjeren var synlig. 

Middag kl. 19.30 bestående af kalkunbryst, ris, grøn salat og mos af sødkartoffel - og dessert. - Sven og Johanne

Dag 8, torsdag

Efter den sidste af 3 overnatning i Kast Guesthouse stod vi op til lidt tungt vejr med småregn og skyer – men lige meget - afsted kl. 8 med al bagagen med kurs mod Borgarnes, Hvallfjødur gennem en lang tunnel for til sidst at ende i Reykjavik, vores sidste mål inden afrejsen fredag.

Små søer på sydsiden af Snæfellsnæs (Hellnar, Hoftun) blev udforsket med kikkert og teleskoper. Skulle der mon være lidt spændende? Sangsvaner med ællinger, troldænder, pibeænder, Odinshane, 2 stk. nordisk lappedykker, islom og bjergand. Fiskehejre (ikke så almindelig her som i DK), rødben og selvfølgelig strandskader, som skældte voldsomt ud. Sikkert meget mere, som Rose har noteret.

Videre frem med bussen fortalte Torben om de politiske forhold i Island. Ved en afstemning i maj 1944 valgte Island med stort flertal løsrivelse fra DK, og blev dermed en selvstændig stat. Under 2. Verdenskrig var Is. besat først af britiske tropper senere amerikanske tropper – op mod 40.000 soldater i et land med 120.000 indbyggere. Ret voldsomt. Et nej til EU blev det også til.

Ca. 2 ½ times kørsel herfra til vulkanen Eldborg. Her fik vi en herlig vandretur i nogenlunde fladt landskab med fjeldbirk og rigtig mange smukke planter. Alle steder er det imponerende, som små uanseelige vækster lyser op i klare gule og rosa farver. Bryder frem mellem sten selv de vanskeligste steder - gang på gang undres jeg over naturens kræfter. Vi må passe på den – vores sårbare natur!

Fladt terræn var så som så, da vi nåede 2-3 km frem. En stenet og lidt vanskelig opstigning til højeste punkt, som viste sig endda ikke at være så højt over vandoverfladen. Lige meget - vi var lidt seje. De fleste vovede det sidste stejle stykke med lidt håndsrækning fra modige herrer. Så vi har været på vulkaner i Island. Endda flere gange.

Senere fortalte Torben om den store krise i 2008, hvor blandt andet 3 store banker gik ned. Efter det, der senere blev kaldt kasserollerevolutionen, måtte parlamentet gå af. Gælden var 25 milliarder Is.kr. Det er blevet gode tider igen for islændingene – men der er sket det, som der er sket i rigtig mange lande, at uligheden i samfundet er blevet større. Ret bekymrende!

Efter en ½ times kørsel nåede vi Borgarnes, hvor frokosten blev et ”tag -selv-bord” på en   tankstation.

Undervejs til Reykjavik fortalte Torben mere om de Islandske Sagaer. Drabelige historier!

Så nåede vi Reykjavik, hvor Oskar tog os en tur rundt i byen, inden vi sagde farvel og tak til ham. Vi blev installeret på hotel Cabin. Senere ventede overraskelsen i form af velkomstdrink, 6-retters gourmetmenu i en hyggelige lille kælderrestaurant med levende musik og god stemning. En dejlig ”sidste-aften” efter en uforglemmelig uge. Tak til alle for gode oplevelser og dejligt samvær. - Vita

Dag 9, fredag

Og så vågnede vi op på Hotel Cabin, (i gaden Burgatún) ikke langt fra havnepromenaden i Reykjavik til den sidste dag på rejsen. Med hovedet fuldt af indtryk og kroppen præget af mange skridt. Men der var stadig mulighed for oplevelser forude, da vi havde formiddagen til fri disposition, og vi dagen før på sightseing med bussen blev præsenteret for adskillige seværdigheder.

Morgenmaden blev indtaget, kufferterne blev bragt til opbevaring i kælderen. Og vi begav os afsted.

Ruben og jeg fulgte havnepromenaden Sæbraut mod vest, med musikhuset Harpa i front. Havnepromenaden er kantet mod havet med meget store sten. På et sted var stenene glaserede, og stenenes farver trådte rigtig frem. Vi passerede det stiliserede vikingeskib Sun Voyager? Desværre åbnede musikhuset først kl. 12, det kunne vi ikke vente på. (Kunne vi mon have nået et besøg, hvis vi havde gået turen omvendt?) Derpå gik vi mod Hallgrimskirken. Kom igennem små hyggelige handelsgader, gågader, hvor forretningerne endnu ikke var åbne. Drak en kop kaffe uden for en stemningsfuld kaffebar.

Hallgrimskirken er beliggende højt i byen, dette og kirkens enormt høje tårn gjorde også, at vi visuelt kunne finde vej. Denne store, meget enkle, grå bygning, stræbende opad får hurtigt øjnene til at falde til ro. Det samme indtryk indenfor, smukt. Alter, prædikestol, døbefont. Alteret står i lys fra vinduerne bagved. Et farvestrålende mosaikvindue er nærmest gemt væk i en krog. Det meget store orgel ville jeg gerne have hørt ved en koncert.

Vi talte om at gå ud til parken med kirkegården, men blev enige om, at det havde vi ikke tid (energi) til. Gik tilbage til strandpromenaden. Fandt en bænk ved en ”vandpost”, vand til flasken, vand til munden, vand til hunden. Smart.

Tilbage ved hotellet fandt jeg ud af, at mange af vores rejsefæller havde foretaget sig det samme. Pudsigt at vi ikke havde mødtes på vores vej. Nogle havde fundet en forretning med islandsk kunsthåndværk og købt enkelte ting. Desværre opdagede jeg den ikke, jeg ville gerne have haft en lille lunte med hjem.

Bussen hentede os kl. 13.30. Afrejse Keflavik: 16.10. Ankomst København: 21.20.

Tusind tak for en fantastisk oplevelsesrig Islandstur.

Tusind tak for et dejligt samvær alle sammen. - Anne-Lise


Se billeder fra turen.

Se floraliste fra turen.

Se fugleliste fra turen.

Se faglitteraturliste.

Se skønlitteraturliste.


De Vilde Blomsters Dag - 20. juni 2021

Denne tur var arrangeret i Kværkeby Fuglereservat som et samarbejde mellem Blå Flag Ringsted, Botanisk Forening og KFV. Inge Ambus var turleder for de i alt 16 deltagere. Efter de foregående dages hedebølge var det nu mere behageligt og selv om tordenbyger lurede i baggrunden, holdt de sig væk under rundturen.

Inge Ambus startede med grøftekanten ved parkeringspladsen og fortalte om både cikorie og hyrdetaske. Herefter gik vi turen rundt, og fik mange eksempler på hvad alle de mange planter kunne anvendes til af såvel indvortes som udvortes brug. Selv om det er et fuglereservat er mængden af planter meget stor. Inge Ambus kunne komme ind på et lille udsnit, hvoraf f.eks. følgende kan nævnes: Kulsukker, Skvalderkål, Almindelig Bjørneklo (den Store var hos naboen!), Frøstjerne, Baldrian, Brøndkarse, Oksetunge, Bynke, Pastinak, Storkenæb, Lodden Dueurt, Hunderose, Mørk Kongelys, Blæresmælde, Krageklo, Lancetbladet Vejbred (god til stop af blødninger), Peberrod, Fredløs og mange andre.

Se billeder fra turen. (KFV Galleri)


Bustur til Møn - 12. juni 2021

Efter opsamling ved motorvejen og tilslutning ved Fanefjord Kirke var vi 25 deltagere på denne tur til Møn. Der var et par regnbyger på turen til Møn, men ellers havde vi fint vejr hele dagen, lidt blæst, men også en hel del sol. Via Bogø var første stop Fanefjord Kirke (9:15 - 9:45). Den ligger højt på Vestmøn og er bygget i munkesten omkring 1300. Den er især kendt for sine mange kalkmalerier, og vi fik syn for sagen.

Næste punkt var Hårbølle Pynt (10 - 10:30). En blomsterrig stenslette, hvor der har været en stenmølle for flintesten. Her var ikke orkideer, men et utal af andre planter. Se Jons samlede planteliste.

Videre til Hundevæng Overdrev (11:40 - 12:15). Det er en brakmark på 22 hektar, der i 2013 blev overtaget af Naturstyrelsen. Her fik vi orkideer for alle pengene: Skov-Gøgeurt (lilla), Skov-Gøgelilje (hvid), Maj-Gøgeurt og Stor Gøgeurt. Der er optalt 233.000 Skov-Gøgeliljer på området.

Efter et kort toiletstop ved Geocentret var der frokost ved Havrelukke (12:45 - 13:30). Her var sol, bord og bænke til alle.

Videre til Jydelejet (13:45 - 15:45). Vi gik ned gennem lejet, og mange tog de ca. 300 trin ad trappen ned til stranden. (Der var vist flere op igen!). Af orkideer i Jydelejet så vi: Stor Gøgeurt, Ægbladet Fliglæbe, Hvidgul Skovlilje og Rederod, men Horndrager fandt vi ikke.

Sightseeing i Nyord By (16:30 - 17:15), hvor der var både toiletter og ishus.

Sidste punkt på dagens menu var Nyord Fugletårn (17:30 - 17:45). Området tilhører Fugleværnsfonden. De med teleskoper kunne nok finde en del spændende vadefugle, men de fleste var langt ude (bortset fra bysvalerne der bor i tårnet).

Af fugle noteret på turen kan nævnes et lille udpluk: Gulspurv, Gul Vipstjert, Rødstjert, Musvåge og fra bussen på Ulvshale Rørhøg og Havørn.

Klokken 19:20 nåede vi hjem til Ringsted Station efter en herlig tur. Tak til Bodil og Jon. - John

Se Jons planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

 


Anden årstidstur til Boserup Skov - 27. maj 2021

Om dagens bygevejr holdt mange hjemme vides ikke, men de 7 fremmødte deltagere fik en fin tur uden regn og en noget højere temperatur end forrige tur. Det var nogenlunde samme rundtur som sidst og med en pause ved shelterpladsen med udsigt til Roskilde Fjord.

Der blev ikke noteret så mange fugle, selv om der var masser af sang rundt om os: Gærdesmutte , Solsort, Bogfinke og masser af Blishøns i fjorden.

Jon kunne som vanligt finde en masse planter til os: Almindelig Springknap (lige ved parkeringspladsen og ret sjælden), Plettet Arum, Hulrodet Lærkespore, Stor Fladstjerne, Enblomstret Flitteraks (græs), Løgkarse, Vild Kørvel, Storkonval, Gærde-Vikke, Stinkende Storkenæb, Tykbladet Ærenpris, Dunet Gedeblad, Kløver med varigeret blade, Almindelig Mangeløv, Fjerbregne, Lund- Rapgræs, Vild Kørvel, Hulsvøb, Bredbladet Mangeløv, Fjeldribs og Gold Hejre (græs).

Turen varede ca. 2½ time. - John

Se billeder fra turen.


Generalforsamling om bålet og skovtur - 20. maj 2021

Den noget forsinkede generalforsamling blev holdt i bålhytten i Vrangeskov med 22 deltagere. Efterfølgende gik vi en rundtur i Vrangeskov med en afstikker ned til Haraldsted Sø og retur. Det tog ca. 1½ time.

Turen bød på såvel fugle og planter, hvoraf kan nævnes:
Bogfinke, Sangdrossel, Sumpmejse, Rødhals og Munk.
Skov-Vikke, Guldnælde, Stor Fladstjerne, Kærmindesøster, Fjerbregne, Korsknap, Lungeurt, Druehyld, Krybende Læbeløs, Almindelig Mangeløv, Skovarve, Vandgran, Bjerg-Ærenpris, Løgkarse, Akeleje, Sort Fladbælg (sjælden), Læge-Ærenpris, Kratviol Lund-Rapgræs og Skælrod.

Se Dagsorden og referat (PDF)

Se Beretning (PDF)

Se Ændringsforslag til love for MidtNatur (PDF)

Se regnskab for 2020 (PDF).

Se billeder fra turen.


Arboretet i Hørsholm - 6. maj 2021

Trods køligt vejr med regnbyger var vi 27 deltagere på turen. De fleste med bus fra Ringsted og 4 havde valgt egen transport til Arboretet.

Arboretet er en unik samling af træer og buske. Den fremstår som en smuk park. Arboretet ejes af 15. Juni Fonden, og benyttes i forbindelse med undervisning på KU. Hver plante er dokumenteret med præcise GPS koordinater, hvilken art den tilhører og hvor frøet stammer fra. Oplysninger om hvert af Arboretets over 8.500 planter registreret i en fælles database.

Vi tog den lange rundtur forbi Springdam, Ubberød Dam og Spejdersøen. De 2-3 km. i astadigt tempo, og det varede ca. 2 timer.

Frokosten blev indtaget på en overdækket terrasse (der kom lidt regnbyger af og til), og Kl. 13 fortsatte busturen til Karlslunde Kalkgrav. På grund af regnen afholdt vi os fra et længere ophold her og nåede ved 15-tiden atter Ringsted.

Med så mange planter er en floraliste ret uoverkommelig, så det vil referenten afholde sig fra, men der er efter bedste evne sat plantenavne på billederne. - John

Se billeder fra turen.


Tempelkrog rundt - 28. april 2021

I dejligt solskin mødte 24 op for at deltage i turen rundt om Tempelkrog. Starten gik på parkeringspladsen med udsigt over hele området, men på grund af modlyset var det svært at skelne de forskellige fugle på vandet. Vi forlod derfor hurtigt stedet og kørte ned til parkeringspladsen ved Tempelkrog Camping. Turen gik så mod uret rundt om søen.

Indtil 2018 var der kun vand på den nordlige side af dæmningen, på den anden side var der dyrkede marker. Men som følge af et vådområdeprojekt, støttet med EU midler, er området igen blevet oversvømmet. Vådområdeprojektets formål er at beskytte Isefjordens vandkvalitet. Det oversvømmede område skal sørge for kvælstoffjernelse fra dræn- og åvand inden udløb i fjorden. På vejen krydses to broer over Elverdamsåen, der er blevet genslynget.

Rundturen med indlagt frokost-/kafffepause var på godt 4 km. og varede ca. 3 timer. På hjemvejen var der flere, der igen holdt ind på parkeringspladsen for med de noget bedre lysforhold at se, hvad området kunne byde på.

Fra floralisten kan nævnes: Balsamin Poppel, Ager-Padderokke, Engkabbeleje, Læge-Kokleare (saltkrævende), Blomstrende Mirabel og Slåen, Gul Anemone (på et sted, hvor den ikke hørte hjemme), Benved (som et helt træ), Følfod, Døvnælde, Kulsukker, Skovløg, Grå Bynke, Hulrodet Lærkespore, Skov-Kokleare, Gul Iris, Bingelurt, Fliget Tvetand, Rød Tvetand, Dueurt, Mark-Forglemmigej, Roset-Springklap, Vår-Gæslingeblomst og Vedbend-Ærenpris.

Fra fuglelisten kan nævnes: Grågås (med Gæslinger), Måge (flere forskellige arter), Knarand, Vibe, Sanglærke, Landsvale, Klyde, Løvsanger, Gransanger, Bogfinke, Musvåge, Strandskade, Knopsvane, Rødben, Hvid Vipstjert, Pibeand, Stor Præstekrave, Troldand, Skarv, Sorthalset Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Rørspurv, Brushane, Krikand, Terne, Gulspurv, Gråkrage og Havørn.
(Jørgen nåede op på 40 arter, så der mangler nok lidt her).

- John

Se billeder fra turen.


Første årstidstur til Boserup Skov - 13. april 2021

26 deltagere mødte op til denne vores første årstidstur i Boserup Skov. At anemonerne blomstrer her tidligere end andre steder i Danmark er en tilsnigelse, men det var et imponerende tæppe af Hvid Anemone at se i skovbunden. Vejret var rimeligt dog lidt blæsende og køligt, men i skoven var der læ det meste af tiden. Blæs Bakke levede dog op til sit navn, da en frisk vind stod ind fra Roskilde Fjord. Ved at følge den gule rute kom vi først gennem den gamle stævningsskov med aske- og elmetræer. I nærheden af feriekolonien havde Jon for 11 år siden fundet skælrod, og efter lidt søgen lykkedes det også for ham på denne tur. At vi så mod slutningen af turen nær stien fandt et par flottere klynger af skælrod er en anden sag. Skælrod er en ægte parasit på især hasselrødder. Det gamle tilflugtssted Boseborg fandt vi ikke, men så er der lidt at gå efter på næste tur.
Efter Blæs Bakke er der indrettet en shelterplads, hvor vi holdt en fortjent pause.

Fra floralisten kan nævnes: Hvid Anemone, Blå Anemone (nogle få stykker), Hulrodet Lærkespore (i rød og hvid variant), Liden Lærkespore, Bingelurt, Ramsløg, Krat-Viol, Vorterod, Almindelig Guldstjerne, Følfod, Hulkravet Kodriver, Skælrod, Vinka, Erantis, Dansk Arum, Snedråbe, Fjeldribs, Snebær og Stikkelsbær.
 

Fugle var der også en del af bl.a.: Knarand, Grågås, Grønbenet Rørhøne, Musvåge, Blishøne, Gråand, Gærdesmutte, Rødhals, Musvit og Sumpmejse.

Turen var på ca. 5 km., og varede 3 timer. - John

Se billeder fra turen.


Ringsted Åsti - 31. marts 2021

Det var en rigtig varm og solfyldt dag til denne tur, hvor vi var 15 deltagere. Turen på ca. 6 km. gik fra Ringsted til Høm Mølle og retur, hvilket tog os ca. 3 timer. Ved Møllen er der planer om genopretning af åen, hvilket betyder at møllen og dens kraftværk må nedlægges (mod en passende kompensation). Ved Høm viste Jon os op på den gamle losseplads, hvor han havde vundet kampen mod et væld af Stor Bjørneklo.

Fra floralisten kan nævnes: Sitka Gran, Nikkende Star, Top-Star, Rød Hestehov (hanblomsterne), Dansk Arum, Vorterod, Almindelig Guldstjerne, Roset-Springklap, Rød Tvetand, Storkronet Ærenpris og Vår-Gæslingeblomst.

Vi så og hørte et bredt udvalg af fugle på turen: Gransanger, Rødhals, Spætmejse, Gråand, Grønbenet Rørhøne, Gærdesmutte, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Svaleklire, Jernspurv, Rørspurv, Grågæs, Stor Flagspætte, Musvåge, Stillits og Rørhøg (eller var det mon en Blå Kærhøg).

Citronsommerfugle og Nældens Takvinger var på vingerne i det flotte vejr. - John

Se billeder fra turen.


Allindelille Fredskov - 25. marts 2021

At folk havde brug for at komme ud sammen med andre, efter den lange isolation på grund af Corona epidemien, var tydelig at mærke på aftenens deltagerantal, som var på godt 30. (Godt at grænsen for forsamlinger lige var sat op til 50).
Der er sket megen naturpleje i Fredskoven de senere år, så vi må glæde os til efterårets foredrag herom.

Jon startede med at føre os gennem Fandens Kedel, der formentlig er et jordfaldshul, hvor regn har skyllet den underliggende kridt bort. De blå anemoner var kommet frem endda med en hvidblomstret variant. Enkelte hvide anemoner blev også iagttaget. Barken var skamferet på en del træer, og her må hestene, der indgår i naturplejen, nok få skylden. På nogle ahorntræer, man ønskede udryddet, var der hakket rundt om stammen nede ved jorden, hvilket ifølge Jon, får træerne til at gå ud. Hvis man bare kapper dem ved jorden skyder de blot en masse skud igen.

Der var pause ved Småskifte Sø, hvor vi kunne se et par Knopsvaner, Blishøns, Gråænder og gråstrubet Lappedykker. Ravnene var også i deres sædvanlige rede og Sanglærker så og hørte vi også.

Rundturen varede ca. 2 timer. - John

Se billeder fra turen.


2020 - 2021

Årstidstur 2 - Blomster i Reservatet - Fanø - Årstidstur 3 - Bornholm - Avnø


Fugletur (med KFV) til Avnø - 11. oktober 2020

På årets sidste tur, hvor vejrudsigten var blandet mødte 19 deltagere op. Turen var i samarbejde med KFV, og selv om de fleste var fra MidtNatur, var der mindst 2, der kun var medlem af KFV. Vi fik fint vejr, med sol og nogen blæst. På Avnø var vi fra ca. 10 til 14, og gik en tur på omkring 4 km. Vi startede med en tur op i tårnet, og gik efterfølgende mod uret rundt mod Lagunen, forbi Skydesøerne til Fugleskjulet og retur til Naturcentret, hvor vi spiste frokost i sol. Med Arne Hastrup som guide fik vi meget at vide om trækfuglene, hvoraf mange kom fra Sibiriens tundra og var på vej mod Vadehavet i Danmark og Holland. Der kom en del træk af Bramgæs og Blisgæs. Der var mange Almindelig Ryle, der gav opvisning (hvid sol), og en hel del hjejler. Der var også mange (105) spættede sæler ude i fjorden.

Efter frokost blev Arne Hastrup belønnet med vin og klapsalve, hvorefter de fleste begav sig hjemad.

Fra fuglelisten kan nævnes: Vibe, Ringdue, Knopsvane, Skarv, Hjejle, Havørn, Bramgæs, Grågæs, Blisgæs, Vandrefalk, Sølvhejre, Stillits, Rød Glente, Sort Glente, Sortkrage, Strand Hjejle, Duehøg, Fiskehejre, Almindelig Ryle, Rødben, Tårnfalk, Spurvehøg, Musvåge, Pibeand, Gråand, Spidsand, Bjergirisk, Bogfinke.

Se billeder fra turen her.


Bustur til Bornholm - 3. - 6. september 2020

Torsdag

7.30 torsdag morgen startede bussen med 28 deltagere med mundbind, korrekt corona-placeret fra Ringsted station. Efter at sidste deltager var taget op i Kastrup kørte vi over Øresundsbroen, hvor vi lige efter betalingsanlægget blev stoppet af svensk politi, de ville sikre sig, at vi alle var danske. I forbindelse med at Henrik, vores ellers udmærkede chauffør, skulle åbne vinduet for en betjent gled færgebilletten ned mellem glas og dør og havnede inde i døren… Måtte vi nu blive i Sverige? Heldigvis havde Jon også billetten med reservationsnummer på telefonen, så bornholmsturen blev reddet og vi kunne fortsætte mod Ystad.

Dernæst gjorde vi et lille stop ved Skåneporten, igen var Henrik uheldig – han troede han havde lavet kaffe, men det viste sig at vandet var løbet ved siden af, så nogle fik en lang næse.

Efter en fin overfart gik turen direkte til Paradisbakkerne, hvor vi startede med at spise vores medbragte frokost, mens vi i strålende sol sad på P-pladsens lange stammer.

Derefter var der vandreture. Jon gik med de fleste en længere tur forbi bl.a. Gammeldam, Trommerestenene, Dybedal, Troldstauerne og Midterpilt. Bodil gik med en mindre gruppe til enden af Gammeldam, hvor de på en klippeknold slog sig ned og nød udsigten over søen, hvor der var mange guldsmede, og der også blev set en snog.

Da alle var tilbage ved bussen, havde Henrik i mellemtiden fået lavet kaffe – tynd kaffe – al begyndelse er svær.

Næste stop var Ølene, her var forventningerne høje – på ”spejderturen” var der blevet set 13 traner. Desværre var der ingen at se og de fleste folk var gået tilbage til bussen, da fire traner lettede fra rørene og forsvandt. Men der blev bl.a set tårnfalk, ravn og rørhøg

Da bussen kørte videre spottede Inge adskillige traner inde på en mark, så det endte med at alle fik set dem, godt nok på nogen afstand.

Sidste punkt på dagens program blev Kultippen, et område det er dannet af restproduktet fra kulbrydning der hvor Rubinsøen nu er. Et goldt, vegetationsfrit og meget ”bulet” landskab ud til havet.

Derefter var der under 1 km til Hasle Feriepark, der skulle være vores base de næste dage. Nøglerne blev udleveret og der var lige lidt tid til at lande inden dagen sluttede med aftensmad.  - Bodil

 

Fredag

 

God tid til morgenmaden! Dejligt med en stille start på dagen! 

Under planteparaden brød solen frem! Som altid nævnes der mange plantenavne, - nogle kendte, andre ukendte. Jeg prøver at huske 3! I dag lærte jeg, at avnbøg også hedder hvidbøg og er den hårdeste træsort her til lands. Den blev bl.a. brugt til vandmøller. Så var der bidende stenurt, Nordens svar på chili. Sct. Hans urt kender jeg, men anekdoten var fin at få repeteret: Man kan teste kærligheden ved at sætte to planter op på hanebjælken. Vokser de to planter mod hinanden er lykken gjort, hvis ikke, så...... 

Derefter gik turen mod nordøst. Vi kørte gennem store landbrugsarealer med stub- og ny tilsåede marker. Vi kørte gennem Allinge, smuk by med snoede gader og pittoreske huse. Den sidste del af vejen kørte på den nedlagte jernbane mellem Rønne og Sandvig, nedlagt 1953,- ja, ja, vi lærer meget på disse ture! Så var vi fremme ved Madsebakke, et af Nordens vigtigste helleristningsområder. På næsten hver eneste klippe ses helleristninger med eksempelvis skibe, hjulkors, skåltegn eller heste. Billederne har sandsynligvis forbindelse til bronzealderens religiøse forestillinger.  I området har der været stenbrud og dette betød i slutningen af 1800-tallet, at flere helleristninger blev sprængt væk pga. økonomiske uoverensstemmelser! Forinden blev de heldigvis tegnet af Nationalmuseet. Der er generelt mange helleristninger på Bornholm, få fra yngre stenalder, de fleste fra yngre bronzealderen, 1100 - 500 fvt.

På vej mod Hammershus kørte vi nord for Sandvig gennem Danmarks bredeste sprækkedal. Sprækkedalene er opstået pga. de enorme spændinger, der har været i undergrunden og som har fået grundfjeldet til at slå revner. Smeltevand fra istidens gletsjere har borteroderet jord og fjeld og der er opstået en kløft. Fra sprækkedalene skylles der stadig en masse jord og sten bort. En smuk køretur i dejligt solskinsvejr.

Så nåede vi Hammershus, - og på toppen af den mærkede vi sensommerblæsten!

Hammershus er i dag Nordeuropas største borgruin. Borgen er bygget i slutningen af 1200-tallet på en høj klippe, hvorfra der var et fint overblik over færdslen til vands og til lands, og dermed var den let at forsvare. Det har været et imponerende fæstningsværk, der strakte sig over 35000 m² og havde en ringmur på 750m. Borgen hørte i begyndelsen under ærkebiskoppen af Lund, - han havde fået området af den danske konge som en slags aflad for dårlig behandling af en anden ærkebiskop. Kirken havde herredømmet over den til 1522, hvor kongen overtager den. I de efterfølgende godt 100 år var borgen skiftevis på danske og svenske hænder afhængigt af udfaldet af diverse krige. I en periode på 50 år havde kongen pantsat den til hansestaden Lübeck. Omkring 1650 er Bornholm besat af svenskerne og ved krigens slutning afstås øen til Sverige. Bornholmerne pålægges store rigsskatter! Dette resulterer i et oprør, hvor den svenske kommandant dræbes, - bornholmerne befrier sig selv d. 8. december 1658! Herefter overgiver de øen til den danske konge som personlig ejendom.  Ved stien op til ruinen står der et mindesmærke over begivenheden.

Fra midten af 1700-tallet får borgen lov at forfalde og i de efterfølgende år har mange hentet byggemateriale fra ruinen. I 1822 blev den fredet og siden da har der været en kontinuerlig vedligeholdelse. Lige nu foregår der et større restaureringsarbejde!

På borgen fortaltes der om mange ”spændende” rum. Blandt andet var der  en smørkælder: Borgerne betalte nemlig deres skat til borgherren i form af smør. Var det mon en god eksportvare? Og så var der Hundetårnet, hvor de dødsdømte sad med et lille kighul ud til galgen på Galgebakken.

I marts 2018 blev Hammershus besøgscenter indviet. En meget smuk nybygning, der er tegnet af arkitekt Christoffer Harlang. Den snor sig ind i landskabet og er adskilt fra borgen af en kløft. Bygningen er bygget af beton, glas og bornholmsk egetræ fra Almindingen. Den indeholder en afdeling, hvor Hammershus´ historie formidles i tekst, billeder og lyd, personligt manglede jeg nogle årstal til at holde sammen på historierne, og så er der en afdeling med café og museumsbutik, hvorfra man gennem store panoramavinduer har et flot udsyn til borgen.
Alt dette har kunnet lade sig gøre, fordi A.P. Møller-fonden har doneret 111 mio. til projektet! Det beløb er givet godt ud!!

Endelig var det blevet tid til frokost! Vi kørte ned til Hammerhavn og fandt lidt læ.

De næste par timer tilbragte vi på en meget smuk vandretur i området omkring Opalsøen. Opalsøen er ”resterne” af et stort granitbrud, der var i brug til omkr. 1970.

Efter sigende står der en gravemaskine på bunden af søen, der er 10 m dyb. Stående på den øverste kant af granitbruddet kunne vi se unge mennesker springe i søen. I sommermånederne er der en svævebane over søen. Måske blev vi stående lidt for længe? Regnen brød ud, før vi nåede bussen! Godt den kom! Planen var nemlig, at vi skulle til Ravnedalen. Den er helt sikker også et besøg værd, men pga. vejret blev planen ændret til et besøg på Natur Bornholm. Det var i hvert fald også et besøg værd! Der er en meget fin interaktiv formidling af Bornholms geologiske historie med rystende stole, buldrende ismasser, dinosaurfodspor, levende frøer og krokodiller. Så var ”lagerkapaciteten” for den dag opbrugt!

Det var strømmen på bussens batteri også! Men efter SLUK og TÆND nogle gange så kunne den igen! 

Herlig dag! Humøret var højt ved aftensmaden! Men hvordan var det nu lige med korona-reglerne? Skulle vi virkelig sidde på den samme plads? Og her var man taget af sted for at lære  nye mennesker at kende!!

Og hvad med i morgen? Hvilken vindstyrke? Turde man? - eller skulle der spises is i Nexø?  Godnat! - Annemarie

 

Lørdag

Vi begyndte dagen med hyggelig morgenmad som sædvanlig. Udenfor var der regn og vind, men eftersom det var CHRISTIANSØDAG , håbede vi på vejromslag.

Efter planteparaden (planter fra Hammershus og Opalsøen: Vintereg, Stilk-Eg, Cikorie, Sct. Hansurt, Alm. Hvidtjørn, Korbær, Tornet Tidsel, Farve-Reseda, Havrerod, Kalmus) kørte vi til Gudhjem i heftig regn. Vi stoppede ved Bornholms/Danmarks største runesten (287 cm), flyttet til sin plads efter et omskifteligt liv bl.a. som brobelægning. Fremme ved ”Ertholm”, Christiansøbåden i Gudhjem, var vejret klaret op og vi afsejlede kl. 10. Fin sejltur.

Vel ankommet til Christiansø, (undervejs så vi en kæmpe gråsæl på et skær), startede vi straks på rundtur med Jon på Frederiksø. Vi så følgende planter: Judaspenge, Figen, mange laver på sten, Hvid Stenurt, Vild Persille og Purløg, Filtet Hønsetarm, Sæbeurt, hvid og rød Rød Sporebaldrian, Sølv-Potentil, Grå-Bynke, Rød Tandbæger, Dag-Pragtstjerne, Vild Løg, Nat-Limurt (selvom den var klæbrig), Marietidsel, Vedbend på stenvæg, Morbær, Æselfoder, Alm. Katost, Mursennep (vild rucola) og Strandkål.

Fra Frederiksø var der udsigt til Græsholm med lomvier, alke og tejst og  gråsæler på Tat , et nærliggende skær.

Vi så øens gamle fængsel, hvor doktor Dampe havde henslæbt 15 år, for skriverier imod Enevælden og  vi så det nyrestaurerede Store Tårn og Lille Tårn og spiste frokost ved den historiske havn.

Videre over havnebroen til Christiansø, som er hotspot for mange fugle (320 forskellige arter, ringmærkning). Vi nåede ” Verdens ende” og så de østligste skær, alt men 2 F-16 fly drønede over os i anledning af Flagdagen og til ære for de danske veteraner. Her var nye planter: alm. Gyldenris, Stinkende Storkenæb, Vild Æble,- og vi så en død sæl og Dronningens Batteri-havn. Videre rundt langs den stenbefæstede kant mod havet så vi gamle kanonstillinger og 2 sømærker. Turen sluttede igennem den brolagte gade mellem 2 langhuse, hvor nogle af øens beboere havde lejlighed. Til slut sejlede vi retur til Gudhjem i sol og frisk vind.

Tilbage på Bornholm kørte bussen nordpå , og vi delte os i 2 hold og vandrede på den smukkeste sti med dybe fjeldslugter og havkig (fandt Sort Fladbælg)  ca. 3.km til Helligdomsklipperne og Kunstmuseets P-plads, hvor bussen samlede os op igen.

Aftenen sluttede med dejlig mad ,og mens den gode stemning bredte sig fremførte Sven Bonde et muntert Bornholmervers:

    Da en vandværksbestyrer fra Sandkås
    blev lagt ind med kolik ku` det anslås
    at et stort kvantum sild
    og en Brøndum i dild
    havde stoppet hans mave og vandlås.

        - Birte Winder

Søndag

Efter morgenmaden siger vi farvel til Hasle Feriepark for at samle geologen Jørgen Butzbach op i Rønne. Han er kendt som øens bedste formidler af Bornholms geologi og har udgivet bogen Geologi på Bornholm.
Lige uden for Rønne ved Snorrebakkesøen stopper vi, og Jørgen Butzbach giver en introduktion til sig selv og til øens spændende geologiske historie. Snorrebakkesøen er opstået efter udgravning af ler og kaolin, der blandt andet indgik i fremstillingen af ildfaste sten.

Næste stop var Stubbeløkken stenbrud, hvor der brydes i 115 m's dybde, 53 m under havets overflade, her knuses granitten til skærver, mens granitten fra Skippeløkken brydes i store blokke til videre forarbejdning til facadesten, gulvfliser, gravsten m.m.
En brudlinie fra Teglkås på vestkysten til Nyker, videre i en bue syd om Knuds kirke og derfra mod øst til Halleklippen nord for Nexø, deler øen i det højtliggende grundfjeldsområde og det fladere sydland, hvor granitten er sunket og dækket af yngre aflejringer. Denne grænse er tydelig i landskabet især ved Snorrebakken og ved Klintebakken syd for Aakirkeby.

Ekkodalen var næste punkt på dagsordenen. Den er ca. 100 m bred, og man ser tydeligt brudlinien.

Ved Klintebakken startede det med en kraftig regnbyge, hvilket ikke stoppede underholdningen (nogle blev vist lidt våde). På Klintebakken står man på 1700 millioner år gammel granit og kan se ud over det lavtliggende Sydbornholm, hvis undergrund er højst 540 millioner år gammel. Den nordlige og centrale del af øen er hævet mest. Her er de yngre geologiske lag af sandsten, kalksten og skifre slidt væk, så de langt ældre lag af granit er blevet synlige.

Jørgen Butzbach er en af ildsjælene i projektet Linjer i Landskabet, der er et stisystem, der forbinder Aakirkeby med landskabet syd for byen. Her kan man gå på opdagelse i historien om naturens udvikling gennem millioner af år og høre om de mennesker, som fra den tidlige oldtid har levet her og påvirket landskabet. Via fonde er der hentet penge til realiseringen af projektet og til opsætning af informationstavler.

Selv om der var 3 timer til rådighed, gik tiden hurtigt med alt, hvad Jørgen havde at fortælle, og han kunne vist være blevet længe endnu, men vi blev nødt til at sige ham tak og farvel kl. 12 på havnen i Rønne, da vi skulle nå færgen.

På vejen hjem var der ophold med kaffe og blåbærtærte på Börringe Kloster, og vi ankom til Ringsted kl. 17. - John

Fuglelivet er stærkt på retur, så listen blev ikke lang, men fra Christiansø kan nævnes: Husrødstjert, Skallesluger med 4 halvstore unger, Skarv, Spurvehøg, Landsvale, Knopsvane og en del forskellige måger. I området ved Ølje så vi som nævnt Traner og ellers blev der noteret: Tårnfalk, Ravn, Bramgæs og Glenter var der også en del af.

Se floraliste her (PDF).
 

Se billeder fra turen.


Tredje årstidstur til Allindelille Fredskov - Tirsdag d. 25. august 2020

På denne måske lidt efterårsagtige aften mødte 12 deltagere op. Jon fandt nye stier, vi kunne følge, en stor del af turen gik således gennem Myrdeskov. (Navnet henviser måske på mordet på Knud Lavard i 1131). Vi startede med at se med at se på skålstenen, hvor folk stadig foretager ofringer (i form af mønter). Fredskoven ligger på en enorm flage af skrivekridt, der blev slæbt hertil af istidens gletsjere. Kalken binder megen næring, og det går så ud over nogle planter, der må nøjes med, hvad der nu er tilbage. Det ses tydeligt på de mange blege bøgetræer, men disse jordbundsforhold giver så grobund for andre mere nøjsomme planter så som de anemoner og orkideer Fredskoven er kendt for.
Jon fortalte om den Grønne Pragttorbist, man har sat kasser op til (larverne), men vi så ikke nogen torbister.
Der var kaffepause ved den ret tørlagte Storkemose.

Fra floralisten kan nævnes: Skovbyg, Spring-Balsamin, Sideskærm, Skjolddrager, Sværtevæld, Hjortetrøst, Angelik, Dunet Dueurt, Eng-Forglemmigej, Vand-Mynte, Skavgræs, Rød Skovlilje, Pile Atlant, Læge-Baldrian, Nælde-Klokke og Fruebær. Jon viste, hvor han sidst (i 2008) så den meget sjældne Knælæbe.

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Fanø sammen med Natur Øst - Fredag d. 14 - søndag 16. august 2020

Fredag
Turen startede på Ølby station hvor 14 stod på - herefter Ringsted station hvor resten af de 35 personer alle med mundbind på,  stod på.  Morten kørte for sig selv så vi var 36 alt ialt.
Første stop, bortset fra toiletstop, var Hindsgavl, hvor vi blev sat af ved Søbadet. Efter  en smuk  vandretur med skov og skrænter ned til  Lillebælt, endte vi ved Galsklint Camping.
Efter at have indtaget den medbragte kaffe  i det smukkeste solskin gik turen til Kongeåen ved Tobøl. Dette sted er lige her, hvor den gamle grænse langs Kongeåen startede mod øst.  Vores vandring langs Kongeåen gik mod vest, altså i det landskab, der altid havde været dansk.  En  smuk tur med meget nysgerrige kreaturer, der nærmest gik med snuden i hælen på visse af os.
Vi endte ved Skelhøj, en af broncealderens mange gravhøje i området, hvor bussen samlede os op. Der blev studeret alt fra åens storbladede ranunkel til vandnymfer, og vi fik forklaret og vist forskellen på en but- og spidssnudet frø.
Efter en laaaaang ventetid ved Fanøfærgen,  nåede vi Nordby, med 5-6 sæler hvilende på en sandbanke ved havnen.  Vi kørte direkte til Hotel Night and Stay - klokken var  ca 18.00, noget senere end beregnet.  Dagen sluttede med en aftengåtur bag hotellet gennem Kikkebjerg Plantage med udsigt til Grønningen i den lune sommeraftens mørkning.

Lørdag
Efter planteparaden gik det med bussen til Sønderho, hvor vi blev sat af ved busholdepladsen.  Målet var nu Hønen, Fanøs sydspids med strandenge og vade.  Der var ret lavvandet så alle bevægede sig helt ud til vandkanten, hvor vadefuglene - kobbersneppe, hjejler, præstekrave og andre fugle blev studeret. Hvis man ikke ville have våde fødder gjalt det om at holde øje med vandstanden for tidevandet  steg hele tiden.  På turen ud til vandet blev der set på planter, hindebæger, agersvinemælk, marehalm, hjelme,  rør,  og mange flere.
Efter et par timer var vi tilbage, og det var tid til på egen hånd til at se på Sønderho, ikke mindst “havnen” der førhen var helt fri og dyb, men nu var sandet til -  så at sige  “indhegnet” af nyopstået land med en smal sejlrende, ud til havet. Sønderho er meget præget af det skippermiljø der opstod i 1800 tallet med velbevarede gamle huse i små snørklede gader.  Nogle nåede at besøge kirken, Silken med de mange smukke silkestoffer og andre nød en drink på en af cafeerne. Varmem var lige før frokosten ret så heftig, så det gjaldt om at finde et skyggefuldt sted til indtagelse af den frokostpakke, Annette fra Night and Stay, havde bragt til os på busholdepladsen.
Senere gik turen til Sønderho Gamle Fuglekøje - som er et specielt Fanø fæmomen - dog med inspiration fra de frisiske øer i Holland og Belgien, samt England. Det er en kunstig sø, hvor vildænder trækkes til ved hjælp af tamænder.  Fuglene  lokkes med føde ind i tilstødende kanaler med net over, så de let kan indfages.  Den form for “jagt” er nu forbudt, men 3 af køjerne bevares for at vise, hvordan de så ud. 
Fra et fugletårn  var der udsigt over engen og vadehavet mod Esbjerg. Turen  ud til fuglekøjen gik gennem flad lynghede med både hedelyng, klokkelyng og mosebølle.  Jon fandt også Linnæa og Klokke-Ensian.
Egentlig var det meningen, at vi skulle vandre til Pælebjerg, men alle var ret så udmattede af varmen, så der blev taget en hurtig beslutning om at tage til Søren Jessens sand for at  bade. Bussen kørte til hotellet for at alle kunne hente badetøj og herefter til Fanø bad - et turistområde ud for Søren Jessens sand. Nogle  fandt hurtigt en  iskiosk inden turen gik til stranden. Søren Jessens sand er en sandtange, der hele tiden bliver større og større - så Fanø vokser så at sige hele tiden.  Nogle af os valgte at gå en tur med Jon i den grønne bræmme, der løb langs klitkanten.  Her var mange spændene planter, Torskemund, Krageklo, Strand-Fladbælg m.fl (se floralisten).
Efter strandturen var der afgang til hotellet, hvor dagen sluttede med aftensmad og hygge udenfor i den lune og lyse sommeraften.

Søndag
Turen gik efter den sædvanlige planteparade  til området ved Pælebjerg, Fanøs højeste punkt på 21 meter.  En vandretur på ca 1,5 time gav os et godt indblik i at Fanø er andet end fine brede sandstrande.  Vi startede ved søen med de smukke nøkkeroser, flydende vandaks. Nældens takvinge fløj smukt omkring og nogle ivrige fotografer skød løs.
Fra Pælebjerg nød vi den smukkeste udsigt, man kunne tænke sig.  Hvis ikke man i forvejen vidste, at Fanø er mere end vand og strand, så ville man opdage her, hvor varieret landskabet er med klitter, lynghede, klitplantage og også bunkers fra 2. verdenskrig, hvor Fanø var en del af Atlanterhavsvolden.  Varmen var kun lige begyndt, så temperaturen var til at have med at gøre.  Fuglene var begrænset - ikke lige højsæson, men vi fik dog set engpiber, måske hørt fyrremejse og fuglekonge.  Af planter var der bl.a. Klokkelyng, Hedelyng og Nyse-Røllike.
Turen sluttede i Nordby, hvor der var tid til at gå rundt på egen hånd. Som i Sønderho, er det et smukt syn med de velbevarede gamle huse, små stier og “Slippe”er,  der minder om Fanøs maritime storhedstid i 1800 tallet, før Esbjerg havn blev lavet.  Men Nordby er også en by, der lever i dag, med flere og flere tilflyttere, der har arbejde på fastlandet og som vil nyde den smukke natur.
Efter frokosten på havnen, stillede vi op i færgekøen, måtte vente 1 time inden turen gik direkte tilbage til Ringsted/Ølby - kun med et enkelt toiletstop.

 Alt i alt en oplevelses- og lærerig tur,  hvor der også var tid til socialt og hyggeligt samvær, trods coronatidens mange begrænsninger. - Ebba.

Se floraliste (PDF).

Se billeder fra turen.

 

Anden årstidstur til Allindelille Fredskov - Onsdag d. 10. juni 2020

20 glade medlemmer mødtes i det herligste sommervejr på på p-pladsen ved Haraldsted Forsamlingshus. Endelig naturtur igen.  

Turen gik højre om forbi "Morten Langes Hus" (som havde fået flot nyt stråtag) hvor vi nød synet af det rige blomsterflor, især de mange Mælkeurter. Der var både blå og rødlige. Længere fremme så vi to små skud af Læge-Stenfrø, som ikke er almindelig i skoven. Vi gik gennem "Anemonestedet" og over den lille bro der krydser Storkemosen. Der var blomstrende Gul Iris, Krybende Baldrian og Billebo-Klaseskærm.  

Ved Småskiftesø kunne vi se mange Hvidgul Skovlilje, enkelte Skov-Hullæbe og en del blomstrende Flueblomst, men ingen rigtig tæt på stien. Uden kikkert var det ikke meget at se.

Vi holdt en lille pause ved bænken og hørte her ravnen i den nordlige ende af skoven. 

En dejlig start efter Corona-nedlukningen. - Jon

 Se billeder fra turen.


Blomster i reservatet - Søndag d. 21. juni 2020

Ikke alle var enige om, hvilken dag det var blomsternes dag. Så for ikke at skuffe de, der ikke bemærkede ændringen, blev der en ekstra tur denne dag. Jon var turleder, men såvel Inge Ambus som Dagbladet var også blandt de godt 20 deltagere. Vi fik et antal historier og skrøner af Jon om lidtt af hvert. Selv om det var en blomster dag havde vi også fornøjelsen af et svanepar med 5 unger, 4 tårnfalkeunger og fiskeørn. - John

Se billeder fra turen.


2019 - 2020

Ringsted Å - Årstidstur 1- Helgoland - Hønsehalsskoven - Saltholm - Årstidstur 2Ø-tur - Sydfyn - Avnø - Lille Vildmose - Julehygge - Pantanal - Generalforsamling

 


Generalforsamling - 5. februar 2020

Der var god tilslutning (29) til årets generalforsamling. Efter selve generalforsamlingen, hvor Alice Thornsen blev valgt ind i bestyrelsen, idet Lisbet Sahl ikke ønskede at genopstille, var der kaffe og chokoladekage. Herefter viste Jon og Jette billeder fra årets ture.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her (PDF).

Årets beretning kan ses her (PDF).

Regnskab for 2019 kan ses her (PDF).


Pantanal, Brasilien. Foredrag ved Jette Bjerregaard - 29. januar 2020

Der var fuldt hus (omkring 40 deltagere) til dette spændende foredrag om dyrelivet i Pantanal, der ligger i den centrale vestlige del af Brasilien nær grænsen til Bolivia og Paraguay. Pantanal er meget tyndt befolket og består af en mosaik af mange forskelligartede naturlandskaber, hvoraf størstedelen er privatejet jord. Her ligger verdens største vådområde på ca. 200.000 km², og er levested for et meget varieret dyreliv med jaguar, ozelot, kæmpeodder, tapir og kæmpemyresluger som de helt store trækplastre blandt pattedyrene. Det ekstremt rige fugleliv kan fremvise arter som f.eks. verdens største papegøje den truede og smukke hyacintara, nandu (struds), jabiru stork, farverige tukaner. Dertil en del forskellige isfugle, rovfugle og hejrer. Kaimaner (krokodilleart)  i utallige mængder.
Pantanal rummer generelt en fantastisk biodiversitet med ca. 3.500 arter af planter, 100 arter af pattedyr, 650 fuglearter og et væld af spændende krybdyr, padder, fisk og insekter. Best af alt, så er mange af dyrene lettere at få øje på end i de fleste andre områder, hvor de lever.


Jette kunne supplere foredraget om Pantanals dyreliv med imponerende billeder, fra deres fotosafari til området i september 2019.

 


Julehygge - 2. december 2019

Efter glögg og æbleskiver med tilbehør viste Jon billeder fra hans og Bodils tur til Seychellerne, hvor de havde haft en dejlig 5-dages tur. Det var spændende at se billeder herfra, det er jo nok ikke et sted, man kommer hver dag. Jette fulgte op med billeder fra globetrotternes kultur og naturtur til Georgien. Aftenen sluttede med kaffe, konfekt og småkager, så alle knap 30 deltagere var vist forsynede efter en hyggelig aften.


Fuglene i Lille Vildmose. Foredrag ved Ib Misfeldt - 6. november 2019

Til dette spændende og informative foredrag af Ib Misfeldt mødte ca. en fjerdedel af foreningens godt 100 medlemmer op. Vi fik gennemgået området med oplysninger og billeder om bevoksning, vandhuller, fugletårne, og hvordan man ellers kommer rundt i vildmosen. Er man lidt heldig møder man også de udsatte elge og krondyr. Rovfugle, vadefugle og småfugle, der kan træffes i Lille Vildmose, fik vi gennem Ib Misfeldts mange billeder også et godt indtryk af.
Det indsatte billede er fra Portland Mose.

Der var lidt køligt i lokalet, men det lunede lidt med den gode kaffe og kage.

 


Fugletur (med KFV) til Avnø - 13. oktober 2019

På årets sidste tur, hvor vejrudsigten ikke var for god mødte 18 deltagere op. Turen var i samarbejde med KFV, og selv om de fleste var fra MidtNatur, var der mindst 4, der kun var medlem af KFV. Selv om det var gråvejr holdt det tørt i de godt 4 timer turen varede. Vi startede med en tur op i tårnet, og gik efterfølgende mod uret rundt mod Lagunen, forbi Skydesøerne til Fugleskjulet og retur til Naturcentret i alt ca. 3 km. Med Arne Hastrup som guide fik vi meget at vide om trækfuglene, hvoraf mange kom fra Sibiriens tundra og var på vej mod Vadehavet i Danmark og Holland. Der kom mange store træk af Bramgæs og de fleste landede i området ved Klydesø. Vi gætter på et antal mellem 2 og 3 tusinde gæs. Efter frokost kørte en del hjem, mens nogle inden hjemturen tog et kig ud over Mulvig bugten. På vejen hjem mod Ringsted så vi nærmest sort sol af stære, der dels fløj og dels sad i lange baner på højspændingsledningerne.

Fra fuglelisten kan nævnes: Bramgås, Hvidklire, Lærke, Almindelig Ryle (i sommerdragt), Lille Kobbersneppe, Vibe, Fiskehejre, Havørn (på lang afstand), Skallesluger, Blishøne, Skarv, Knopsvane, Dværgryle, Strandhjejle, Knortegås, Tårnfalk, Grågås, Gråand, Pibeand. Spidsand, Krikand, Storspove, Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Gråkrage og Råge.

Se billeder fra turen.


Bustur til Fyn - 7. september 2019

Alle mødte til tiden, så 7:45 var der i strålende sol og 16 ºC afgang med Fladså Turist mod Fyn. Ugens vejrudsigt for lørdagen havde ikke været opmuntrende med bud på regnbyger, men dem så vi ikke noget til og havde i stedet sol og varme hele dagen. Efter et kort stop på Rønninge rasteplads før afgreningen mod Svendborg nåede vi Brændegård Søen 9:50.  I løbet af den halve time vi havde til rådighed der, så vi 2 havørne, rørhøg, musvåger, viber, stære, krikænder, blishøns, svaner, skeand samt en hel del andre ande- og vadefugle. Tranerne som vi efter Jon og Bodils oplæg havde sat næserne op efter, så vi desværre ikke noget til.

Svanninge Bakker nåede vi herefter frem til og fik en dejlig tur fra 11 - 12:45. Turen her var på ca. 2,5 km. og bød på udsigter, ned- og opstigninger og gav appetit til frokosten, der blev indtaget på en motion- og legeplads ved Gåsebjerg Sand.

Fra parkeringspladsen på Nyborgvej nåede vi Svanninge Bjerge. Netop som vi steg ud af bussen cirklede en havørn tæt over os. Først gik turen op på Lerbjerg (126 m.o.h.), hvor vi atter fik en imponerende udsigt til de omkringliggende øer. De, der havde kaffe til overs, nød den her. Den røde rute på godt 3 km. bød også her på op- og nedture, man skulle jo gerne fornemme "bjergene".

Hjemturen blev herefter ca. 15:30 påbegyndt, idet vi kørte til Gudme for at se resterne efter Gudmefyrstens Hal. Den var fra 300-tallet, så der var ikke meget tilbage, men der er i nyere tid fundet mange værdifulde metaller og smykker her.

Fra Bakkernes floraliste kan nævnes: Skovhullæbe, Engelsød, Mangeløv, Gyvel, Glansbladet Hæg og Almindelig Kongepen. Ved frokoststedet var der Skovranke. Fra Bjergene kan vi nævne: Klatrende Lærkespore, Bidende Pileurt, Brombær, Fingerbøl, Skovsyre, Ru Svinemælk, Lugtløs Kamille og Majblomst. Ved Gudme så vi Gul Reseda.

Efter en dejlig tur nåede vi atter Ringsted ved 18-tiden. Stor tak til turlederne for planlægningen og det flotte efterårsvejr. - John.

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Horsens Fjord - 16. - 18. august 2019

Fredag d. 16. august 2019 

Fredag morgen stod ni Natur-Øst folk klar til at tage på årets ø-tur sammen med MidtNatur.Telefonen ringede, hvor var vi? På Køge Station, nå da, bussen holdt på Ølby Station. Hurtigt nåede den dog frem til os, og vi kom af sted med lidt forsinkelse.

Vejret var gråt, men regnen skulle ikke nå os denne dag. Sådan så det derimod ikke ud de næste dage, men vores medlemmer er ikke pivede, og vi måtte bare gøre vort bedste for at få det hele til at glide.

Efter et stop på Kildebbjerg rasteplads nåede vi Snaptun. Færgen så lille ud, vi fyldte det hele, sejltid: 5 minutter, og på Hjarnø kom vi i land med lidt besvær. Vi kørte direkte til frokoststedet, spiste den medbragte mad og startede den forudbestemte vandretur. Der kom vi forbi vinmarken, 4000 kvadratmeter, 1200 vinstokke. Ved vejen var der sat vin frem til køb, 100 kr for en flaske, 3 flasker til 200 kr.  Men mange havde ikke lyst til at slæbe på vinen på vandreturen, så kun få flasker blev købt. 11 beboere dyrker denne mark i fællesskab.

Turen gik videre. Undervejs sås der på planter, Strand-Malurt i mængde dannede grå tæpper, Ager-Svinemælk, Kær-Svinemælk, Danmarks højeste urt, 2,5 m kan den blive, Strand-Asters, Strand-Gåsefod, Strand-Sennep, Strand-Kål, Strand-Trehage, Mark-Hindeknæ og efter at have passeret Odden kom vi til et ret stort område med Kveller eller Salturt, som den også hedder. Der var også fugle: havterne (yngler i en koloni på stedet), toppet skallesluger, strandskader, edderfugle og mange sølvmåger.

 På vores vej rundt kom vi også til et sted, hvor der har været mange skibssætninger  fra vikingetiden, Kalvestenene kaldes de. Nu er der rester af 8-10 af dem tilbage. Stedet er undersøgt af Nationalmuseet og fredet.

    Sidst på ruten nåede vi Hjarnøs lille søde kirke (den næstmindste i landet). Heldigvis var den åben. Uden for kirkegården blev der fundet en lille død træløber. Den blev ivrigt fotograferet.

Nu skulle vi tilbage med færgen. Og det blev lettere sagt end gjort. Vores bus var stor og lang, og for at komme ombord skulle vi lave et højresving. Det krævede stor tålmodighed for vores chauffør, Kim, og personalet på færgen. De arbejdede begge roligt og fattet, blev ved med at prøve forskellige muligheder, lidt til den ene side, lidt frem, osv. Efter 1/2 times tid lykkedes det (med en lille bule i tilgift). Der var lang kø af biler, der skulle med færgen i Snaptun, da vi endelig kørte i land.

Næste stop var Boller Slotshave, som nok var et besøg værd med sin fine rosenhave og den japanske afdeling. Her blev der også kikket på træer og buske, nogle af dem indførte og sjældne. Selve slottet er bygget om til ejerlejligheder, så der kunne vi naturligvis ikke komme.

Trætte nåede vi Skanderborghus, hvor vi skulle bo i to nætter. Middagen blev indtaget, og der var nok også nogle, der nød en kop kaffe i vestibulen. -Karen Margrethe

 

Lørdag d. 17. august 2019

Vejret så ikke lovende ud – massiv regn hele dagen. Dagsplanen måtte ændres, så der blev et hotelstop midt på dagen til frokost og tøjskrift.

Efter morgenmaden på hotellet blev planterne fra Hjarnø og Boller fremvist på bardisken i kælderen (god arbejdshøjde) og kort efter kørte vi mod Brigsted, hvorfra vi skulle vade til Vorsø. 33 af os trodsede regn og tidevand og skiftede til vademundering. De øvrige kørte med bussen til Øm Kloster imens.  En stor oplevelse – siges det!

Regnen var dog næsten stoppet og vandstanden lav (5-10 cm), så det gik ganske nemt ud over det Østjyske Vadehav. Vandet var lidt koldt, men det var OK. Nær Vorsø måtte vi forcere nogle huller med lidt dybere vand.

Velankomne til Vorsø skiftede vi – i tørvejr –  til vandretøj. Jens Gregersen – den ene af øens 2 faste beboere – ­­kom os i møde. Jens førte os ind til sin pragtfuldt beliggende bolig midt på øen. På vejen viste han os mindestenen for Herluf Vinge (som fredede øen i 1929), øens ældste egetræ, skarve-reder, tilgroede marker og kæmpestore eksemplarer af Skov-Hullæbe. Den lokale havørneunge svævede lige hen over skoven, for at tage os nærmere i øjesyn. Nær huset voksede en flot Småbladet Lind, som stammede fra  Ormø i Sydsjælland. Det faste transportmiddel til fastlandet – traktoren – stod parkeret midt på gårdspladsen. 

Efter lidt information om øen gik vi en tur i Vesterskoven, en rigtig urskov med væltede træer på kryds og tværs. Vi gik forbi en masse flotte store Læge-Alant og nogle store ranunkelblade med hår på bladstilken. Det viste sig efterfølgende at være den sjældne, østjyske plante Uldbladet Ranunkel. Til sidst stod vi lige under øens store ørnerede, et betagende syn - selv uden beboerne. Herfra gik det tilbage til Vorsøgård, hvor Jens afsluttede turen med at forære foreningen sin bog om Vorsø – signeret. Vi så også en lille udstilling med Jens’ smukke fugletegninger.

Vadeturen til fastlandet foregik i gåsegang og i noget højere vandstand, men alle kom helskindede over til Brigsted. Den lovede regn havde vi ikke set meget til på turen. Bussen kom 12.30 og kørte os til hotellet, hvor tørt tøj og madpakker gjorde lykke. Vi fik hele kælderetagen som spisesal.

Kl. 14.30 kørte vi mod Alrø. Vi holdt en lille stund lige efter dæmningen og så på fuglene ved Pollerne. Og så var der ellers kaffe og lækker lagkage på Alrø Traktørsted.

Turen blev afsluttet med et lille stop – i solskin – ved Egehoved.  - Jon

 

Søndag d. 18. august 2019 

Vi startede med morgenmad kl 7.30 - en halv time længere til at sove i.

Dagen var reserveret nordsiden af Horsens Fjord hvor vi havde valgt at besøge Sondrup Skov, hvis højeste punkt er 72 m.  

Ad snørklede veje, der var lidt besværlige for bussen, nåede vi Sondrup, og så gik turen til Sondrup Plantage, hvor vi vandrede gennem en meget velduftende, halvvåd plantage op til et det høje punkt med fin udsigt over Horsens Fjord. Vi kunne se Alrø og et glimt af Vorsø, men Hjarnø lå i skjul af Alrø. Vi så bl.a de mange gamle egetræer, bregner og korbær.

De første træer i plantagen blev plantet i 1882 på det, der tidligere var kendt som Sandbjerge, store lyngdækkede og sandede bakker, hvor der førhen græssede får. Den 110 hektar store plantage ejes og drives stadig af det selskab, der blev stiftet i 1882, Sondrup Beplantningsselskab. Selskabets 722 anparter er fordelt på ca. 430 personer, og uanset antallet af anparter har man kun én stemme.

Herefter kørte bussen os til Horsens Nørrestrand, hvor vi indtog frokosten ved fugletårnet. 

Nørrestrand er en 3 km lang og 400-500 m bred ferskvandssø i den nordlige udkant af Horsens, med et areal på 132 ha. Nørrestrand er en fjordarm af Horsens Fjord, som den er forbundet med gennem det smalle Stensballe Sund. Indtil 1915 var Nørrestrand en brakvandssø, men en sluse ved Sundbroen gjorde Nørrestrand fersk. Søen, der er omgivet af rørskove, enge og krat, er delt i to dele af halvøerne Loddentot og Lindskov Knude. 

Søen og dens omgivelser, et areal på 390 ha blev fredet i 1983. Den har et rigt fugleliv og en varieret flora med bl.a syv forskellige orkidé-arter, som vi dog ikke så meget til på grund af årstiden.

 Minsandten om vi ikke fik set hele 2 fiskeørne, udover svaleklire, rørhøg, toppet lappedykker og blishøns.  Af planter så vi bl.a Almindelig Agermåne, Lådden Dueurt og Lyse-Siv.

Vejret var nogenlunde, overskyet men dog ikke regnvejr.

Det var det til gengæld da vi nåede Grejsdal Stien, hvor vi blev sat af og gik en ca 1,5 times lang gåtur ad bakkede stier til Brandbjerg Højskole. Fantastisk flot gåtur omend den var lidt anstrengende med stigninger og fald.  Vi så bl.a. Elfenbens-Padderok.

Ikke alle ville med på gåturen, de kørte så med bussen til Brandbjerg Højskole, hvor vi alle mødtes.  Herefter fortsatte bussen til hhv Ringsted og Køge, og turen vare slut. 

Det virkede som om alle følte, de havde haft en fantastisk tur.  

I bussen hjem blev der trukket lod om Jens Gregersens bog - den lykkelige vinder blev Hans Knudsen. - Ebba

Se floraliste fra Hjarnø.   Se floraliste fra Vorsø.  Se floraliste fra Alrø.

Se fugleliste fra turen.

Se billeder fra turen.


Anden årstidstur til Tamosen - 26. juni 2019

Efter et par dages hedebølge mødtes 8 motiverede deltagere i en behagelig temperatur med frisk vind til den sædvanlige tur gennem skoven, langs søen til Susåen videre til fugleskjulet og retur til parkeringspladsen.
Gennem skoven så vi bl.a. på de gamle udgåede træer og træer mærket med et Z der så vidt vides betyder at de er bevaringsværdige. Vi så også efter Ramsløg men deres tid var forbi.
Ved Susåen så vi ustyrlige mængder af Nældesilke (har aldrig set så mange før). Videre mod fugleskjulet gik en Gøg på en nyslået græsmark formodentligt efter insekter.
Efter en tur i fugleskjulet med kaffepause gik turen tilbage til parkeringspladsen som vi nåede kl. 20.15

På fugle listen kan nævnes: Tårnfalk, Landsvale, Solsort, Ringdue, Gråkrage, Musvit, Rødhals, Munk, Bogfinke, Tornsanger, Løvsanger, Knopsvane, Blishøne, Troldand, Gråand, Grågås, Toppet Lappedykker, Rødben, Gøg, Hvid Vipstjert og Musvåge.

På flora listen kan nævnes: Alm. Bjørneklo, Hulsvøb, Haremad, Hvid Okseøje, Gul og Hvid Snerre, Burresnerre, Bingelurt, Stinkende Storkenæb, Nældesilke, Græsbladet Fladstjerne, Aften-Pragtstjerne, Blæresmælde, Korn valmue, Løgkarse, Alm. Mjødurt, Feber-Nillikerod, Hare-Kløver, Sneglebælg, Muse-Vikke, Tofrøet Vikke, Kællingtand, Alm. Katost, Prikbladet Perikon, Læge- Oksetunge, Skov- galtetand, Liden Skjalder, Baldrian, Ensidig Klokke, Hjortetrøst, Eng- Brandbæger og Skovløg.

- Poul Erik 

Se billeder fra turen.

 


Tur til Saltholm 21. juni 2019

Bestemt af kapaciteten på de to mindre både, der skulle fragte os til Saltholm,  var der desværre kun mulighed for 25 deltagere.  Der var således en del på venteliste, men de får forhåbentlig chancen en anden gang. 8:15 gik bussen fra Ringsted til Kastrup, og her var der tid til at nyde havnen i sol indtil afgang mod Saltholm. Sejlturen tog godt en halv time, og vi ankom ca. 10:30. Fint vejr det meste af dagen med en hel del sol og kun en enkelt lille byge lige før hjemturen.

Jon havde planlagt en 5 km. rundtur, men da restriktionerne af hensyn til fuglene stadig var i kraft (til 15. juli), kunne den ikke gennemføres, men vi fik alligevel en fin tur på den nordlige del af Saltholm. En hel del tid blev brugt på at lede efter den sjældne Blå Iris. Jon fandt omsider bladene fra den, men ingen blomster. (Vi hørte senere af Skipper, at den nu var afblomstret).

I myldretidstrafikken gik det ved 16-tiden atter mod Ringsted.

Man kan arrangere en tur derover med minimum 6 personer a 200 kr. t/r.

Fra fuglelisten kan nævnes: Bramgæs med gæslinger (mange), Fiskehejre, Hættemåge, Svartbag, Stormmåge, Sildemåge, Rødben, Svaler (by-, land- og dige-), Mursejler, Sortklire, Hvidklire, Grågæs, Knortegæs, Stor Præstekrave, Strandskade, Engpiber, Storspove, Gærdesanger, Dværgterne, Vibe, Lærke, Gråkrage og sikkert en del flere.

Floralisten var også omfattende, her er et udpluk: Strand-Karse (i store mængder), Vild Kørvel, Krybende Potentil, Alm. Bulmeurt, Pindsvin-Kartebolle, Rød Kveller, Strand-Gåsefod, Skov-Løg, Rødtop, Mark-Hindeknæ, Sandkryb, Liden Tusindgylden, Horse-Tidsel, Rød Gåsefod, Strand-Kogleaks, Gærde-Kørvel, Kruset Skræppe, Alm. Torskemund og Blå Iris (dog kun bladene).

En fin midsommertur på denne årets længste dag til natur-oasen Saltholm. - John

Se Jons komplette floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

 


Tur til Hønsehalsskoven (Tuse Næs) - Torsdag d. 6. juni 2019

Efter ankomst til Hønsehalsskoven bød Finn Bjerregaard de 10 deltagere velkommen. Han fortalte om området, som man mener er et dødislandskab. De mange bakker består af lag af kalkholdigt grus og sand. Her er relativt uspolerede enge, kær- og overdrevsskrænter med plantesamfund, som i dag er sjældne pga. dræning, gødskning, pesticider, opdyrkning og tilgroning. På engen ned mod Udby Vig vokser sjældne orkideer, heriblandt Hvidgul Gøgeurt og Tætblomstret Trådspore.
Området er fredet, og  Natura 2000 beskyttelsesområde.


Herefter tog torden og regn fat, så resten af turen i det spændende område blev præget af regnen. Inde i skoven fandt vi den gamle brønd, hvis historie rækker helt tilbage i oldtiden som helligkilde. I dag er det kreaturerne, der nyder godt af det gode vand.
Referentens noter kig lidt i opløsning af regnen, men lidt fra floralisten kan da tydes f.eks.:
Druehyld, Skovsalat, Kæmpe Knippe Sporesvamp, Plettet Gøgeurt, Kærtidsel, Trevlekrone, Kær-Fladstjerne, Tvebo Baldrian, Gåsepotentil, Eng-Nellikerod, Eng-Forglemmigej, Vinget Perikon og Vellugtende Guldaks.

Efter et par timer havde vi fået nok (alle var vist noget våde), og vendte efter tak til Finn næsen hjemover.

Hele området var spændende og nok en ny tur værd (i tørvejr). - John

Se billeder fra turen.


Helgoland og Nordtyskland - Onsdag d. 29. maj - Lørdag d. 1. juni 2019

Onsdag d. 29 maj

Solen skinnede da vi mødtes på Ringsted station for at tage til Sydslesvig og Helgoland. Det tegnede godt!

5 minutter før planlagt var vi klar til afgang kunne vores chauffør Per starte bussen og efter at have samlet de sidste deltagere op i Sorø fortsatte turen sydpå.

Der blev holdt et kort toiletstop på Kildebjerg og et lidt længere ved Oksekjær. Det sidste sted var der tid til at gå lidt rundt i områder og her blev gjort de første fugleobservationer (bl.a. munk og løvsanger) til den fugleliste Jon havde delt ud.

Efter at have passeret grænsen gik turen mod Nordstrand, hvor vi på en p-plads på dæmningen spiste vores frokost og derefter kørte lidt tilbage til en fuglerig sø. Her så vi bl.a. grågæs, gravænder, taffeland og blåhals.

 

Næste punkt på dagens program var Friedrichstadt, Tysklands svar på Amsterdam med kanaler og gavlvendte huse, hvor der først var tid til at bese byen og måske få en is. Kl. 16 var der arrangeret kanalrundfart, hvor en meget vidende og vittig bådfører underholdt os på dansk.

Efter en sidste køretur nåede vi dagens sidste stop - vandrehjemmet i Tönning, hvor vi blev indlogeret for de kommende dage.

Vi fik tildelt et lokale, som var vores under resten af opholdet og hvor vi indtog aftensmaden, der sluttede med en speciel grøn gelédessert uden megen smag… Herefter gik nogle en aftentur i byen og andre blev bare og hyggede sig inden køjesengene kaldte. - Bodil

 

Torsdag d. 30. maj

Vejrudsigten for denne dag havde været ret dårlig med udsigt til regn og blæst, det var jo ikke det mest spændende for vores tur til Helgoland, men heldigvis gik det ikke sådant. En del blæst, og kun lidt regn på over til Helgoland.
Morgenmad kl. 7:00, og planteparade 8-8:15, hvorefter der var busafgang til Büsum, som vi nåede kl. 9. Der var mange andre end os, der skulle til Helgoland, men det var jo også starten på Kr. Himmelfartsferien.
Sejlturen i Funny Girl tog 2½ time og trods lidt vippen klarede de fleste det vist uden søsyge. Den sidste del til øen gik i mindre både. (Måske for at beskæftige nogle, for der er ellers en rigtig havn med kaj).
Hovedøen er 1 km² og den mindre Düne 0,7 km². Den er meget turistet med (dyre) hoteller og ferielejligheder. Byen ligger i 2 etager med elevator mellem de 2 dele. De fleste tog dog trappen op, og nød udsigten til Düne undervejs.

Med knap 4 timers ophold var der god tid til en fin tur øen rundt langs klippekanten. De færreste havde vist regnet med at komme så tæt på de ynglende suler, der lå lige på den anden side af rækværket. Blæsten gjorde, at fuglene blot svævede stille foran os. Ud over suler var der rider, lomvier og nogle få alke. Jon fandt også en del spændende planter. I kikkerten kunne ses, at der var mange sæler på stranden på Düne. Der er en shuttle færge derover, men det rakte vores ophold ikke til.

Helgoland er toldfrit område, men der var vist ikke nogen, der fik tid til indkøb.

Kl. 16 gik det atter hjemad, og vi nåede aftensmaden på vandrehjemmet, der havde været så venlige at holde maden varm til vi nåede hjem (19:15). - John

 

Fredag d. 31. maj

Dagen startede kl. 7.30 med morgenmad, derefter planteparade kl. 8.45 og afgang kl. 9.00 mod storkebyen Bergenhusen.  I bussen fortalte Jette om storkene i byen - man havde simpelt hen lavet storkereder for at tiltrække dem, da man havde masser af fødemuligheder lige rundt om, så den plan viste sig at være god. I dag er der ca. 20 reder med storke i byen. 

Vi fik sandelig syn for sagen, da vi ankom til Bergenhusen - overalt stak de efterhånden store ungers sorte næb og dunede hoveder op af rederne, mens den “voksne” spejdede ud over byen. En enkelt rede havde hele 4 unger, der på skift rejste sig og bredte vingerne lidt ud, uden dog at forsøge at flyve.

Bergenhusen var i øvrigt en smuk by med gamle velholdte huse hvor det slesvig- holstenske blå, hvid og røde flag vajede overalt i vejsiderne. 

Efter en times tid fortsatte turen til Dannevirke. Bodil fortalte lidt om Dannevirkes historie i bussen så vi var velforberedte, da vi nåede museet, hvor vi blev sat af. Vi gik langs Dannevirke volden til skanse 14 en skanse - bygget til 2. slesviske krig 1864 og nu rekonstruereret. Enkelte steder stod den gamle munkestensmur, Valdemarsmuren fra 1200 tallet frem - ellers virkede det som en stor græsvold.  Let at forestille sig Dannevirke som fæstningværk i vikingetiden. Hærvejen blev kontrolleret vha. Dannevirkes port, der for godt 10 år siden blev opdaget lige overfor hvor museet ligger i dag. Muren ligger på det smalleste sted af det der dengang også var Jylland. Muren gik 35 km fra Slien til marskområderne vestpå ved Treene og Eideren. Det var en vigtig placering også for trafikken mellem Nordsøen og Østersøen, da man kunne sejle op ad floderne, og i ly af Dannevirke transportere varer tværs over ladet. Man sparede hele den lange tur omkring Jylland. 

Herefter gik turen til Hedeby/på tysk Haithabu. Bodil fortalte i bussen om byens betydning: Hedeby omtales første gang i i skriftlige kilder i 804. Den blev tidens vigtigste by for handel og også samlingssted for flåden. Havnen lå beskyttet i noret og da man byggede den 1.3 km lange og over 10 m høje vold omkring byen var man også sikret mod land. Byen har rummet op til 2000 mennesker og der var en livlig handel og meget håndværk. F eks var der snedkere, tømrere, pottemagere, bådebyggere. Man har fundet en glasovn, så man har lavet glasperler. Der har været kunsthåndværkere, så der er blevet lavet smykker – og nordens første mønter er lavet i Hedeby. Byen nedbrændte i 1066 for aldrig mere at blive genopbygget – den nye by blev bygget på den anden side af Slien – det nuværende Slesvig.

 

Volden rundt Hedeby

Vi nåede museet kl. ca. 12.00 - startede med at spise frokost på borde og bænke i området. Efter at have fået udleveret billetter til museet, delte vi os i 2 grupper - den ene gik rundturen omkring Haddeby Nor (Hedeby Nor) på ca. 5,5 km, den anden gik tur på toppen af Hedebys ringvold, og til de rekonstruerede Hedebyhuse ved vandet.  Interessant at se, hvordan vikingerne havde boet i lerklinede huse med lerovne, hævede “senge” med skind direkte på brædder, og en lille opdyrket have omkring huset der var afgrænset af hegn i pileflet.

Der blev set en enkelt nilgås, en fiskehejre og et par skarver samt en del sangfugle, bl.a. tornsanger, munk og bogfinke.  Der var smukke engområder med ranunkel og en del græssende får.

 

De 2 hold passerede lige hinanden efter Hedebyhusene, hvor det andet hold fortsatte over en bro og videre rundt om Haddeby Nor. Noget af vejen var med noget anstrengende op- og nedstigninger, noget af turen gik langs vejen, men med en meget smuk natur. Der blev ser et par majgøgeurter og canadagæs.

 

 

Mange mødtes derefter på museets cafe, nogle gik ind på museet om Hedeby.  Meget interessant med et stort vikingeskib, beskrivelser af handelsvejene fra Trene til Slien, og aktiviteterne i Hedeby med smykker, mønter, pottemageri etc.

 

Kirken på Holm

Kl. 16.45 var der afgang mod Schleswig by. Her besøgte vi Holm en lille tidligere ø med meget gamle huse, små og med gavlen mod gaden.  Vi besøgte også et tidligere nonnekloster fra 1200 tallet, St. Johannis Kloster, det bedst bevarede middelalder klosterkompleks i Slesvig-Holsten. Det har efter reformationen fungeret som adeligt jomfrukloster til den slesvig-holstenske adels ugifte døtre. I dag er det almindelige udlejningsboliger. Vi så også klostrets bibelske have med mange urter, figentræer, oliventræer bl.a.

 

Kl. 18.15 sluttede turen på Holm - nu var det spisetid. Vi kørte til Wikingturm Restaurant - en meget fin restaurant på 26 etage med flot udsigt over Slien, Gottorp Slot og Schleswig by. Midtnatur bød på en lækker middag med et glas vin eller øl - flottere afslutning på dagen kunne man ikke tænke sig.  Det blev bemærket, at når man sad på toilettet kunne man nyde en flot udsigt til Gottorp Slot😊 -Ebba

 

 

Lørdag d. 1. juni

Turens sidste dag – årets første officielle sommerdag - gråvejr.

Farvel til Tønning Vandrerhjem efter morgenmad og laaang planteparade leveret af Jon i sædvanlig kompetent og gemytlig stil.

Bussen læsset forneden og foroven – af sted til tiden med kurs mod vest - småsøvnig stemning.

Solen slipper igennem skydækket – grønne vidder, vindmøller, får, ungkvæg - våde engdrag farvet i gule og lyserøde toner af vandranunkel og trevlekrone – blandet skovvækst hist og pist – vejen der bare fortsætter ud mod vest …

Vi når frem til Vesterhavet, der holdes i skak bag mægtige diger, og Ejderen, der bred og mægtig glider mod havet. Hvor de mødes, troner det gigantiske sluseværk Eidersperrwerk bygget (1967 – 1973) - efter en oversvømmelse i 1962, hvor de ødelæggende vandmasser trængte helt frem til Rendsborg.

Nye livsbetingelser er skabt – på slusen stortrives havterner og hættemåger i tætte kolonier med havternerne som de uforfærdede vogtere af området, der angriber alt og alle med både næb og klatter. Hættemågerne tager det lidt mere med ro og kigger efter de små dunede, brun- og sortplettede unger, som dukker op alle vegne, når først man har set det.

Turen fortsætter langs dæmningen mod nord til Katinger Watt Naturzemtrum – en herlig lille oase med naturoplevelser og -opgaver for børn og voksne og kaffe på kanden. En lille vandring fører ad en fin og afskærmet sti med fortællinger om insekter og blomster til fugleskjule med kig til ferskvandssø til den ene side og saltvandssø til den anden. Livlig fuglelebend – havørn, grågås med gæslinger, klyde, strandskade, tornirisk m.fl.

Videre gennem landskab, der er fladt og frodigt med store velbjærgede gårde og kirkespir, der rager op. Vi gør holdt ved Roter Haugbarg (Røde hø-bjerg) (Røde - muligvis fordi den tidligere ikke var kalket) – den største og flotteste af alle gårdene med et formidabelt stråtag, bygget med grundplan som et kvadrat og med små 20 meter til lønningen – porten så stor og høj, at hølæsset kunne køres direkte ind i loen, som befandt sig i midten af huset omkranset af beboelse, staldbygninger m.m. Nu udstillingsbygning og restaurant, hvor kaffe og lækker, men meget rigelig kage indtages.

Mætte af kager og indtryk overlader vi ansvaret for hjemtransport til vores gode chauffør, mens vi kan småsove og småsnakke og ind imellem i fællesskab konstatere, at vi har set eller hørt i alt 95 fuglearter!

Kl. 19.00 lander vi planmæssigt i Ringsted efter først at have sat et hold af i Slagelse og dernæst i Sorø.

TAK FOR EN HERLIG TUR TIL TURLEDERE OG CHAUFFØR OG FOR GODT SELSKAB TIL ALLE! - Gertie

 --------------------

Se floraliste fra turen her.

Se fugleliste fra turen her.

Se billedgalleri fra turen her.


Første årstidstur til Suserup Skov og Tamosen - Onsdag d. 24. april 2019

På denne dejlige aften hvor vi startede med 17 graders varme fik de 13 deltagere, der var mødt op en dejlig tur. Først gik turen gennem Suserup Skov ned til Tystrup Sø, der var nogle gamle træer der ikke havde klaret stormen dagen før. Derefter gik turen langs søen til Susåen og videre til fugleskjulet, hvor der blev holdt pause.
Videre gik turen til udgangspunktet hvor vi sluttede kl. 20.10

På florasiden kan nævnes trods mangel på ekspertviden: Gul og Hvid Anemone, Vedben-Ærenpris, Storkronet-Ærenpris, Løgkarse, Græsbladet- Fladstjerne, Hulrodet Lærkespore, Ramsløg, Ager-Stedmoderblomst, Vår-Gæslingeblomst, Hyrdetaske, Alm. Brandbæger, Eng-Kabbeleje, Slåen i blomst.

Af fugle var der mange bl.a. Stær, Tårnfalk (på rede), Gransanger, Tornsanger, Løvsanger, Halemejse, Musvit, Blåmejse, sangdrossel, Toppet Lappedykker, Gråand, Grågås, Skeand, Troldand, Krikand, Pibeand, Gravand, Knopsvane, Vibe, Landsvale, Isfugl og turens højdepunkt en Fiskeørn der kredsede over Suså området.

Poul Erik  

 


Vandretur langs Ringsted Å - Torsdag d. 11. april 2019

Årets første tur gik langs Ringsted Å fra Korsevænget til Høm Mølle. 12 deltagere fik en fin tur på denne kølige forårsaften, hvor solen dog forsøgte at lune os lidt.
Af noterede fugle kan nævnes: Rørhøg, Grågås, Gråand, Blishøne, Gransanger og Jernspurv.
Med deltagernes og Jons sans for detaljer voksede floralisten, og kunne byde på: Storkronet Ærenpris, Rød Hestehov, Følfod, Lodden Dueurt, Vorterod, Ager-Padderok, Rørgræs, Hvid Anemone, Solbær, Hæg, Krat-Viol, Hulrodet Lærkespore (hvide og røde), Dansk Arum, Mark-Frytle, Nikkende-Star, Top-Star, Slåen (der endnu ikke var i blomst), Roset-Springklap, Rød Tvetand, Krybende Potentil, Vår-Gæslingeblomst, Hyrdetaske og Vedben-Ærenpris.

Vi vendte ved Høm Mølle, hvor der var masser af vand, og Jette så vist endda en Vandstær. - John

Se billeder fra turen.2018 - 2019

Kulebjerg - Årstidstur 1 - Gundsømagle Sø - Tuse Enge - Falster - Årstidstur 2 - Store Åmose - Samsø - Sønderjylland - Årstidstur 3 - Flagermus-tur - Fugletur - Island Foredrag - Julehygge - Afrika Foredrag - Generalforsamling


Generalforsamling - Mandag 4. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen kan ses her (PDF)

Formandens beretning kan ses her (PDF)

Regnskab for 2018 kan ses her (PDF)

 

 

 


Indtryk fra Afrika v. Jette og John - Onsdag d. 16. januar 2019

 

Foreningens årlige lysbilledforedrag med vores to dygtige naturfotografer Jette og John havde 27 deltagere. Denne gang gjaldt det billeder fra ture til Afrika især Namibia, Sydafrika og Kenya.

Namibia havde været særlig spændende, ikke mindst pga. de store ørkener, megen natur og ganske få mennesker, kun 2 mill. i det kæmpestore land. Landet har lidt under regnmangel i mange år og derfor er der lavet kunstige søer, ved at man har lavet grundvandsboringer ned til over 100 meter. Ved de søer kommer dyrene for at drikke, og der var der mange fine fotos derfra. Rigtig mange forskellige antiloper og hjortetyper, zebraer, store grupper af elefanter mm. Jette fortalte bl.a. at zebraer fødes sorte og at løverne kunne finde på at bruge safaribilerne som skjul for at komme tættere på byttet.

Vi så mange forskellige fugle - isfugle, hejrer, solfugle, trapper, biæder, væverfugle – ja idet hele taget utrolig mange skarpe og smukke billeder af de ofte farvestrålende fugle.

Også masaier var der billeder af – smukke mennesker i deres traditionelle farvestrålende dragter og smykker. Og landskabsfotos var der – fx af røde ørkener, af klippeområder i det nordlige Sydafrika og fra Victoria vandfaldet – og smukke morgen og aftenstemningsbilleder!

Tak for en rigtig dejlig aften! - Bodil

 

 


Julehygge - Torsdag d. 6. december 2018

28 af foreningens medlemmer deltog i årets jule-hyggemøde, der nu foregik i Kulturhuset. Vi startede med gløgg og æbleskiver. Derefter skulle John og Jette egentlig have vist billeder, men da de var blevet forhindret, blev det i stedet Jon, der så viste islandsbilleder fra sine forskellige ture i landet.

Herefter var der kaffe, småkager og guf. Bodil havde lavet en tipskupon til alle med relation til årets ture. Efter optælling af antal rigtige gæt, var vinderen Kirsten Steffensen, som fik overrakt præmien.

I Kulturhuset skal vi stille borde/stole op, når vi kommer og ligeledes rydde op og gøre rent efter os. Kaffe, gløgg og æbleskiver blev lavet i køkkenet på 1 sal, men der er heldigvis, en lille elevator så man ikke skal bære tingene op/ned - alligevel er der en del arbejde med det – Men rigtig mange deltog i oprydningen, så det gik rigtig fint. Tak for det!

Ref. Bodil Feilberg

 


Foredrag om Island v. Torben Rasmussen - Tirsdag d. 13. november 2018

Det programsatte novembermøde var ”Glæden ved Naturen” mandag d. 12.11 med Vicky Knudsen. Men Vicky meldte desværre afbud, så vi bad Torben Rasmussen om at fortælle om Island. Det kunne ikke lade sig gøre mandag, men tirsdag var OK. Ved hjælp af opslag på hjemmesiden, gentagne mails, telefonopkald og annonce i avisen lykkedes det at få budskabet ud, så ca. 40 medlemmer og ca. 30 ikke-medlemmer mødte op.

 

 

Torben lagde ud med at fortælle om sin egen tilgang til landet. Dernæst generelt om Island via et – med tape ophængt – landkort. Om starten som en lille vulkanø for 12 mio år siden, og om de utallige vulkanudbrud, der undertiden medførte død og ødelæggelse. Island vokser til stadighed med nogle cm om året – en fascinerende tanke! Dernæst hørte vi om de store erhverv i landet: Fiskeri, turisme og industri af den energitunge slags.

 

 

Så var tiden kommet til en række skønne billeder af naturen og mangfoldige eksempler på varme kilder med bademuligheder. Torben fortalte levende om landet. Han har den sjældne evne at besvare de spørgsmål med sidder med i hovedet – endnu inden de bliver stillet.

Under den lange pause var der lidt trængsel for at få kaffe og kage, men folk var tålmodige, så det gik fint.

Torben sluttede lysbillederne af med en række smukke billeder af islandske fugle. Endelig var der en række gode spørgsmål.

Det var vores første møde i Ringsted Kulturhus. Der var et stort arbejde med at slæbe stole op og ned, men med mange friville hænder gik også det fint. En dejlig aften, som gav nogle nye medlemmer. - Jon

 


Fugletur sammen med KFV - Søndag d. 7. oktober 2018

Efter nattens regn blev det en flot efterårsdag med masser af sol til de 13 deltagere. Turen gik til Gyrstinge Sø, der sammen med Haralsted Sø og Ringsted Å danner det største sammenhængende område i Ringsted kommune. I 2015 overtog kommunen søen, restaurerede til- og af-løb og sikrede dermed at vandet igen kan passere søen og videre til Ringsted Å. Ved afgræsning, rydning af pilekrat på søbredder m.v. er der skabt mulighed for bedre miljø for fisk og fugle.
Arne Hastrup var turguide, og han kunne ud over fuglene berette meget om området, da han var kommet der helt fra drengetiden af.
Turen startede ved Dæmningen og gik til Kyringe Holm, hvor nogle af bilerne var blevet parkeret. Turen blev således på godt 6 km.

Da Jon var forhindret i deltagelse får floralisten stå tom, men trods fraværet af havørnen kom der mange på fuglelisten:
Krikand, Almindelig Ryle, Taffeland, Troldand, Grrågås, Hættemåge, Hvinand, Lille Lappedykker, Toppet Lammedykker, Brushane, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre, Skarv, Vibe, Skovskade, Halemejse, Kvækerfinke, Stor Flagspætte, Knarand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Canadagås og et mindre træk af Musvåger.

En dejlig efterårstur - John

Se billeder fra turen.


Flagermus-tur ved Sorø Sø - Fredag d. 14. september 2018

På Sorø Torv mødte vi 17 deltagere vores guide Julie Dahl Møller og gik gennem Klosterporten ned i Akademihaven. Jon havde fra Naturfredningsforeningen lånt et antal ultralydsdetektorer, så mange selv kunne registrere lydene fra flagermusene. Julies udstyr var noget mere avanceret, da det også kunne optage og afspille i langsom hastighed. Hun startede med en introduktion til flagermusene og deres brug af ultralyd. Der er 17 arter i Danmark, og i hele verden er der omkring 1000 arter. Bestanden i Danmark er presset, da der mangler levesteder i form af gamle løvtræer med huller. De kan blive op til 30 år gamle og får kun én unge om året. Alle flagermus er totalfredede i Europa.

Allerede inden solnedgang så og hørte vi de første, som var de ret store brunflagermus (billedet ovenfor), der udsender ultralyd med en frekvens på godt 20 kHz. Der var livlig aktivitet især rundt omkring de store træer. Mange af os troede vist, at flagermus fangede insekterne med munden, men de bruger huden mellem bagbenene som fangstnet og spiser de indfangede insekter herfra.
Vi gik lidt omkring, og især nede ved søen registrerede vi de små Dværg- og Trold-flagermus. De bruger en noget højere frekvens på omkring 40-50 kHz, og er lidt svære at skelne fra hinanden. Det var nu så mørkt, at vi ikke kunne se dem, men Julie kunne lyse dem op med en kraftig lygte. Det lykkedes ikke at finde vandflagermus, der jager insekter tæt ved vandoverfladen.

En rigtig spændende og informativ aften. - John

Se billeder fra turen.


Tredje årstidstur til Humleore - 6. september 2018

Det var nærmest som en sommeraften med sol og varme på denne sidste årstidstur, hvor der var 11 deltagere. Turen var på godt 6 km. og tog 2½ time. Blomsterne var tydeligvis på retur, men ret mange benyttede den seneste tids regn til en fornyet opblomstring efter sommerens tørke.

Fra floralisten kan nævnes: Læge-Ærenpris, Almindelig Gyldenris, Mørk Kongelys, Hjortetrøst, Liden Klokke, Løgkarse, Småblomstret Balsamin, Almindelig Pengeurt, Hyrdetaske, Benved, Humle, Døvnælde, Hanespore Røn, Kæmpe Støvbold, Mangeblomstret Gåsefod, Skov-Viol, Tveskægget Ærenpris, Haremad, Sump-Evighedsblomst, Ager-Mynte og Gederams.
Nogle rådyr så vi også, men bortset fra lyde fra Ravn og Skovskade var fuglene meget stille. - John

 

Se billeder fra turen.


Sønderjylland - 1. - 2. september 2018

På denne årets første efterårsweekend var vi 35 deltagere til busturen, der gik til Als og Sønderjylland. Vejrguderne var med os, så begge dage var lune og med megen sol. Det medbragte regntøj blev der ikke brug for.

Lørdag
Turen til Als gik over Bøjden - Fynshav, og mens vi ventede på færgen var der mulighed for at se efter fugle i Bøjden Nor. Det kunne byde på: Skarv, Fiskehejre, Rødben, Hjejle, Gravand, Brushane m.fl. Engen var desuden helt rød af Salturt (=Kveller).
På Als startede vi med en tur på 3 km. i Nørreskoven. Her gik vi ad Fjordmosevej langs kysten på strandvolden forbi Fjordmosen og Troldsmosen til Fladbækvej. En utrolig flot kyststrækning ud mod Lillebælt, volden er bygget af havet og i vandhullerne bag den skulle den grønne løvfrø leve.
Bussen bragte os herefter nordpå til Mjels Sø. Frokosten blev indtaget inden vi fulgte stien nord om søen. Der var 3 km. til Mjels Vig, hvor bussen holdt, og de, der havde fået nok, tog den til Dyvik Havn. De fleste gik dog de 2 km. langs Mjels Vig til Dyvig Havn og indtog en fortjent is.
Dagen var ikke slut endnu, idet vi kørte sydover til Augustenborg og havde knap en time til at se slottet, parken og byens gamle huse.
Efter indkvartering på vandrehjemmet i Sønderborg og efterfølgende middag (flæskesteg og jordbærgrød med piskefløde !) var der hyggeaften med kaffe, kage og rødvin.
 

Fuglelisten fra dagens ture på Als omfattede bl.a.: Grågås, Svane, Gråand, Pibeand, Taffeland, Skeand, Lille Lappedykker, Grønbenet Rørhøne, Fiskehejre, Blishøne, Skarv og Troldand.

Planteparade for lørdagens høst, blev afholdt søndag morgen, og her kan nævnes: Bukketorn, Lodden Dueurt, Vand-Pileurt, Almindelig Bjørneklo, Prikbladet Perikon, Almindelig Røllike, Glat Hunderose, Skov-Galtetand, Almindelig Pimpinelle, Tykbladet Mælde, Strand-Arve, Gåsepotentil, Strand-Karse, Baltisk Strandsennep, Strand-Mælde, Strandkål, Almindelig Torskemund, Almindelig Sankthansurt, Strand-Limurt, Strand-Engelskgræs, Strand-Storkenæb, Kær-Fladbælg, Klæbrig Brandbæger, Rejnfan, Kær-Svinemælk, Almindelig Svinemælk, Ager-Svinemælk, Almindelig Mangeløv, Engelsød, Skov-Star, Vingevalnød, Ceder og som rosinen i pølseenden en snogeham.

Søndag
Efter at have tømt vandrehjemmets morgenbord (i hvert fald for rugbrød) gik vi et stykke af Gendarmstien fra Trillen udenom Vælddam til Høruphhav (ca. 2,6 km). Vælddam var nærmest udtørret, men fra fugletårnet fik vi set bl.a. Sortkrage, Islandsk Ryle, Hvid Vipstjert og Vibe. Jon fandt også de forholdsvis sjældne Strand-Natskygge og Strand-Loppeurt.
Ude på Broagerland ved Iller Strand besøgte vi Cathrinesminde Teglværksmuseum. Teglværksindustrien udgør et væsentligt kapitel i Broagerlands historie, især fordi der her langs Flensborg Fjord findes ler af en særlig fin kvalitet. I museet kunne vi se udstillinger om produktionen, den gamle ringovn, tørreladerne, arbejderboligerne og en informativ film.
Efter kombineret frokost og museumsbesøg kørte vi til Kollund og brugte en times tid på en tur frem og tilbage ad Gendarmstien med de imponerende regnvandskløfter. På skrænterne var der masser af Skov-Rørhvene og Jon fandt også en Smalbladet Høgeurt.
Kursen blev herefter sat hjemover med et stop ved Tørning Mølle. Vandmøllen er en af Danmarks ældste og har fungeret som turbinemølle fra 1200 til 1970. Efter kaffen og en stor flødekage var der guided rundtur i møllen, hvor man i mere end 500 år har udnyttet vandkraften. Møllen er i dag et af Danmarks få vandkraftværker og dens Francis-turbine producerer ca. 120 kW (når der er vand nok). På turen rundt i parken med de mange forskellige og sjældne træer havde vi fornøjelsen af en passerende fiskeørn.
Klokken 17 gik det nonstop hjemad. Helt nonstop blev det altså ikke, da der havde været uheld på Storebæltsbroen, men det gav os så rig mulighed for at se på Sprogø. Ringsted nåedes ved 20-tiden.

Fin tur. Tak til Bodil og Jon - John

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Samsø - 10. -12. august 2018

Fredag
Der var med 45 deltagere fuldt hus til årets traditionelle ø-tur, der gik til Samsø. Den fremrykkede afgangstid var en enkelt ikke blevet opmærksom på, men det løste Jon og Bodil, ved at hente ham, og køre til Kalundborg. Der var jo varslet nærmest storm, så mange var lidt spændte på overfarten, men den gik fint uden den helt vilde søgang, og vi ankom med kun lidt forsinkelse. Den kraftige vestenvind gav dog anledning til justering af programmet, så vi startede med en tur fra Stavns (ved Peters Plads) til Kanhave Kanalen. I det flade vand havde vi forventet mange vadefugle, men de var nok ligesom vandet blæst væk. Lidt blev det dog til: Fiskehejre, Storspove, Hvidklire og Strandskade. Frokost indtog vi i sol og læ ved Naturskolen (på Langørevej).
Næste punkt var Dyret, der med sine 51 m, er det højeste punkt på det sydlige Samsø. De 69 trappetrin var lidt af en udfordring, men så blev man også belønnet med en enestående udsigt. Vi forsatte sydover til Vesborg Fyr, hvor der blev lejlighed til en opstigning i det 19 m høje fyrtårn. Plancher på toppen viste, hvad man kunne se, af såvel Fyn, Jylland og mellemliggende øer. Nogle nåede en tur ned langs kystens flotte stejle skrænter.
Herefter var det på tide at vende næsen mod Tranebjerg for indkvartering på Flinchs hotel. Bussen måtte lige en ekstra tur til Ballen og hente en ny chauffør, da Fladså Turist vist troede, det var en endagstur. Efter planteparaden og en udsøgt middag var de fleste vist færdige for den dag, da alle jo skulle tidligt hjemmefra.
Bortset fra blæsten var det fint vejr hele dagen.

Lørdag
I gråvejr og let ophørende regn kørte vi til Ballebjerg, der med sine 64 m er Samsøs højeste punkt. Det giver yderligere et par meter, at bestige det ottekantede hvidkalkede udsigtstårn fra 1920. På marken var køerne gået i gang med de gode samsøkartofler, om det så var ekstra kosttilskud, eller fordi græsset var visnet bort, fandt vi ikke ud af. Forbi Nordby gik turen nu til Vandstedet. Det ligger for enden af Nordby Bakkers mest markante smeltevandsdal, Langdalen. Ad en kort sti kom vi ned til kysten med næsten lodrette, blottede kystklinter, hvor vi kunne se ind i bakkernes jordlag. De var lige noget for digesvalerne, men også Havterne, Stor Præstekrave  m.fl. fik vi fornøjelse af.
For at komme til Issehoved på toppen af Samsø måtte vi tilbage gennem Nordby. Mange af vejene er ret smalle, så vores chauffør havde sit at se til på turene. Der var heldigvis et par timer til at gå rundt og se på Nordby Bakker. Der skulle være fine bademuligheder, men det blæste stadig noget, så det fristede ikke rigtigt nogen. Der var Sandløber, Splitterne, Skarv, Edderfugl, Ryle, Stor Præstekrave og Stormmåge. Vi nød så den fine frokost fra hotellet, inden en kraftig tordenbyge nåede frem til Issehoved.
Vel gennem tordenbygen var det tid for en bytur i Nordby. Den blev i 1990 kåret til Danmarks bedst bevarede landsby, og dens sammenbyggede stråtækte bindingsværkshuse med stokroser er idyllisk placeret rundt om landsbyens gadekær.
Efter et par timer kørte vi til Møgelskår - Samsøs smukkeste skår, hvor det blev til 1½ times tur i de flotte bakker. De fleste tog turen ned gennem Espedalen til den stenede strand, tog den sydover og gik retur op gennem Møgelskår. Masser af digesvaler og Rødrygget Tornskade.
Inden hjemturen blev der tid til at nyde en is i Mårup Havn.
Atter planteparade og en udsøgt middag.

Søndag
En del regn i nattens løb, men blæsten var nu taget meget af. Vi havde af Ole Dybkjær fået tilladelse til at gå en tur på den private Hesselholm. Den har været i familiens eje siden 1960, og al beplantning var foretaget siden da. Holmen består af bakker og strandenge. Ole gik med os rundt og underholdt med forskellige historier. Tuer med gule engmyrer i hobetal, Storspove, Engpiber, Fiskehejre, Grågæs og Strandskade.
Efterfølgende en tur på Besser Rev i stort set tørvejr, men så var det også ved at være slut med tørvejret. Frokost blev derfor indtaget i Naturskolen, der venligst stillede et "lille" rum til rådighed. Efter en lille pause ved Langør kørte vi til Samsø Museum i Tranebjerg. Det er indrettet i det gamle mejeri med en tilhørende museumsgård, der i 1917 er opført som kopi af en gammel Nordbygård. Et interessant og informativt besøg.
Kaffepause i Ballen inden afgangen fra Ballen Færgehavn. Let forsinkede nåede vi hjem til Ringsted ca. 20:30.

Floraliste - Fredag:
Skov-Løg, Almindelig Torskemund, Mark-Krageklo, Eng-Svingel, Ager-Svinemælk, Håret Natskygge, Eng-Brandbæger, Prikbladet Perikon, Navr, Ager-Snerle, Stilket Kilebæger, Gåseurt, Strand-Malurt, Gåsepotentil, Strand-Trehage, Vadegræs, Strandasters, Tykbladet Mælde, Sandkryb, Strandarve, Eng-Rødtop, Engelskgræs, Gul Snerre, Asparges, Peberrod, Korbær, Sølv-Potentil, Blåhat, Vild Gulerod, Arum (Ingefær), Kirtel-Kortstråle.

Floraliste - Lørdag:
Nikkende Limurt, Salatsennep, Strand-Sennep, Katteurt, Alm. Torskemund, Rød-Kløver, Sodaurt, Strand-Bede, Læge-Oksetunge, Krumhals, Honningurt, Mark-StenkløverBukketorn, Aften-Pragtstjerne, Galle på Krageklo, Strand-Mælde, Dusk-Syre, Liden Klokke, Bleg Pileurt, Hanespore, Lucerne, Segl-Sneglebælg, Sølv-Mælde, Blodrød Storkenæb, Stor Knopurt, Mark-Bynke, Gipsurt (udsået), Svinemælk, Røllike Snebær, Hjertekarse, Glat Hunde-Rose.

Floraliste - Søndag (ikke komplet):
Stor Gyvelkvæler, Hanespore-Tjørn, Almindelig Vadegræs, Mark-Krageklo, Blåhat, Hjertegræs.

Atter en vellykket tur - John

Se billeder fra turen.


Store Åmose - Søndag d. 1. juli 2018

På denne strålende og varme søndag mødte 15 deltagere op til en tur i den Store Åmose, nærmere defineret Verup og Sandlyng Mose, der begge indgår i et naturgenopretningsprojekt "LIFE Østdanske Højmoser", som løber i perioden 2013-18.

Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe de mere end 400 ha højmoserester i Horreby Lyng på Falster (som vi besøgte på forrige tur) og Store Åmose på Sjælland.

Store Åmose var tidligere Danmarks største lavmose dannet i et smeltevandsbassin fra sidste istid. Den udgravede Åmose Å løber midt igennem Åmosen og afvander området. Åen er kommunegrænse mellem Sorø i syd og Holbæk mod nord. Åmosen er berømt for fund fra Maglemosekulturen (Ulkestrup Lyng i Holbæk) og Kongemosekulturen (Sandlyng Mose i Sorø). Store Åmose indgår i den 8.000 hektar store  Naturpark Åmosen.

 Projektområderne i Verup Mose og Sandlyng Mose omfatter 220 ha med de sidste store højmoserester i Sorø Kommunes del af Store Åmose. Naturen er præget af udtørring fra dræning og tilgroning med skov af især birk og fyr. Selvom størstedelen af højmoseresterne i dag er beskyttet mod opdyrkning af naturbeskyttelseslovens §3, forsætter nedbrydningen af tørven.

Flere steder er der nedgravet spunsvæge (plastik) og lukket kanaler for at stoppe afvanding og således fastholde vandet i højmosen. Der er vist lang vej tilbage i Sandlyng Mose, da det nærmest ligner en skov.

Vi startede i Verup Mose og udover floraen kan nævnes af fugle: Musvåge, Munk, Skovpiber, Bynkefugl, Ravn og Havesanger. Sommerfugle: Dukatfugl, Ildfugl, Skov Randøje og Skov Randøje.

Fra den omfattende floraliste kan nævnes: Sæbeurt, Blåhat, Læge-Oksetunge, Japansk Pileurt (invasiv), Rajgræs, Stakløs Hejre, Høgeskæg, Hundepersille, Kruset Tidsel, Hamp-Hanekro, Hjortetrøst, Pastinak, Haremad, Sideskærm, Kål-Tidsel, Finbladet Vejsennep (Barberforstand), Skovsalat, Ensidig Klokke, Knold-Rottehale, Rød Tandbæger, Fersken-Pileurt, Hvid Stenkløver, Skov-Hullæbe, Bingelurt, Kær-Tidsel, Ager-Tidsel, Stor Skjalder, Druehyld, Benved, Slangehoved, Gul Snerre, Jordrøg, Canadisk Bakkestjerne, Løgkarse, Filtet Burre, Prikbladet Perikon, Muse-Vikke, Foder-Kulsukker, Hvid Snerre, Svaleurt, Cikorie, Horse-Tidsel, Hvid Gulerod, Høgeskæg og Kløvplade.

Efter frokost gik turen til Sandlyng Mose (lavmose).
Her fandt vi: Pengeurt, Stakløs Hejre, Tudse-Siv, Tørst (almindelig moseplante), Almindelig Gedeblad, Gyldenlak-Hjørneklap, Femradet Ulvefod, Mosebølle, Sump-Evighedsblomst, Liden Toskemund, Klæbrig Brandbæger, Tofrøet Vikke, Sand-Karse, Gul Kløver, Klatrende Lærkespore (sjælden), Blåtop, Dunet Steffensurt, Lyng-Snerre, Blåtop, Bølget Bunke, Hvene, Sandkarse, Gul Kløver, Krybende Hvene, Fløjlsgræs, Glat Dueurt, Hyrdetaske, Småblomstret Balsamin, Kær-Galtetand, Rørgræs, Eng-Rørhvene, Brunelle, Krybende Baldrian, Kløvplade, Sandarve, Klatrende Lærkespore og Rød Tandbæger.

Ud over ovennævnte havde vi i begge områder stor "fornøjelse" af myg og hestebemser.

De to ture var på hhv. 4 og 5 km, og vi var tilbage i Ringsted ved 16-tiden. - John

Se billeder fra turen.


Anden årstidstur til Humleore - Tirsdag d. 19. juni 2018

En skøn sommeraften med sol, lidt blæst og ca. 20 ºC gav grundlag for en fin tur for de 12 deltagere. Det var samme rute som første tur, men det så jo nu noget anderledes ud. Trods formandens fravær fik vi i fællesskab mange spændende planter på listen.

Fra floralisten: Almindelig Knopurt, Pastinak, Grønblomstret Bjørneklo, Cypres-Vortemælk, Krageklo, Mørk Kongelys, Skovsalat, Haremad, Feber-Nellikerod, Bingelurt, Almindelig Kællingetand, Hjortetrøst, Liden Klokke, Prikbladet Perikon, Sød Astragel, Muse-Vikke, Skovmærke, Knoldet Brunrod, Galtetand, Liden Dueurt, Forglemmigej, Småblomstret Balsamin, Skovsyre, Nikkende Flitteraks, Skov-Kohvede, Blåhat, Gul Snerre, Almindelig Hulsvøb, Læge-Oksetunge, Korn-Valmue, Stor Konval, Dunet Steffensurt og Skov-Hullæbe.

Fuglesangen var noget på retur, men nogle fik vi da på listen: Gulspurv, Musvåge, Løvsanger, Solsort, Gransanger, Rødstjert, Bogfinke, Skovskade, Sangdrossel, Havesanger, Munk og Rød Glente.

Vi så også en del rådyr og dådyr. Turen varede ca. 2½ time. - John

Se billeder fra turen.


Bustur til Falster - Søndag d. 10. juni 2018

Trods en lidt blandet vejrudsigt blev det en fin dag for de 34 deltagere. Lidt blandet sol, overskyet og passende temperatur på ca. 23º. Efter et kort stop ved Farøbroerne nåede vi ved 10-tiden frem til Bøtø Skov, der dannede ramme for vores første tur. Den Danske Naturfond har købt det 153 ha store område, for at gøre det et levested for flere af de sjældne arter i den danske natur. Med et projekt til 15 mio. kr. skal mørke granbevoksninger omdannes til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste.
Turen gik gennem skoven med de ryddede lysninger og retur ad diget mod Østersøen. I alt ca. 5 km.

Fuglelisten kunne her byde på: Løvsanger, Bogfinke, Skovskade, Havterne, Tornsanger, Gulspurv og Munk.

Floraliste: Almindelig og Bredbladet Mangeløv, Knop-Siv, Tørst, Stor Skjaller, Nøgle-Skræppe. Sværtevæld, Stor Nælde, Tigger-Ranunkel, Tudse-Siv, Glat Ærenpris, Svinesennep, Liden Andemad, Fingerbøl, Klæbrig Brandbæger, Lyse-Siv, Vandranunkel, Alsike-Kløver, Vellugtende Guldaks, Rødknæ, Almindelig Kongepen, Liden Klokke, Blåmunke, Smalbladet Høgeurt, Gul Snerre, Almindelig Hvene, Fløjlsgræs, Draphavre, Bølget Bunke, Bidende Stenurt, Blæresmelde, Rejnfan, Kællingetand, Tofrøet Vikke, Krybende Potentil, Rød Svingel, Tadder-Vikke, Muse-Vikke, Hjelme, Marehalm, Stivhåret Kalkkarse, Tårnurt, Prikbladet Perikon, Due-Skabiose, Sct. Hansurt og Kær-Tidsel.

Efter frokost og en kort tur i bussen nåede vi hen til fugletårnet ved Bøtø Nor, der kunne byde på:
Grågæs med unger, Blishøne med unger, Knarand med unger, Vibe, Stor Præstekrave med unger, Vibe, Gøg, Fiskehejre, Gråand, Stær, Knopsvane, Krikand, Bysvale, Rørhøg, Hvid Vipstjert og Lærke, men ingen Traner.

Herefter gik turen til Horreby Lyng, der er Falsters eneste højmose. Guldborgsund kommune er i gang med et stort naturopretningsprojekt i området. Der er etableret flere stier og vi tog den "hvide" på ca. 3 km. Man skal holde sig til stierne, da der kan være meget vådt og sumpet udenfor disse. Midtvejs på "Torvet" var der tid for en kaffepause.

Denne naturtype byder på en lidt anden vegetation end skoven og på floralisten er noteret:
Foder-Kulsukker, Bævreasp, Hasselbrombær, Gul Fladbælg, Smalbladet kæruld, Krageklo, Kongebregne, Stenkløver, Ru Svinemælk, Skovsalat, Rundbladet Soldug, Tørvemos, Bukkeblad, Tue-Kæruld, Vandnavle, Femradet Ulvefod, Tranebær, Dynd-Padderok, Spæd Pindsvineknop, Humle-Sneglebælg og Almindelig Hvidkløver.

Efter en udbytterig og spændende dag var vi tilbage i Ringsted kl. 18. - John.

Se billeder fra turen.


Tur til Tuse Enge - Torsdag d. 7. juni 2018

Tuse Enge er et ca. 8 ha stort område, som består af en delvis tilgroet mose, græssede enge og en lille elleskov. En trampesti går hele vejen rundt om den græssede eng, og man kan lave en afstikker ind i mosen, som er tilgroet med pilekrat. Her er der anlagt primitive broer på de mest våde steder, og her er også et fugletårn.

De 14 deltagere mødtes ved Tuse Kirke, der var åben og imponerende med mange kalkmalerier. Turen gik herfra først ad den nyslåede trampesti langs Tuse Å ned til Kalvemose Å, og tilbage mod kirken ad den spændende sti gennem elleskoven. Det var en varm sommeraften med en del myg. Ved fugletårnet holdt vi spisepause og en rigtig planteparade tilbage ved Tuse Kirke.

Fra fuglelisten kan nævnes: Tornsanger, Musvåge, Bogfinke, Gøg, Kærsanger, Lærke.

Lidt blandet: Pragt Vandnymfe, Rådyr med kid.

Den imponerende floraliste ser nogenlunde således ud: Læge-Oksetunge, Pyrenæisk Storkenæb, Korn-Valmue, Foder-Kulsukker, Vej-Guldkarse, Vejsennep, Hundegræs, Eng-Rapgræs, Almindelig Rapgræs, Draphavre, Eng-Rævehale, Rørgræs, Almindelig og Enårig Rapgræs, Rottehale, Almindelig Pengeurt, Blød Hejre, Kær-Star, Skovløg, Hulsvøb, Gold Hejre, Krybende Baldrian, Mose-Bunke, Mark-Forglemmigej, Græsbladet Fladstjerne, Fløjlsgræs, Sødskærm, Bredbladet Mærke, Eng-Forglemmigej, Skjolddrager, Kruset Skræppe, Nøgle-Skræppe, Almindelig Katteost, Døvnælde, Filtet Burre, Haremad, Hvid Okseøje, Almindelig Kællingetand, Ager-Snerle, Lyse-Siv, Kugle-Museurt, Ægte og Lugtløs Kamille, Nat-Limurt, Røllike, Esparsette (foderplante), Eng-Kabbeleje og Kornblomst.

Et spændende område en fin aftentur. - John

Se billeder fra turen.


Aftentur til Gundsømagle Sø - Onsdag d. 16. maj 2018

Trods lidt blæst i starten var det en rigtig sommeraften på denne tur med 16 deltagere.
Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev købt af DOF/Fugleværnsfonden i 1985. Op gennem 1950erne og 60erne modtog søen store mængder urenset spildevand, hvilket til slut tog livet af Nordsjællands måske mest fuglerige sø. Den lider fortsat under fortidens synder, og desværre er der ikke udsigt til forbedring i de næste mange år. Selv om det ser sort ud for søen er der stadig meget at opleve ved Gundsømagle Sø.
Vi fulgte stien der leder gennem fuglerig naturskov, ellesump, pilekrat, eng og rørskov til gangbroen gennem rørskoven. Fra de 2 fugletårne fik vi fantastisk udsigt over søen.

Der var måske ikke så mange fugle på vandet, men lidt fik vi da samlet sammen:
Grågæs, Gråand, Fjordterne, Rørsanger, Fiskehejre, Gråstrubet Lappedykker, Allike, Råge, Gråkrage, Blishøne, Taffeland, Rødstjert, Løvsanger, Havesanger, Stær, Vibe, Hvid Vipstjert, Gøg, Bogfinke, Nattergal, Sivsanger, Troldand og Knopsvane.

Floralisten var da heller ikke så dårlig:
Fjeld-Ribs, Nyrebladet Ranunkel, Kornet Stenbræk, Gul Iris, Engkarse, Bidende Ranunkel, Eng-Kabbeleje, Lav Ranunkel, Tveskægget Ærenpris, Solbær, Baldrian, Høj Nellikerod (krydsning mellem Feber- og Eng- nellikerod), Almindelig Mangeløv, Kragefod, Tvebo Baldrian, Kærmangeløv, Kær-Svinemælk, Kær-Svovlrod, Bredbladet Mærke, Eng-Rørhvene, Kær-Høgeskæg og Grå-Pil.

Bortset fra, at vi ikke så, men kun hørte (delvis med hjælp af Poul Erik) pungmejsen, var det en fin tur. - John

Se billeder fra turen.


Første årstidstur til Humleore - Mandag d. 23. april 2018

På denne noget luftige forårsaften var der 20 deltagere til den første årstidstur i Humleore. På Bjergvej går turen langs og på noget af Køge Ås. Det højeste punkt er Kylsknap, der for tiden lider under slid fra mountain bikerne. Den sidste del af turen gik på den nye del af Oplevelsesstien langs Stængebæk.

På florasiden kan nævnes: Blå-, Gul- og Hvid-Anemone, Almindelig Guldstjerne, Liden Lærkespore, Krat-Ærenpris, Desmerurt, Skov- og Krat-Viol, Gæslingeblomst, Berberis, Liljekonval, Majblomst, Mahonie, Fladkravet Kodriver, Løgkarse, Hulrodet Lærkespore, Rødeg og Weymouth-Fyr. Sidstnævnte har nogle flotte kogler, og de bløde nåle sidder i knipper af 5.

Blæsten gjorde det svært med fuglestemmerne, men lidt kom der da på listen: Ravn, Bogfinke, Spætmejse og Rørhøg.

Vi var efter godt 6 km. tilbage ved startstedet kl. 20:15. - John

Se billeder fra turen.


Forårstur til Kulebjerg Overdrev -Tirsdag d. 17. april 2018

Så var foråret omsider på vej, og det blev en rigtig lun aften for de 12 deltagere. Jon havde varskoet om, at gummistøvler ville være en god ide, og det havde de fleste iført sig. Den sidste uge havde dog tørret så meget, at man sagtens kunne klare sig uden vandtæt fodtøj. P. O. Hansen er barnefødt i området, og vi fik en introduktion til barndomshjemmet fra 1893. Det var et flot område, og især Kulebjerg Overdrev er et utroligt spændende område, der ligger næsten urørt som dannet af istiden, da der er for mange sten til at opdyrkning har kunnet svare sig.

Floralisten ser nogenlunde således ud: Hvid Anemone, Vorterod, Guldstjerne, Lungeurt, Hylster-Guldstjerne, Liden Lærkespore, Feber-Nellikerod (kun bladene), Desmerurt, Mark-Frytle, Læge-Ærenpris, Håret Høgeurt, Tykbladet Ærenpris og Milturt.

Fuglene sang også lystigt, og det blev en længere liste: Stor Flagspætte, Musvåge, Sangdrossel, Bogfinke, Spætmejse, Solsort, Gransanger, Blåmejse, Musvit, Fiskehejre, Rød Glente, Gærdesmutte, Gulspurv og Havørn.

Vi var tilbage i Ringsted ca. 20:00. - John


Se billeder fra turen her.2017 - 2018

Bævertur - Oplevelsesstien 1 - Maglesø - Gotland - Gyrstinge - Allindelille - Oplevelsesstien 2 - Enehøje - Lavringe Å - Ø-tur Orø - Store Vrøj - Oplevelsesstien 3 - Söderåsen - Fugletur - Bo Tureby foredrag - Julehygge - Globetrotternes Foredrag - Generalforsamling

 


Generalforsamling med billeder fra årets ture - 5. februar 2018

Se referat fra generalforsamlingen (PDF).

Se årets regnskab (PDF).


Fra Globetrotternes dagbog - Mandag d. 15. januar 2018

Også til dette foredrag var der med 36 deltagere stor tilslutning. Jette fortalte først om deres tur til Svalbard og dernæst om en tur til Japan. Fra Svalbard var der rig illustration fra såvel natur som fauna. De var kommet rigtig tæt på både isbjørne og hvalrosser.  En del fugle kunne der også ses, selv om mange allerede havde forladt Svalbard for sommeren.
 

Turen til Japan var af Albatros Rejser annonceret som en Natur-tur, og det var meget dækkende, da der ikke var afsat tid til kultur ud over en enkelt dag i Tokyo. Det var spændende at se sneaberne bade i den varme kilde. Hokkeido kunne byde på de flotte hvide Japanske Traner, Stellers Havørn (eller Berings som den nu hedder på dansk). En Fiskeugle blev det også til, samt mange andre svømmefugle.

 


Julehygge - Torsdag d. 7. december 2017

Der var stor tilslutning (næsten en tredjedel af foreningens medlemmer) til dette årets sidste jule-hygge møde. Mens snakken gik livligt, startede vi med glög og æbleskiver, inden Jon med billeder forsøgte at lære os om forskellen mellem én- og tokimede planter. (Hvor godt det lykkedes er nok et godt spørgsmål). Jette fulgte op med billeder af havens fugle med et par sidespring til udlandet. Nu var det tid for kaffe og knas, inden Bodil diskede op med en konkurrence med spørgsmål om foreningen og årets ture. Her gik præmien til Lise med 10 rigtige, hvor de nærmeste kun kunne klare 6 rigtige. Så gik snakken atter, indtil vi var nødt til at bryde op, da lokalet skulle forlades inden kl. 22.
En hyggelig og vellykket aften. - John

 


Fugle fra nær og fjern - Bo Tureby - Onsdag d. 15. november 2017

På sæsonens første foredrag mødte knap 30 op for at høre Bo Turebys spændende foredrag. Med flotte billeder tog han os en tur med året rundt, viste og fortalte om fuglene omkring os. Han kom ind på såvel fugle der yngler her som nogle af vores trækgæster. Lidt sommerfugle var også på programmet, og vi fik endda et lille indslag fra den canadiske provins Quebec.
En spændende og lærerig aften. -John

 


Fugletur til Borreby mose og Stigsnæs - Søndag d. 8. oktober 2017


I sol og let skyet vejr mødtes vi 10 personer på Ringsted station for at tage på fugletur. I to biler kørte vi først til Borreby mose, hvor det vi først så i søen og langs bredden mest af var grågæs. Efter en stund lettede enorme flokke af bramgæs, der som ”sort sol” fløj frem og tilbage en stund. Selvom solen skinnede var vinden kold og vi gik derfor forholdsvis kort efter ned til Skælskør inderfjord. Undervejs opdagede Jon en plante han aldrig tidligere havde set – tæt på vejen men desværre helt ude i vandt – Firkløft, der havde masser af små gule blomster. På markvejen begyndte vi at se træk af musvåger – i løbet af dagen blev det til utallige, langt over 1000, det var utrolig flot. En enkelt forsinket hvepsevåge blev også observeret. Inden vi kom til Inderfjorden så vi bl.a. stor flagspætte, vindrossel, rødhals, blåmejse og engpiber.

Ved inderfjorden blev der set en masse svaner, en stor flok hjejler, toppet skallesluger, en spurvehøg, masser af hejrer i træerne på den modsatte side, igen både grå- og bramgæs, krikænder, brushøns mm.

En virkelig oplevelsesrig formiddag og god information om fuglene af Arne Hastrup.

Herefter gik turen til Stigsnæs, (og Karin stødte til gruppen), hvor vi startede med at spise vore madpakker i sol og læ, mens musvågerne fortsat trak hen over vore hoveder. Mætte begav vi os derefter langs kysten mod vest, hvor vi ikke så så meget nyt, men dog en spurvehøg. Naturen viste sig fra sin smukkeste efterårsside, så det blev en fin tur langs vandet ud til skanseanlægget (der stammer fra svenskekrigene i 1658), inden vi gik tilbage gennem skoven til bilerne - og hjemad.

Alt i alt er meget dejlig tur, der var annonceret som fællestur med Kværkeby Fuglereservat - der deltog dog ingen, der ikke var medlemmer af MNF. - Bodil

Se fugleliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


Tur tïl Söderåsen - Søndag d. 24. september 2017

Da Jon besluttede sig for en bustur i stedet for private biler, kom der gang i tilmeldingerne, og vi blev så 34 deltagere på den fine "søndagstur" til Söderåsens Nationalpark. Præcis kl. 9 kørte vi med Fladså bussen i gråvejr fra Ringsted, og efter en opsamling i Kastrup gik det med tiltagende opklaring nordøstover til Skäralid, der er hovedindgangen til Söderåsens Nationalpark.
Vi var her også på turen i april 2013 til Kristianstads Vattenrike, hvilket blev diskuteret en del.

Efter ankomst ca. 11:20 gik det stejlt op til Kopparhatten (142 m.o.h.), hvor der var møde med bussen, der venligst havde transporteret madpakken herop. Efter frokost gik det ned langs Skärån retur til udgangspunktet. I det flotte efterårsvejr havde mange andre også fundet vej til Söderåsen, og det var også en flot tur op og ned langs åen. Der var mange stenskrænter (ur), og løvtræer i efterårsfarver. Plantemæssigt var der en hel del mere eller mindre giftige svampe, og Jon fandt da også andre spændende planter.

Nogle så en bjergvipstjert ved Skärån, hvor vi også hørte spætmejse og ravn. Fra bussen så vi en hel del røde glenter.

Ved 14-tiden var vi efter ca. 6 km. tilbage ved Skäralid, hvor der er et spændende Naturum og mulighed for få kaffe m.v.

Kl. 15 kørte vi sydpå til Röstanga for at gå ind til Odensjön. Den er rund, har en diameter på 150 m., 19 m. dyb, menes at være en glaciærformet issø og har fået navn efter Odins øje. Turen frem og tilbage var ca. 2,5 km.

16:30 gik det atter hjemad med ankomst til Ringsted ca. 18:20.

Atter en vellykket og dejlig tur. - John

Se floraliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.


 

 

Tredje årstidstur ad Oplevelsesstien - Torsdag d. 7. september 2017

Trods heldagsregnen mødte 7 op for at deltage i denne tredje årstidstur på Oplevelsesstien. Det blev dog en fin tur uden nævneværdig regn. Udvalget af blomster var naturligvis på retur, men vi fandt dog en hel del spændende. I Haraldsted sø observeredes en enlig skallesluger, der vist har været alene sommeren, gråænder, musvåge, en enkelt blishøne, fiskehejre og svalerne havde heller ikke forladt os.
Her er et udpluk af floralisten: Mangeblomstret Rose (klatrerose), Angelik, Champignon (store og Jette fik dem med hjem til middagen), Pyrenæisk Storkenæb, Tagrør, Blågrå Siv, Horse-Tidsel (der stadig blomstrer), Hundepersille, en bleg Lådden Dueurt, Tornet Salat, Kær-Galtetand, Humle, en meterhøj Skov-Hullæbe, Hanekro med hvide blomster, Uldbladet Kongelys, Klæbrig Brandbæger, Nælde-Silke, Kalmus, Ru Bittermælk, Spring-Balsamin og i Vrangeskov sandelig en Hvid Anemone i blomst!

Det blev således en værdig afslutning på sæsonens årstidsture. - John

Se billeder fra turen.


Store Vrøj ved Saltbæk Vig - Søndag d. 27. august 2017

Trods morgenens kraftige regnbyge mødte 16 op for at deltage i dagens tur, og vi havde flot vejr hele dagen. Efter de godt 55 km. fra Ringsted til Store Vrøj mødte vi de sidste deltagere ved parkeringspladsen ca. 10:20, og her bød tilmed en ung havørn os velkommen. Herefter kørte vi ad vejen mod Niels Poul Dreyers sommerhus. Undervejs studeredes vandhullerne, men der var ikke det store fugleliv. Niels Poul og Anne Marie bød os velkomme  og fortalte om reservatet.

Store Vrøj og Krageøen er et 101 ha stort strandvoldssystem, der afgrænser Saltbækvig ud mod Sejrøbugten. Mellem strandvoldene, der er bevoksede med overdrevsplanter, er der laguner omkranset af tagrør.
I oktober 1965 købte Niels Pouls morfar, Poul Tholstrup arealet af Kalundborg Kommune for 200.000 kr. med henblik på at etablere et privat fuglereservat. To år senere blev arealet overdraget til en selvejende fond ved navn Poul Tholstrups Fond.
Fonden har til formål at opretholde ejendommen Store Vrøj som naturejendom først og fremmest til brug som fuglereservat til ornitologisk forskning, herunder ringmærkning af fugle, men også botaniske og andre økologiske studier.
Det blev fredet i 1992 og er lukket for offentlig adgang. Der er ingen jagt i området, der afgræsses af kvæg, hvortil der fås tilskud i form af EU-midler.
(Er man interesseret i yderligere information om Store Vrøj, har Niels Poul skrevet et indlæg på Pandions hjemmeside i forbindelse med reservatets 50 års jubilæum - Søg på Store Vrøj).

Vi startede med en tur ud til den kunstige høj, der vist var tænkt som et "fuglefjeld", men som efterhånden bliver nedbrudt af havet. Efter de godt 2 km. var det sammen med Niels Poul og Anne Marie tid for en god frokostpause ved sommerhuset med masser af snak og historier fra nær og fjern.
Herefter videre til Museet (forskelligt indsamlet fodtøj og svalerede), hvor Poul Erik håndfangede en landsvaleunge, ser blev intenst fotograferet.

Retur til indkørslen med nogle udkigsstop undervejs. Her var vi ved 15.-tiden og kørte så hjemad.

Selv om det ornitologiske udbytte måske ikke var så højt som ventet, kom der dog lidt på listen: Havørn, Grågås, Skarv, Svane, Storspove, Hvidklire, Mudderklire, Stenvender, Splitterne, Lille Lappedykker, Brushøne og Skallesluger.

De flotte strandenge bød  på mangt og meget, og her er lidt af floraudvalget: Bakke- og Strand-Nellike, Klæbrig Brandbæger, Kongepen, Hare-Kløver, Nikkende Limurt, Salturt i rød og grøn variant (også kaldet Kveller), Strandasters, Sværtevæld, Sølv-Potentil, Slangehoved, Engelskgræs, Røllike, Bruskbold (støvbold), Eng Brandbæger, Strandbede, Hundetunge, Strand-Kamille, Strand Arve, Kær-, Ager- og Ru Svinemælk, Pimpinelle, Tangurt (sjælden), Strand-Gåsefod, Vingefrøet Hindknæ, Rød Gåsefod, Strand-Fladbælg og Strand-Siv.

- John

Se billeder fra turen.


Ø-tur til Orø - Søndag d. 13. august 2017

En meget fin bus fra Fladså Turistfart trillede ind på Ølby Station i god tid. Kun 5 deltagere var mødt op. To ventede i Ringsted- vidste vi, men der manglede 2. Efter telefonopkald var sagen klar. De mødte os ved Hammer Bakke, der hvor færgen til Orø gik fra. Og det gjorde de sammen med et medlem fra MidtNatur.

I Ringsted stod der en stor flok og ventede på os, og deltagertallet endte på 39 personer. Vi kørte af sted i det dejlige sommervejr (ellers ikke noget sommeren 2017 kan prale af). Halvskyet, lidt vind, men fint.

Straks efter ankomst til Orø begyndte vandringen langs østkysten, ca. 4 km. Der er etableret vandrestier hele vejen rundt om øen, 14,5 km i alt. Vores var nogle steder en græssti, som var slået, andre steder blot en fugtig sti. Ved Forklædet, ja, det hed et meget interessant engområde, kunne man forlade stien og gå ned på engen. Den blev afgræsset af kreaturer. Jon har haft en finger med i spillet, da han i sin tid arbejdede for amtet. Og det har givet pote. To orkidéarter, Maj-Gøgeurt og Sump-Hullæbe. Andre interessante er Kugle-Museurt, Leverurt og to sjældne indslæbte arter: Kransbladet Katost og Grå Mynte.

Bussen holdt på aftalt sted – havde bakket et langt stykke, flot! Maverne rumlede, mange havde været tidligt oppe, så vi kørte til Hestebedgård, hvor vi havde en aftale om at spise vores frokost og drikke kaffe med kage. Der var dækket op i haven med duge på bordene og blomster. Og så var der læ. En regnbyge truede, og dryp faldt, men heldigvis holdt det op igen, inden det blev til noget. En del af selskabet nåede også øens højeste punkt, Margrethebakken, hvor også der stod en rund silo, hvis indhold rummede et indvendigt maleri hele vejen rundt med Orøs historie beskrevet. Andre gik ind og studerede Hestebedgårds mindestuer, som står med få ændringer uforandrede i de sidste 100 år, og der var ting, der mindede os om vore bedsteforældres hjem.

Eftermiddagen tilbragte vi ved Næsset, hvor der var en campingplads med isbod og tilbud om vandretur langs kysten rundt om Næsset. Her kunne man være heldig at se nogle fugle. Vi så havterne, edderfugle og 10 flotte canadagæs, som kom flyvende hen over hovederne på os.

Turen hjem med kabelfærgen gik nemt, deltagerne var opfyldt af en dejlig dag i naturen. 120 plantearter havde Jon på sin floraliste. Orø var bedre end forventet.

 Karen Margrethe

 Se floraliste fra turen (PDF)

 Se billeder fra turen.


Vandretur langs Lavringe Å - Onsdag d. 5. juli 201´7

Til en forandring var turen en hverdag i dagtimerne. Det var næsten sommervejr og 12 deltagere mødte op til turen fra Gl. Kongsgård Museum ad stien Gudernes Stræde / Skoldungestien forbi Lejre til Hovedvejen. En meget afvekslende tur og ikke mindst det sidste stykke inden Hovedvejen bød på en utrolig variation i plantevæksterne. Turen var ca. 6,5 km. og der blev lige tid til en lille kaffepause tæt ved Lunen.

Fra faunasiden kan nævnes: Stor Præstekrave, Fiskehejre, Grågæs, Mudderklire, Tornsanger, Munk og Gråand. Pragt Vandnymfe, Græshopper, Engrandøje m.fl.

Her er så et større udpluk af fra florasiden: Mark-Krageklo, Skive-Kamille, Lugtløs Kamille, Vellugtende Kamille, Hulsvøb, Vinget Perikon, Gul Fladbælg, Lodden Dueurt, Butbladet Skræppe, Rottehale, Rørgræs, Kål-Tidsel, Almindelig Hundegræs, Almindelig Torskemund, Prikbladet Perikon, Mjødurt, Pengebladet Fredløs, Kær-Galtetand, Dunet Steffensurt, Feber-Nellikerod, Rosen-Katost, Bredbladet Mærke, Sideskærm (Smalbladet Mærke), Sødskærm (kørvel), Brudelys, Pindsvineknap, Gul Iris, Kær-Storkenæb, Hejrenæb, Tornet Salat, Læge-Jordrøg, Tofrøet Vikke, Aften-Pragtstjerne, Blåhat, Stor Knopurt, Græsbladet Fladstjerne, Horse-Tidsel, Skjalder, Kær-Padderokke, Bugtet Kløver, Vejbred-Skeblad, Skjolddrager, Vand-Ærenpris, Kattehale, Krybende-Potentil, Vand-Ærenpris, Kanadisk Bakkestjerne (invasiv), Tårnurt, Frøstjerne, Bittersød Natskygge og sikkert mange flere.

- John

Se billeder fra turen.


Bustur til Enehøje - Søndag d. 25. juni 2017

Se referat fra turen (PDF)

Se floraliste fra turen (PDF)

Se billeder fra turen.

 


Anden årstidstur ad Oplevelsesstien - Tirsdag d. 20. juni 2017

En dejlig sommeraften lokkede 11 deltagere til at møde op til denne tur ad Oplevelsesstien. Der var meget at se på vejen, ved Vrangeskov vendte en del om for at tage turen retur ad stien, mens Poul Erik kørte de øvrige deltagere retur til startstedet.

Af fugle på Haraldsted Sø og omegn kan nævnes: Toppet Lappedykker med unge på ryggen, Gråænder, Skallesluger, Munk, Rørsanger, Gulspurv, Havesanger, Gransanger og Landsvale.

Jon havde øjnene på stilke, så her er et lille udpluk af hvad der blev fundet: Mangeblomstret Rose, Rørgræs, Høj Slåen, Bredbladet Dunhammer, Dueurt, Krybende Potentil, Kællingetand, Hvid Snerre, Kalmus (hvis rodskud føres rundt og giver formering), Dynd-Padderok, Muse-Vikke, Vand-Skræppe, Eng-Svingel, Draphavre, Uldbladet Kongelys, Nikkende Star, Lysesiv, Knoldet Mjødurt, Fladstjerne, Bakke-Soløje, Smalbladet Timian,  Knold-Ranunkel, Knold-Rottehale, Vellugtende Gulaks, Fløjlsgræs, Gold Hejre, Mark-Krageklo, Tandfri Vårsalat, Korn-Valmue, Søkogleaks (anvendes til sivsko), Skærm-Vortemælk, Blågrå Siv, Skov-Galteand, Bidende-Ranunkel, Almindelig-Bjørneklo og Sød Astragel.

 

Se billeder fra turen.


Insekttur i Allindelille Fredskov - Mandag d. 12. juni

På den blæsende og lidt kølige "sommer"-aften mødte 13 deltagere op for at se, hvad Fredskoven kunne byde på. Insekter blev det nu ikke til så mange af. Turen gik rundt om Småskifte Sø og ad tværvejen forbi Storke Mose tilbage til parkeringspladsen. Regnen indhentede os det sidste stykke, men ellers var det en inspirerende tur. I Småskifte Sø var der Blishøns og Gråstrubet Lappedykker med en stor unge.
Af insekter kan nævnes: Myg, Vandnymfe, Netvinge, Vårflue.
Ud over flueblomsterne, der nu sang på sidste vers fandt vi også andre orkideer: Skov-Hullæbe, Hvidgul Skovlilje, Ægbladet Fliglæbe, Rød Skovlilje, Hvidgul Skovlilje og Rederod.

Der blev registreret mange andre spændende planter f.eks.: Liden Vintergrøn, Honningsvamp, Sannikel, Hulsvøb, Firblad, Bingelurt, Bredsået Blækhat, Dueurt, Storkonval, Svømmende Vandaks, Skovskræppe, Nældebladet Klokke, Enblomstret Flitteraks, Forskelligblomstret Viol, Haremad, Skov-Galtetand, Druemunke, Aftenstjerne, Skavgræs, Eng-Forglemmigej, Vandranunkel, Vand-Karse, Tykbladet Ærenpris, Billebo Klaseskærm, Angelik, Løgkarse med en larve af Aurora, Blåtoppet Kohvede, Pebertræ, Engblomme, Skjaller, Stor Pimpinelle og Trenervet Snerre.

Turen varede ca. 2,5 timer. - John

Se billeder fra turen.


Fugletur til Gyrstinge Sø - Torsdag d. 8. juni 2017

Trods et lidt ustabilt vejr mødte ca. 25 medlemmer fra MidtNatur og Kværkeby Fuglereservat op for at se, hvad Gyrstinge Sø kunne byde på. Første indtryk var havørnen, der sad og lurede på en stolpe ved nordvest enden af søen. Det var måske nogle af de 6 søde svaneunger den havde kik på, men svanefar holdt nu vagt. Vi gik også en tur frem og tilbage i Store Bøgeskov langs søen. Undervejs så vi 3 havørne i luften - stor oplevelse. Skoven gav læ og det holdt tørvejr til vi ved 19-tiden nåede tilbage til bilerne.

Af observerede fugle kan nævnes :  Havørn, Svane med unger, Gravand med unger, Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Gråand, Fjordterne, Gøg, Sumpmejse, Gulspurv og Skarv.

Af floralisten kan nævnes : Vild Kørvel, Astragel, Krybende Baldrian, Kær-Tidsel, Krybende Læbeløs, Læge-Ærenpris, Alm. Jomfruhår, Skov-Star og Skavgræs (padderokke). Dertil 2 orkideer: Langsporet Gøgelilje og Rederod.

 

 

 


Stortur til Gotland - Søndag d. 28. maj - Lørdag d. 3. juni 2017

Se referat fra turen (i PDF).

Floralister efter lokation (alle i PDF):

Barnakälla Station - Fårø - Galtsjön - Hoburgen - Kalgatburg - Klintehamn - Kungsladugårdshällarna
Muskmyr - Närsholmen - Stora Karlsö - Visby - Öja Prästänge

Fugleobservationer (PDF).

Se billeder fra turen.


Maglesø og Mørkemose Bjerg - Mandag d. 08. maj 2017

Trods den lidt kølige forårsaften var vi 23 deltagere til turen ved Maglesø. Søen er en af Danmarks reneste søer og vandspejlet ligger 51 moh. Da vi startede noget højere, var der lige en pæn nedtur ad en trappe til søen. Herefter gik det rundt om vestenden af Maglesø, og ad sporet op gennem Grønholt Overdrev. Ved østenden holdt vi spisepause og planteparade. En kølig vind fristede dog ikke til en længere pause, og da tiden ikke var så fremskreden gik videre langs sydsiden af søen for at tage sporet vest for Maglesø. Det gik langs og mellem indhegninger og op til et flot udsigtspunkt, som nok var næsten lige så høj som Mørkemose Bjerg. På vej ned plankede vi den gennem hegnene ud til vejen, og kunne så tage en let opstigning til turens højdepunkt - Mørkemose Bjerg 105 moh. Fin og kølig udsigt nordover, herfra var der ikke langt til parkeringspladsen, som vi nåede ved 20-tiden. Rundturen var ialt ca. 7 km.

Af fugle som vi så og hørte kan nævnes: Gråstrubet Lappedykker, Blishøne, Gråand, Sangdrossel, Løvsanger, Gransanger, Gulspurv, Rørsanger, Vandriks, Munk og Bogfinke.

Trods formandens frafald nåede vi ved fælles hjælp sat navn på en hel del planter: Løgkarse, Græsbladet Fladstjerne, Hønsetarm, Skovmærke, Hvid Anemone, Korsknap, Vorterod, Ørnebregne, Hulkravet Kodriver, Star, Majblomst, Eng-Nellikerod, Engkarse, Eng-Kabbeleje, Skov-Viol, Skovsyre, Forglemmigej og Bukkeblad.

- John

Se billeder fra turen.

 


Første årstidstur ad Oplevelsesstien - Mandag d. 24. april 2017

På trods af megen regn hele dagen var det klart, men køligt vejr, da vi mødtes ved Roklubben - alle 22. Vi gik via dæmningen til den nyligt istandsatte mole som strækker sig langt ud i søen. Herfra var der fin udsigt til søen og dens fugleliv. Vi bemærkede her årets første landsvaler. Det var skønt at høre deres optimistiske kvidren igen.

Derfra videre ad oplevelsesstien. På skrænten fandt vi Grynet Stenbræk og Almindelig Hønsetarm i blomst. I nærheden af Vrangeskov sad en Natugle helt frit fremme. Den lod sig villigt fotografere. Ikke lang derfra hang en stor kasse, som vi forestillede os, at uglen boede i. Vel fremme ved "traktørstedet" kl. ca. 20 vendte de fleste om og gik tilbage til Roklubben, mens en lille flok blev kørt til Roklubben af Jon, som havde sin bil udstationeret i skoven. Vi glæder os allerede til næste årstidstur d. 20. juni.

Jon

 


Bævertur til Nordsjælland - Torsdag d. 20. april 2017

Med ca. 30 deltagere blev bæverturen ved Pøleåen et tilløbsstykke. Flemming Rune gav en introduktion til området og de udsatte bævere. I 2009 blev der udsat 24 nordtyske bævere og man regner med, at der nu er omkring 40. Vindretningen var med os og på turen fra Fruebjergvej ned mod Strødam Engsø var vi så heldige at se mindst 2 bævere. Først en ung og senere en noget ældre. De unge ligger højere i vandet og de gamle ligger så lavt, at man kun lige kan se hovedet. Flemming Rune har skrevet 2 bøger om Gribskov, der kan anbefales for de interesserede og hans små video indslag på Naturkanalen kan ligeledes anbefales.

En rigtig vellykket tur. - John

Se billeder fra turen.Til toppen