Årets ture - 2021/2022

 


Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 08.00 - Telefonisk tilmelding til ture starter. Ring til Jon på 40 15 05 98. Ingen tilmeldinger pr. sms eller mail!

 


Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 17 - Vandretur i Allindelille Fredskov

Vi går gennem skoven, som er ændret meget i den seneste tid, idet der er skabt store åbne sletter. Vi skal nyde det flotte syn af blomstrende Blå Anemone og Vår-Fladbælg. Turens længde: Ca. 4 km.

Mødetid og sted: Kl. 17.00 P-plads ved  Haraldsted Forsamlingshus, Langbjergvej 56.

Turleder: Jon.

Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

 


Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 10.00 - Ringsted Åsti

Vi kigger efter fugle og forårsblomster langs åen. Måske er vandstæren der endnu?  Bjergvipstjert?

Mødested og tid: Den offentlige P-plads på Korsevænget kl. 10.00.

Turleder: Jon

Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.

Tilmelding: Ikke nødvendig.

 Se referat fra turen.


Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16 - Første årstidstur (gentages 27. maj og 26. august) Vandretur i Boserup Skov 

Overdrev nær Boserup Skov

Vi tramper foråret i møde i Boserup Skov, hvor vi kan se sjældne planter som Skælrod og Tandrod. Skoven er rig på forårsblomster, og der er smukke skrænter ned mod fjorden. I alt 5 km. PS. Kørsel i egne biler.

Mødetid og sted: Kl. 16.00 på P-plads ’Boserup Skov - Syd’ (over for Boserupvej 81). Kørselsvejledning kan efter ønske sendes pr. mail. 

Turleder: Jon

Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.

Tilmelding: Til Jon 40 15 05 98 senest dagen før.

Se referat fra turen.

 


Onsdag d. 28. april 2021 kl. 10-15 - Tempelkrog rundt

Vi starter på en p-plads med god udsigt over en ny sø ved Tempelkrog. Teleskop er velegnet her! Vi kører så til Ågerup. Vi følger herfra stien rundt om det indre Tempelkrog. God mulighed for spændende fugle. I alt 4 km. PS. Kørsel i egne biler.

Mødetid og sted: Kl. 10 på P-pladsen ved 7-milestenen på Roskildevej i Tølløse. Nærmeste postadresse er Roskildevej 433, Tølløse. Kør herfra ca. 200 m mod nordvest.

Medbring: Vandtæt fodtøj, kikkert samt mad og drikkevarer.

Turleder: Hanne og Jon.

Tilmelding: Til Hanne 21 67 75 52.   

Se referat fra turen.

 


Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 9 - Tur til Arboretet  i Hørsholm

Arboretet er en unik samling af træer og buske. Den fremstår som en smuk park. Arboretet ejes af 15. Juni Fonden, og benyttes i forbindelse med undervisning på KU. Samlingen er med sine ca. 2000 arter den største samling af træer og buske i Danmark. Rhododendronbuskene skulle netop blomstre til den tid. Vandring i adstadigt tempo, i alt 3 km.

Turen er med bus fra Ringsted. Tur og frokostpause i Aboretet.
Afgang fra Aboretet kl. 13.00 til Karlstrup Kalkgrav.
Vandretur i Karlstrup Kalkgrav.

Ankomst til Ringsted Station kl. ca. 16.00.

 

Mødetid og sted:  Kl. 9.00 ved Ringsted St. (P-plads ved Rundkørsel).

Turleder: Jon.

Medbring: Mundbind/visir (håndsprit er i bussen), mad og drikke evt. hammer (til opsamling af fossiler) samt praktisk fodtøj (kalkgraven giver hvide støvler). Opfordring: Lyntest et par dage inden turen, eller afsluttet vaccination.

Tilmelding: Snarest til Jon 40 15 05 98. 

Pris: 150 kr./deltager. Indsættes efter telefonisk tilmelding på 0400-4015938035.

Se referat fra turen.

 


Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 15- Generalforsamling (2020/21) om bålet og skovtur

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.
  Valg af referent
3.
  Bestyrelsens beretning
4.
  Kassererens beretning
5.
  Fastsættelse af kontingent
6.
  Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg er Poul Erik Weinreich og Hanne Trier, suppleanterne P. O. Hansen og Folke Ramskov og revisorerne Lise Neumann og Bente Jakobsen.
7.  Indkomne forslag
8.
  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen går vi en tur i Vrangeskov.

Medbring: Kikkert, praktisk fodtøj samt mad og drikke.

 

Sted: Shelterpladsen i Vrangeskov. Parker på P-pladsen i grusgraven midt i skoven. Gå derfra 200 m ad stien mod vest til shelterpladsen.

Se referat fra generalforsamlingen.

 


Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 17 - Anden årstidstur til Boserup Skov

Samme mødested som angivet under 13. april. Bemærk dog tidspunktet!

Mødetid og sted: Kl. 17.00 på P-plads ’Boserup Skov - Syd’ (over for Boserupvej 81). Kørselsvejledning kan efter ønske sendes pr. mail. 

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert, praktisk fodtøj og evt. varme drikke.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

 


Lørdag d. 12. juni 2021  kl. 8-17 - Bustur til Møn

Vi besøger nogle fine steder på Nyord og Møn. Detaljeret program udsendes senere.

Pris: 300 kr.

Mødetid og sted:  Kl. 8 ved Ringsted Station (holdeplads for turistbusser).

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert, praktisk fodtøj samt mad og drikke.

Tilmelding: Starter onsdag d. 24. marts klokken 08.00. Ring (ikke SMS eller mail) til Jon på mobil 40 15 05 98. Beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 0400-4015918271.

 Se referat fra turen. 


Søndag d. 20. juni 2020 kl. 10-12 - De Vilde Blomsters Dag

Kværkeby Fuglereservats Venner har arrangeret denne tur sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening.
Fri adgang uden tilmelding.

Mødetid og sted: Kl. 10 på P-plads ved Bjergvej 77, Kværkeby, 4100 Ringsted.

Turleder: Inge Ambus.

Tilmelding: Ikke nødvendig.

Se referat fra turen.


Torsdag d. 24. juni til fredag d. 2. juli 2021 - Stortur til Island

Turen er overtegnet. Program er allerede udsendt til deltagerne.
Interesserede kan ringe til Jon på 40 15 05 98 med henblik på en gentaget tur i 2022.

Se referat fra turen.

 


 Torsdag d. 12. til søndag 15. august 2021 - Ø-tur til Ærø (sammen med Natur Øst)

Årets ø-tur sammen med Natur-Øst går denne gang til Ærø. Vi skal se på naturen f.eks Næbbet, som ligger mod nordøst tæt på Skjoldnæs Fyr og gå en tur ved Vitsø og kikke ud på dens fugleøer. Voderup Klint er også et spændende sted, som skal ses, men de charmerende byer, Ærøskøbing og Marstal med deres særegne hyggelige søfartsmiljø skal der også være tid til. Ved Marstal ligger Erikshave Tange med nogle maleriske badehuse. Turudvalget skal naturligvis på en fortur, hvor den endelige plan for turen laves. Vi skal bo i Ærøskøbing på Hotel Ærøhus, som ligger i centrum af byen. Alle måltider spises på hotellet, som også arrangerer madpakker. Fladså Turistfart kører for os.

Mødetid og sted: Ringsted Station (holdeplads for turistbusser) kl. 7:35 og fra Køge Station (Østre Banevej) kl. 7:00. Mødetid er 15 min. før afgang.
 
Medbring: Mad og drikke indtil aftensmad, praktisk tøj efter vejret, kikkert, evt. badetøj, stol og vandrestav.

Pris: For delt dobbeltværelse: 4400 kr., enkeltværelse: 5450 kr.

Telefonisk tilmelding: Onsdag d. 24. marts klokken 08.00 til 4. juli. Ring til Jon på mobil 40 15 05 98. Hele beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 6823-0001029601.

Turledere: Ebba, John, Jon og Karen Margrethe.

Se referat fra turen.


Torsdag d. 26. august 2021 kl. 17 - Tredje årstidstur til Boserup Skov

Samme tur og samme mødested, som angivet under 13. april. Bemærk dog mødetid på denne tur!

Mødetid og sted: Kl. 17.00 på P-plads ’Boserup Skov - Syd’ (over for Boserupvej 81). Kørselsvejledning kan efter ønske sendes pr. mail. 

Turleder: Jon.

Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

 


Tirsdag d. 31. august til fredag  3. september 2021 - Bustur til Djursland

Det er 10 år siden vi var i Mols Bjerge, og meget er sket siden. Vi skal bo på Danhostel Ebeltoft. Mere detaljeret program  udsendes senere.

Mødetid og sted: Ringsted Station kl. 7:45 (holdeplads for turistbusser). 
 
Medbring: Mad og drikke indtil aftensmad tirsdag, praktisk tøj efter vejret, kikkert, evt. badetøj, stol og vandrestav.

Pris: 3200 kr. Tillæg for eneværelse i alt: 700 kr.

Telefonisk tilmelding: Onsdag d. 24. marts klokken 08.00 til 4. juli til Jon på mobil 40 15 05 98. Hele beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 6823-0001032373.

Turledere: Jon og Bodil.

Se referat fra turen.

 


Søndag d. 10. oktober 2021 kl. 9 - Fugletur (med KFV) til Stigsnæs og Borreby.

Der gode muligheder for ænder, gæs og rovfugle. Ved dårligt trækvejr vælger vi en anden lokalitet.  

Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted St. (P-plads ved Rundkørsel) .

Medbring: Mad og drikke samt kikkert.

Turleder: Jon og Arne Hastrup.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen. 


Til toppen.