Årets ture - 2023/2024

 


Mandag d. 6. marts kl. 8: Tilmelding til Nordjyllands-tur

Tirsdag d. 7. marts kl. 8: Tilmelding til Ø-tur til Agersø

Onsdag d. 8. marts kl. 8: Tilmelding til Anholt-tur

Alle 3 ture: Ring til Jon tlf. 40 15 05 98. Så bliver du noteret og bedt om at betale. Der sendes kvittering, når beløbet er registreret på kontoen. Hver tur har sit eget kontonummer.

Fredag d. 10. marts kl. 8: Tilmelding til Lolland og Hesede Skov.

 Ring til Jon på tlf. 40 15 05 98.. Betaling for disse ture opkræves i bussen.


 Tirsdag d. 11. april kl. 17. -  Første årstidstur til Klosterskov

        

Skoven har flere lysninger med store egetræer og en flot gravhøj. Turens længde: Ca. 4-6 km.

Mødetid og sted: Kl. 17 P-plads nær Ørningevej 43, 4130 Viby Sjælland (se kort med rød pil)
Turleder: John og Jette.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.
Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed ring til John tlf. 57 52 69 89.

Se referat fra turen.


Lørdag d. 6. maj kl. 9 – 14. - Vandretur Gyrstinge Sø rundt

Sammen med Kværkeby Fuglereservat besøger vi igen et af kommunens hotspots for fugle. Turen rundt om søen er meget smuk og varieret. Ca. 10 km. 

Mødetid og sted:  Kl. 9 ved Ringsted Station, P-pladsen nær rundkørslen.
Turleder: Jon.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og mad og drikke.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed: Ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.


Torsdag d. 18. maj kl. 8 - 11. - Vandretur til Torpet Mose

Vi går en tur langs Ringsted Å. Turen er ca. 5,5 km.

Mødetid og sted: Kl. 8 ved P-plads over for Korsevænget 10.
Turleder: Alice.
Medbring: Solidt fodtøj og kikkert.
Tilmelding: Ingen.

Se referat fra turen.


Tirsdag 30. maj til lørdag 3. juni  - Bustur til Nordjylland

Natur-Øst og MN arrangerer sammen denne 5-dages tur med 4 overnatninger på Aalbæk Badehotel. Vi besøger bl.a. Grenen, Råbjerg Mile, Hulsig Hede, Tversted Plantage samt Jerup Hede og Enge på jagt efter orkideer, sommerfugle, ørne og natravne

Pris: Dobbeltværelse: 5000 kr. (depositum 1000 kr.) Enkeltværelse:6400 kr. (depositum 1400 kr.)
Mødetid og sted: Kl. 8:15 ved Ringsted Station.
Turleder: Karen Margrethe, Klaus og Jon.
Medbring: Kikkert, varmt tøj, praktisk fodtøj samt mad og drikke til første dag indtil aftensmad.
Tilmelding: Mandag d. 6. marts klokken 8. Ring til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes, når depositum er modtaget på konto 6823 0001032373. Resten betales senest 30. april 2023.

Se referat fra turen.


Tirsdag d. 13. juni  kl. 18. - Anden årstidstur til Klosterskoven

Samme tur som angivet under 11. april. Bemærk dog mødetid!

Se referat fra turen.


Søndag d. 18. juni kl. 10 - 12. - De Vilde Blomsters Dag

Kværkeby Fugleresrvat har arrangeret denne tur sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening.

Tilmelding: Ingen!
Mødetid og sted: Kl. 10 på P-plads ved Bjergvej 77, 4100 Ringsted.
Turleder: Hans Hinke.

Se referat fra turen.


Torsdag d. 29. juni kl. 9 - 17. - Endags bustur til Lolland

Vi besøger et særpræget kystlandskab med store egetræer: Skejten. Der er mulighed for at se på kystpanter og -fugle. Dernæst skal vi til et tidligere rangerområde ved Rødby Havn.

Pris: 300 kr. Betales i bussen.
Mødetid og sted:  Kl. 9 på Ringsted Station
Turleder: Jon.
Medbring: Kikkert, praktisk fodtøj samt mad og drikke.
Tilmelding: Torsdag d. 9. marts til Jon tlf. 40 15 05 98.

Se referat fra turen.


Søndag 13. august kl. 8:30. - Endags bustur til Agersø

Årets ø-tur sammen med Natur-Øst går denne gang til Agersø. Det meste af øen er opdyrket, men der er smukke strandenge ved Egholm i Nord og ved Helleholm i syd. Vi håber på et rigt fugleliv og så er der en del sjældne blomster vi skal prøve at finde. Ruten på øen er ikke fastlagt endnu, men vi får hjælp med transporten af en øboer med traktor

Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen)  kl. 8:15.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert, evt. badetøj.
Pris: 480 kr.
Tilmelding: Tirsdag d. 7. marts kl. 8 til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes, når pengene er modtaget på konto 6823-0001029601.
Turledere: Karen Margrethe og Jon.

Se referat fra turen.


Mandag 28. til torsdag 31. august. - Tur til Anholt

Endelig er det lykkedes for os at lave en tur til Danmarks mest isolerede ø, Anholt. Transportdagene bliver lange, men ikke anstrengende på andre måder. Vi kører med bus til (og fra) Grenå. Første dag på øen går vi en ca. 8 km lang tur. Anden dag er der mulighed for at gå til fyret (2 x 11 km). Der kan lejes golfbiler til brug på øens offentlige veje.

Pris: Dobbeltværelse med eget toilet: 4000 kr. (depositum 1500 kr.). Dobbeltværelse med toilet på gangen: 3500 kr. (depositum 1000 kr.). Eneværelse med eget toilet 4500 kr. (depositum 1500 kr.).
Mødetid/sted: Ringsted Station kl. 6:15 (holdeplads for turistbusser). 
Medbring: Mad og drikke indtil aftensmad mandag, praktisk tøj efter vejret, kikkert og evt. badetøj.
Tilmelding: Onsdag d. 8. marts klokken 8 på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes, når depositum er modtaget på konto 0400-4015918271. Resten betales senest 1. juli 2023.
Turledere: Bodil og Jon.

Se referat fra turen.


Fredag d 8. september kl. 9 - 17. - Endags bustur til Hesede Skov

Vi besøger Hesede Skov med Forstbotanisk Have, karpedamme og Svenskekløften. Vi når også en lokalitet mere.a.

Pris: 400 kr. Betales i bussen.
Mødetid og sted: Kl. 9 ved Ringsted Station.
Medbring: Mad og drikke til hele turen og kikkert.
Turleder: Jon Feilberg.
Tilmelding: Fredag 10. marts kl. 8:00 på tlf. 40 15 05 98. 

Se referat fra turen.


Tirsdag 12. september kl. 17. - Tredje årstidstur til Klosterskoven

Samme tur som angivet under 11. april.

Se referat fra turen.


Søndag d. 8. oktober kl. 9. - Fugletur  til Sydsjælland

Sammen med Kværkeby Fuglereservat har vi den traditionsrige oktoberfugletur til Sydsjælland. Der er gode muligheder for ænder, gæs og rovfugle.

Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted Station.
Medbring: Mad og drikke.
Turleder: Jørgen Madsen.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon tlf. 40 15 05 98.


Tirsdag d. 2. til onsdag d. 3. april  2024. - Bustur til tranerne ved Pulken  - OBS ny dato

og flere spændende lokaliteter i Skåne.

Prisniveau: 3000 kr./person.
Mødetid og sted: Kommer senere.
Turleder: Bodil og Jon
Tilmelding: 1. september 2023 kl. 8:00. på tlf. 40 15 05 98. Til toppen.