Årets ture - 2020/2021

 


Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 08.00 - Telefonisk tilmelding til ture starter. Ring til Jon på 40 15 05 98. Ingen tilmeldinger pr. sms eller mail!

 


Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 13-15 - Første årstidstur (gentages 10. juni og 25. august) - Aflyst

Vandretur i Allindelille Fredskov. Vi går gennem skoven, som er ændret meget de senere år, idet der er skabt store åbne sletter. Vi skal nyde det flotte syn af blomstrende Blå Anemone. I alt 5 km.

Mødetid og sted: Kl. 13.00 P-plads ved  Haraldsted Forsamlingshus, Langbjergvej 56C.

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert og kaffe/the.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

 


Tirsdag d. 7. april 2020 kl. 17.00-20.00 - Vandretur i Boserup Skov  - Aflyst

Overdrev nær Boserup Skov

Vi tramper foråret i møde i Boserup Skov. Skoven er rig på forårsblomster og har smukke skrænter ned mod fjorden. I alt 5 km.

Mødetid og sted: Kl. 17.00 på P-plads nær rundkørslen ved Ringsted Station. Mødested ved skoven kan oplyses ved henvendelse til Jon på 40 15 05 98.

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert og madpakke.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

 


Onsdag d. 15. april 2020 kl. 10-15 - Tempelkrog rundt - Aflyst

Vi følger de små stier rundt om Tempelkrog bl.a. over en dæmningen. God mulighed for spændende fugle. I alt 4 km.

Mødetid og sted: Kl. 10 på P-pladsen nær rundkørslen ved Ringsted Station.

Medbring: Vandtæt fodtøj, mad og drikkevarer.

Turleder: Hanne og Jon.

Tilmelding: Senest dagen før til Hanne 21 67 75 52.

 


Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 9-15 - Tur til Arboretet  i Hørsholm - Aflyst

Høvblege

Arboretet er en unik samling af træer og buske. Den fremstår som en smuk park. Arboretet ejes af 15. Juni Fonden, og benyttes i forbindelse med undervisning på KU. Samlingen er med sine ca. 2000 arter den største samling af træer og buske i Danmark. Rhododendronbuskene skulle netop blomstre til den tid. Vandring i adstadigt tempo, i alt 3 km.

Mødetid og sted:  Kl. 9 på Ringsted Station.

Transport: Offentlig transport.

Turleder: Jon.

Medbring: Praktisk fodtøj samt mad og drikke.

Tilmelding: Senest dagen før til Folke 21 81 47 75. 

 


Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 18-20 - Anden årstidstur til Allindelille Fredskov

Samme mødested som angivet under 28. marts. Bemærk dog tidspunktet!

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert og kaffe/the.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

 


Lørdag d. 13. juni 2020  kl. 8-17 - Bustur til Møn - Aflyst

Vi besøger nogle fine steder på Nyord og Møn. Detaljeret program udsendes senere.

Pris: 300 kr. som betales i bussen.

Mødetid og sted:  Kl. 8 ved Ringsted Station (holdeplads for turistbusser).

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert, praktisk fodtøj samt mad og drikke.

Tilmelding: Senest dagen før til Poul Erik 21 91 52 88.

 


Onsdag d. 17. til torsdag d. 25. juni 2020 - Stortur til Island - Aflyst - Flyttet til 2021

Turen er helt overtegnet. Program er allerede udsendt til deltagerne. Interesserede kan ringe til Jon på 4015 0598 med henblik på en gentaget tur i 2021.

 


Søndag d. 14. juni 2020 kl. 10-12 - De Vilde Blomsters Dag - NB. Ny dato

Kværkeby Fuglereservats Venner har arrangeret denne tur sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening. Der er adgang for alle.

Mødetid og sted: Kl. 10 på p-plads ved Bjergvej 77, Kværkeby, 4100 Ringsted.

Turleder: Inge Ambus.

Tilmelding: Ikke nødvendig.

 


 Fredag d. 14. - søndag 16. august 2020 - Ø-tur til Fanø (sammen med Natur Øst)

Slik i Vadehavet

Fanø er 56 kvadratkilometer, en langstrakt sandø ud for Esbjerg. Der bor godt 3000 på øen, men om sommeren er der dobbelt så mange. Den udgør en selvstændig kommune med 3 byer:

Nordby, der er den største, Sønderho, helt mod syd, er den næststørste, mens Rindby er en ganske lille landsby med landbrugs drift. Størstedelen af øen er natur, hvor især stranden tiltrækker turister til. Sønderho, udnævnt til Danmarks smukkeste landsby, har velbevarede huse fra det 18. og 19. århundrede. Her kan man også se, at Fanø tidligere var en ø med store søfartstraditioner. Nu er turisterhvervet det fremherskende erhverv på øen.
I 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, Fanø er også en del heraf. Der er et rigt dyreliv, som
bl.a. omfatter vilde kaniner og sæler.
Floraen er typisk for det vestlige Jylland. Arter som Klokke-Ensian og Soldug (alle tre arter) træffes i fugtige heder og moser, mens Vadegræs og Ustilket Kilebæger ses i marskområderne.

For de fugleinteresserede er Fanø også et eldorado. Vaderne byder på et dejligt spisekammer, og vi kan være heldige at se ryler, lille kobbersneppe, strandskade, rødben, storspove og den hvidbrystede præstekrave. Inde i landet møder vi måske blå kærhøg, fjeldvåge, dværgfalk, hjejle, stor tornskade og mosehornugle. I træktiden passerer 10 -12 millioner vandfugle Vadehavet hvert år. Der er nok lidt for tidligt for os at se egentlig fugletræk.
Vi skal bo på hotellet Night & Stay, som også sørger for vores forplejning under opholdet.


Mødetid og sted: Kl. 8.15 på Ringsted Station (holdeplads for turistbusser).

Medbring: Mad og drikke indtil aftensmad fredag, praktisk tøj efter vejret, kikkert, evt. badetøj, stol og vandrestav.

Pris: For delt dobbeltværelse: 2000 kr., enkeltværelse: 2100 kr.

Tilmelding: Onsdag d. 25. marts klokken 08.00 til 5. juni. Ring (ikke SMS eller mail) til Jon på mobil 40 15 05 98. Hele beløbet indsættes efter bekræftet tilmelding på konto 6823-0001029601. Skriv kun jeres navn(e) på tilmeldingen, kontoen er i år reserveret til denne tur.

Turledere: Jon og Karen Margrethe.

 Se referat fra turen.


Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 18-20 - Tredje årstidstur til Allindelille Fredskov

Toppet Lappedykker

Samme tur og samme mødested, som angivet under 28. mats. Bemærk dog mødetid på denne tur!

Mødetid og sted: Kl. 18.00 P-plads ved Haraldsted Forsamlingshus, Langbjergvej 56C

Turleder: Jon.

Medbring: Kikkert og kaffe/the.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring til Jon 40 15 05 98.Referater

 


Torsdag d. 3. – søndag d. 6 september 2020 - Bustur til Bornholm

Helligdomsklipperne

Vi skal på denne tur besøge nogle udvalgte lokaliteter på Bornholm.
Lørdagen er helliget en tur til
Christiansø.
Vi skal bo i Hasle Feriepark tæt ved skov og strand. Indkvarteringen sker i hytter på 45 m2, hver med to dobbeltværelser. Detaljeret plan udsendes senere.

Transport: Bus.

Pris: 3800 kr.

Mødetid: 9.15.

Mødested: Ringsted Station (holdeplads for turistbusser).

Medbring: Kikkert, badetøj, mad og drikke indtil aftensmad torsdag.

Turleder: Bodil og Jon.

Tilmelding: 25. marts til 5. juni. Ring til Jon på mobil 40 15 05 98 (ikke SMS eller mail). Beløbet bedes - efter bekræftet tilmelding - indsat på konto 6823– 0001032373. Skriv kun jeres navn(e). Kontoen er i år reserveret til denne tur.

Se referat fra turen.

 


Søndag d. 11. oktober 2020 kl. 9-14 - Fugletur (med KFV) til Stigsnæs og Borreby.

Der gode muligheder for ænder, gæs og rovfugle. Ved dårligt trækvejr vælger vi en anden lokalitet.  

Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted St. (P-plads ved Rundkørsel) .

Medbring: Mad og drikke samt kikkert.

Turleder: Jon og Arne Hastrup.

Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

 


Til toppen.